★ Free online encyclopedia. Did you know? page 122                                               

Kostol svätých Petra a Pavla

Kostol svätých Petra a Pavla môžu byť: V Nitre. (In Nitra) Kostol svätých Petra a Pavla Nitra, Horné Mesto. Kostol svätých Petra a Pavla Hôrka nad Váhom. Kostol svätých Petra a Pavla, v Čechách. Kostol svätých Petra a Pavla Horné Vestenice. Kosto ...

                                               

Kostol svätej Alžbety (Preselany)

Dá sa predpokladať, že Preselany mal farský kostol už okolo roku 1250, ako aj patrónom kostola sa stal Alžbety uhorskej, z rodu Arpádovcov. Kostol v Preselanoch bol prvýkrát spomenutý v Štatútoch Ostrihomskej Kapitol v roku 1397. Vznikol ako ríms ...

                                               

Katedrála svätého Jána Krstitela

Katedrála svätého Jána Krstitela môže byť: Slovensko: Katedrála sv. Jána Krstitela Trnava. Katedrálny chrám sv. Jána Krstitela Prešov. Francúzsko: Primatiale Saint-Jean-Baptiste v Lyone. Cathédrale Saint-Jean-Baptiste v Bazas. Cathédrale Saint-Je ...

                                               

Kostol svätého Juraja (Mořkov)

Kostol sv. George v Mořkove je sakrálny objekt sa prvýkrát spomína v roku 1587. Hlavný oltár kostola sa datuje od roku 1667 k jeho obnove došlo v roku 1833. Sama cirkev bola aktuálna forma prestavaný v roku 1878. Kostol patrí k Mořkovskej farnost ...

                                               

Kostol svätého Lukáša (Dulovce)

Rímskokatolícky kostol sv. Lk sa nachádza v obci Dulovce, okres Komárno. Kostol sv. Lukáš evanjelista bol postavený v roku 1872, ale aj v roku 1911 nebol kostol konsekrovaný. Ako je uvedené v chronostikon na veža, budova bola obnovená v roku 1983 ...

                                               

Kostol svätej Márie Magdalény (Jelšovce)

Kostol svätej Márie Magdalény je najviac podstatné pamiatky obce Jelšovce. Jeho najstaršia časť, kaplnka, bol postavený v roku 1322. V roku 1733 bol rozšírený. Pôvodná kaplnka sa stala bočné kaplnky nový kostol. Neskôr, v roku 1913, bola pôvodná ...

                                               

Chrám svätého Michala archanjela

Chrám svätého kostol sv. Michala archanjela môže byť chrám v nasledujúcich obciach: Chrám svätého kostol sv. Michala archanjela Ladomirová. Chrám svätého kostol sv. Michala archanjela Príkra. Chrám svätého kostol sv. Michala archanjela Topola. Ch ...

                                               

Kostol svätého Michala archanjela

Kostol sv. Michala archanjela môže byť: Kostol sv. Michala archanjela Jasov. Kostol sv. Michala archanjela Levice. Kostol sv. Michala archanjela Nádrž. Kostol sv. Michala archanjela Nemšová. Kostol sv. Michala archanjela v Košiciach. Slovensko. ( ...

                                               

Kostol svätého Michala archanjela (Praha)

Kostol sv. Michala archanjela sa nachádza v blízkosti staromestského námestia v Prahe v michalskej ulici. Pôvodne románsky, neskôr goticky a nakoniec štýl, barokový kostol, ktorý však bol zrušený v čase jozefínskych reforiem spolu s prilahlým klá ...

                                               

Katedrála svätého Petra a Pavla (Petrohrad)

Katedrála sv. Peter a sv. Pavol je jedným z orientačných bodov, v ruskom meste st. petersburg. Nachádza sa v Petropavlovskej pevnosti na Zajačom ostrove. Je známe hlavne tým, že našiel hrob ruských imperátorov, ich manželky a príbuzných.

                                               

Kostol Svätej rodiny (Bratislava)

Kostol Svätej rodiny je nový rímsko-katolícky farský kostol v Bratislave, v mestskej časti Petržalka. Cirkev pre svoje bohoslužby používané gréckokatolícky, farnosť Bratislava – Petržalka.

                                               

Kostol svätého Urbana (Bystré)

Kostol svätého Urbana je najstaršie zachované historické pamiatky v obci Bystré. Presný dátum na postavenie kostola nie je známy. Dospela k záveru, že kostol bol postavený v druhej polovici 14. storočí zemepanskej rodine Soósovcov. V roku 1490 bo ...

                                               

Bazilika svätého Vavrinca (Vyšehrad)

Bazilika sv. Lawrence na pražskom Vyšehrade je už neexistujúca románska bazilika, pochádzajúcich z 11. storočia. Jeho archeologické pozostatky sa nachádzajú v Sobeslavovej ulici. Podľa základy archeologickým výskumom boli objavené zvyšky základov ...

                                               

Kostol svätého Vojtecha (Dvory nad Žitavou)

Kostol sv. Vojtech je rímsko-katolícky kostol v centre obce Dvory nad Žitavou. Je postavený v strede veľké plochy zelene na námestí. 17. Júla 1963 bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Prvá písomná zmienka o kostole je z roku 1268. Z roku 1664 je p ...

                                               

Dejiny Bratislavy

Tento článok obsahuje prehľad dejín Bratislavy. Archeologické nálezy svedčia o kontinuite osídlenia veľmi vhodne umiestnené na území mesta od nepamäti. Stránky Bratislavský hrad Devín a hrad, devínska Nová Ves, Dúbravka, lamač, Vydrica zhruba pri ...

                                               

Dejiny Prílesa

1736 – Pavol Príleský syna Jána III. je zdokumentované v Prílese. 1660 – bol vypracovaný zvonček v zvonica v Prílese. Prostredníctvom druhej svetovej vojny tu bol ústav pre zdravotne postihnutých ľudí. 1944 – v Prílese bola batéria protilietadlov ...

                                               

Dejiny Trenčína

Prírodné podmienky a geografickej polohy povolenia vyrovnania z Trenčína, zo staršej doby kamennej – paleolitu, ktorá je na území Slovenska vymedzené obdobie približne 2 000 až 8200 bc, prví ľudia prišli na území mesta Trenčín v skorých paleolite ...

                                               

Dejiny Trnavy

Úrodná nížina na brehu potoka Trnávka bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej. Kontinuita osídlenia nebol na dlhšie obdobie prerušované, ktorý ukazuje, nálezy z doby bronzovej a železnej doby, napríklad poklad keltských mincí s nápismi BIATEC, N ...

                                               

Peter Molčan

1978 - 1985 - Nový Domov Sabine, vedúci technického úseku. 1977 - 1978 - ZŤS Sabinov, diagnostik NC strojov. 1977 - vyštudoval Elektrofakultu česká technická univerzita v Prahe. 1985 - 1994 - lcna pri spš Strojnícka Prešov, učitel odborných predm ...

                                               

Biskupice (Bánovce)

Rímskokatolícky kostol svätého Michala, je jednoloďová gotická stavba s pravouhlým konci presbytéria a predstavanou vežou, z prvej polovice 14. storočia. Prvá písomná zmienka o farnosti pochádza z roku 1322. Barokové úpravy, prešiel v roku 1664, ...

                                               

Dolné Ozorovce

Dolné Ozorovce je mestská časť mesta Bánovce nad Bebravou v Nitrianskej pahorkatine, na ľavom brehu Svinice, v nadmorskej výške 210 m, n. m. Od centra mesta je vzdialené cca 2 km na sever západ. To bolo pôvodne zemianska dedina, ktorá obyvatelstv ...

                                               

Horné Ozorovce

Horné Ozorovce leží v Nitrianskej pahorkatine, neďaleko sútoku Bebravy a Machnáča, v nadmorskej výške 210 m, n. m. Z východu obec obteká Bebrava a zo západu Svinica. Leží 3 km severo-západne od centra mesta, na ceste triedy č. 16 a železničnej tr ...

                                               

Banská Bystrica (mestská časť)

Banská Bystrica je mesto, okres Banská Bystrica. Banská Bystrica je aj názov k.ú. Podľa údajov z roku 2008, mal 34 691 obyvateľov.

                                               

Fončorda

Fončorda je mestská časť Banskej Bystrice. Vznikla v roku 1953 na kopci nad mestom časti s názvom Štiavničky. Názov Ulice Nové Kalište prijaté po horehronskej obci Kalište vypálenej fašistami v roku 1944. Mestskej časti sa stal v roku 2015, predt ...

                                               

Jakub (Banská Bystrica)

James, ako mestskej časti Banská Bystrica je uvedené v 13. storočia. Pozemky na území dnešného James až do 16. storočia patril tažiarskym podnikateľ, okrem iného, aj Peter Charles, podľa ktorej je pomenovaný, v mestskej časti Karlova, ale aj znám ...

                                               

Kostiviarska

Obec bola založená v 13. storočia. V 18. a 19. storočia bol v obci mlyn s hámorom, ktorý robil saber. Približne od roku 1960 je vápencový lom, z ktorého prepravujú surovina pre výrobu cementu po 8 km-dlhá lanovka do cementárne. Na kopci v blízkos ...

                                               

Kremnička

Mestská časť sa nachádza v trojuholníku mestských oblastiach Králová, Rakytovce a Iliaš v južnej časti mesta. Leží v nadmorskej výške 340 m n. m. Na východnom okraji mestskej časti tvorí rýchlostné komunikácie, cesty pre motorové vozidlá žiadne. ...

                                               

Majer (Banská Bystrica)

Počas prvej svetovej vojny bol v Majeri umiestnená vojenská nemocnica, ktorá pozostávala s 30-päť barakov. Liečbu vojakov postihnutých tuberkulózou. Nie ďaleko od dediny bola založená v roku 1915 a veľký vojenský cintorín, na konci 20. storočia p ...

                                               

Podlavice

Prvá zmienka o tomto sídle pochádza zo 14. storočí, kedy patril ťažiarovi Peter Charles. Začiatok 15. storočia obec patrila zemanom Radvanskovcom, potom banský podnikateľ Jungovi, Vilhelmovičovi, Ernstovi, Turzovsko-fuggerovskej spoločnosti, do r ...

                                               

Radvaň (Banská Bystrica)

Prvá písomná zmienka o obci № pochádzajú z druhej polovice 13. storočia. Odkazy na ilustráciu, že tu žili královskí rybárov, ktorí lovia ryby v Hrona. V roku 1287, dal uhorský kráľ Ladislav IV. obec Dionýzovi, predkovi šlachtického rodu Radvanský ...

                                               

Rakytovce

Mestskej časti Rakytovce je najjužnejšou časťou mesta Banská Bystrica. Rakytovce leží na východnom úpätí Kremnických vrchov a 0.4 km na západ od rýchlosti komunikácie R1 Zvolen - Banská Bystrica, spoločný k.ú s Kremničkou. Slúži to na ELEKTRIČKOV ...

                                               

Rudlová

Pôvodne samostatná obec bola založená v roku 1390. Názov dostal podľa banskobystrickeho richtára Rudelina. Obyvatelia išiel do mesta predávať svoje produkty. Cesta do dediny, preklenula železničnej trate na Harmanec. Od roku 1966 je obec mestskej ...

                                               

Sásová

Sásovskej je mesto súčasťou a zároveň najväčšia osada Banská Bystrica. Existuje približne 38 000 obyvateľov. V osemdesiatych rokoch bol postavený panelové domy vzhľadom k narastajúcemu dopytu po nových bytov v tejto lokalite. Pôvodne tu nasťahova ...

                                               

Senica (Banská Bystrica)

Senica je mestská časť Banskej Bystrice. Podľa údajov z roku 2008 by 584 obyvateľov. Pôvodne to bola samostatná obec, Banská Bystrica bol pripojený v 70. rokov. Mestskej časti služby riadky 33 a 41, ktoré kombinujú Senicu so širším centrom, ale a ...

                                               

Skubín

Skubín je malé mesto, časť Banská Bystrica v bezprostrednej blízkosti mesta Podlavice. V roku 1960 bola samostatná obec, v rokoch 1960-1966 bola súčasťou obce Laskomerské, aby Banská Bystrica bola pripojená v r. 1966. Ale tu ELEKTRIČKOVÁ linka čí ...

                                               

Šalková

Šalková je najvýchodnejšia mestská časť Banskej Bystrice. Šalková bola samostatná obec, Banská Bystrica bol pripojený v roku 1971. Podľa údajov z roku 2008 mal 1 054 obyvateľov.

                                               

Štiavnička (Banská Bystrica)

Štiavničky sú miestna časť Banskej Bystrice. Štiavničky sa nachádza na území mesta Banská Bystrica. Predstavujú určitú geografickú polohu medzi vyvýšeninou a údolím potoka Tajomstvo medzi južnej časti mesta a Fončordou. Jeho názov je odvodený od ...

                                               

Uhlisko (Banská Bystrica)

Názov Uhlisko pochádza zo 16. storočia, a z uhliarskej činnosti vykonávané na území mestskej časti. Latinský názov Uhliska je Carbonaria. Obyvateľov tesne pod Urpínom sa nazýva Factory podľa obydlí pracovníkov.

                                               

Ulanka

Leží 7 km od centra mesta, v Starohorských vrchov, v údolí riečky Bystrice, v nadmorskej výške 395 m n. m. Ulanka je obklopený z juhu, na úpätí Baranova a mužov práce, z východu Baníckymi lúky, štít Kochula 975m, zo severu tu sa tiahne Končitý to ...

                                               

Mestské časti Bratislavy

Bratislava je rozdelený na 5 okresov a tie spolu 17 mestských oblastiach. Z hľadiska územia sú najväčšou mestskou časťou ružinov, s podielom 11.5 % a najmenší mestská časť lamač s podielom 1.8% z celkovej rozlohy mesta. Bratislava je rozdelené do ...

                                               

Bratislava – mestská časť Čunovo

Bratislava – mestská časť Čunovo je mesto, okres Bratislava, okres Bratislava V. Je to najjužnejšia mestskej časti mesta bezprostredne susedí s Maďarskom a Rakúskom. To sa nachádza v blízkosti Dunajskej cyklistickej cesty a Vodného diela Gabčíkov ...

                                               

Bratislava – mestská časť Devín

Bratislava – mestská časť Devín je jedným z najmenších mestských častí Bratislavy. Leží na sútoku riek Moravy a Dunaja. Najvýznamnejšie historické pamiatky na území obce je zrúcanina hradu Devín. Toto je jedna z najnavštevovanejších pamiatok v Br ...

                                               

Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves

Názov devínska Nová Ves sa stala oficiálne okolo roku 1848. Dovtedy, pre Devínsku Novú Ves boli používané niekoľko rôznych mien. 17. storočia, sa nachádzajú mená Ves, Nova Wass, Divin-Účtovníctvo-Falu a Wyfalu. Na konci 17. storočia udomácnili me ...

                                               

Bratislava – mestská časť Dúbravka

Bratislava – mestská časť Dúbravka je mesto, okres Bratislava, ktorý sa nachádza na východnom úpätí Devínskej kobyly. Názov dostal podľa obce, ktorá je dnes, je len malá časť. Oblasť 8.6 km2. Obyvateľstva je okolo 30 000. Súčasťou mestskej časti ...

                                               

Bratislava – mestská časť Jarovce

Bratislava – mestská časť Jarovce sú mestskej časti Bratislava, okres Bratislava V. Nachádza sa medzi Rusovcami a Petržalkou v blízkosti štátnej hranice s Rakúskom - v blízkosti obce sa nachádza hraničný priechod - Kittsee. Prvá písomná zmienka o ...

                                               

Bratislava – mestská časť Karlova Ves

Bratislava – mestská časť Karlova Ves je mestská časť Bratislavy, ktorá sa nachádza v okrese Bratislava IV. Je to aj sídlisko Dlhé diely, počet škôl, ZOO, budova slovenskej televízie alebo najväčší bratislava, dunajský ostrov Sihoť. Mesto časť má ...

                                               

Bratislava – mestská časť Lamač

Bratislava – mestská časť lamač je mestská časť Bratislavy v okrese Bratislava IV. Jeho súčasťou miestnej časti Podháj a Rozkroku. Tunajšou dominantou je rímskokatolícky kostol svätej Margity, je tu tiež kaplnka svätej Rozálie z roku 1682. Kostol ...

                                               

Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Bratislava – mestská časť Nové Mesto je mesto, okres Bratislava, okres Bratislava III – s katastrálnymi územiami Nové Mesto a Vinohrady. Katastrálne územie Nové Mesto, sa skladá z zhruba východnej polovici mesta, okresu. V mestskej časti Bratisla ...

                                               

Bratislava – mestská časť Petržalka

Bratislava – v mestskej časti Petržalka, je mesto, mesta s najväčším počtom obyvateľov a je jedným z najhustejšie obývaných oblastí na Slovensku a v strednej Európe. Pôvodne to bol vidieckej obce v blízkosti Bratislavy s názvom Engerau. z nem. "u ...

                                               

Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice

Bratislava – mestská časť ružinov) sú mestskej časti Bratislava, okres Bratislava II. Nachádza sa vo východnej časti mesta, južne od mestskej časti Vrakuňa a Bratislava a má rozlohu 42.5 km2. Tam je Ústav TBC a respiračných chorôb.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →