★ Free online encyclopedia. Did you know? page 145                                               

Snežnica

Snežnica je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza v juhozápadnej časti Kysuckej vrchoviny, v doline potoka Snežnica. Nadmorská výška v strede obce je asi 404 m n. m.

                                               

Bátovce

Bátovce je obec na Slovensku v okrese Levice. V rokoch 1780 – 1922 boli Bátovce založené Bátovského okrese v Hontianskej župe. Obec je povedal, "mesto královien".

                                               

Beša (okres Levice)

Susednými obcami sú na západ od obce Trávnica, na juhu sú obce Pozba a Bardoňovo, na východe je to Horný Pial a Dolný Pial na severe sú Jesenské, Tehla a Lula. Beša je spojená s obcami Horný Pial a Pozba spôsobom II. triedy, s obcí z Tehál a Jese ...

                                               

Bielovce

Rímskokatolícky kostol svätého Martina biskupa, jeden jednoloďová stavba s pravouhle ukončeným presbytériom a veža tvoriacou časť jeho hmotnosti z roku 1714. Vežou s ihlancovou helmicou bola pristavaná v roku 1884, uvedené v pamätník na portáli. ...

                                               

Bohunice (okres Levice)

Evanjelický kostol-loď pôvodne neskororenesančná budova s polygonálnym konci presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti, z rokov 1656-1658. Prešli barokové úpravy v roku 1703 a klasicistický bol upravený v roku 1779. V roku 1854 pristavali ...

                                               

Bory (okres Levice)

Kostol reformovanej cirkvi, jeden jednoloďová stavba s polygonálnym konci presbytéria a predstavanou vežou zo 17. storočia. Prestavaný bol v rokoch 1832 a 1857, keď pristavali vežu. Tam sú dva zvony, z roku 1720, a 1843. Interiér je zaklenutý val ...

                                               

Čajkov

Obec Čajkov leží v severnej časti Levického okresu, v blízkosti rieky Hron. Je súčasťou Nitrianskeho kraja. Čajkovský obce má rozlohu 2394 ha. Prevažnú časť tvoria hrebene a svahy Štiavnických vrchov. Obec patrí do Tekovského regiónu.

                                               

Čaka (okres Levice)

Čaka je obec na Slovensku v okrese Levice. V obci sa nachádza významná archeologická lokalita čakanskej kultúry z neskorej doby bronzovej.

                                               

Čata (okres Levice)

Staršie osídlenie v chotári obce potvrdiť archeolgické nálezy sídlisk z neolitnej volútovej kultúry, eneolitnej s kanelovanou keramikou, maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej, žiarových hrobov z doby halštatskej, osady la t? ne, rímsko-ba ...

                                               

Demandice

Staršie osídlenie v chotári obce potvrdiť archeolgické nálezy eneolitného sídliska s kanelovanou keramikou, osady z neolitnej volútovej kultúry, štvrť, čačianskej kultúry z mladšej doby bronzovej a slovanské pohrebisko z 10. - 12. storočia. Prvá ...

                                               

Devičany

Evanjelický kostol-loď pôvodne neskorobaroková stavba s pravouhle ukončeným presbytériom a predstavanou vežou odobia okolo roku 1776. Kostol bol postavený ešte v predtolerančnom obdobie. Miestna legenda hovorí, že po postavení novej cirkvi, rímsk ...

                                               

Dolná Seč

údajov: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 Sčítanie 2011 náboženstvo v %:

                                               

Dolné Semerovce

Obec Dolné Semerovce bola založená v roku 1260 v časoch vlády krála Bela IV. Obyvatelia sú venované predovšetkým polnohospodárstvu. Úspešný a je stále dobre darí obilninám, viniču a ovocným stromom. Nájazdov Turkov bol pôvodný územia Dolných Seme ...

                                               

Dolný Pial

Rímskokatolícky kostol Nanebovstúpenia Pána, dvojloďová barokové budovy s nožom ukončeným presbytériom a predstavanou vežou z roku 1720. Stojí na mieste staršej gotickej stavby, zničený v roku 1686. V roku 1772 bola pristavaná veža. Kostol prešie ...

                                               

Domadice

Podľa Urbarium z roku 1767 sa usadil v Domadiciach šlachtické rody ako Bottlik, Bodonyi, Dalmady, Pomothy, Lehoczky, Sembery, Szabadhegyi, Sántha a Halácsy.

                                               

Drženice

Evanjelický kostol-loď pôvodne pozdneklasicistická budovy s polygonálnym konci presbytéria a mierne predstavanou vežou rokoch 1854-1856. Kostol bol prestavaný v duchu neogotiky v roku 1899. V interiéri sa o staršie zariadenie, oltár prešiel z Dev ...

                                               

Farná

Obec sa nachádza na pravom brehu rieky Hron v dolnohronskej nížiny, na križovatke štátnych ciest želiezovce-Nové Zámky a Levice-Štúrovo. Severovýchodne od začiatku Sporné nachádza samote Pereš, prístup asfaltová cesta z obce.

                                               

Hokovce

Chotárom obce prostredníctvom prúdy Veporec a Štiavnice a je tu i Okrúhle jazero a niekoľko minerálnych prameňov.

                                               

Hontianska Vrbica

Rímskokatolícky kostol svätého Martina, jednoloďová gotické budovy s nožom ukončeným presbytériom a veža tvoriacou časť jeho hmotnosti z obdobia okolo rokov 1423-1442. To sa nachádza na kopci nad obcou. Stojí na mieste staršej budovy z prelomu 12 ...

                                               

Hontianske Trsťany

Hontianske Trsťany boli majetkom Hontianskeho hradu, v roku 1267 kráľ Belo IV. prispel k miestnej vlastnosti hontianskym hradným jobagiónom. Od roku 1245 tu mali majetky som šahanské a. V roku 1318 povolil arcibiskup Thomas tunajšiemu prenajímate ...

                                               

Horná Seč

Reformovaný kostol-loď neoklasicistická budova s pravouhle ukončeným presbytériom a predstavanou vežou z roku 1891. Stojí na mieste staršej tolerančnej výstavby a občana z roku 1789. Interiér je zaklenutý päť polami pruskej klenby. Existujú dva p ...

                                               

Horné Semerovce

Staršie osídlenie v lokalite obce potvrdil archeolgické nálezy z pohrebiska z doby bronzovej. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1276 pribi viri de Zemered. Bola zemianskym majetkom, 14. storočia patrila rodine Konyovcov z rodu Kacsics, od 18. ...

                                               

Horné Turovce

Rímskokatolícky kostol svätého st. Jakub Starší, jednoloďová neorománska konštrukcia s segment ukončenie presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti z roku 1858. Aurorom konštrukcia je ostrihomský architekt Gustáv Feigler. Stojí na mieste s ...

                                               

Horný Pial

Obec Horný Pial sa nachádza 15 km juhozápadne od okresného mesta Levice, v priamej línii. Hraničí s katastrami obcí Lok, Bajka, Dolný Pial, Beša, Iňa a Jesenské Údolie. Najvvyšším bod obce je na južnej strane historickej kaplnke 208 m n. m. a naj ...

                                               

Hrkovce

Staršie osídlenie v lokalite obce potvrdil archeolgické nálezy z paleolitu, eneolitného sídliska s kanelovanou keramikou, susedská laténskeho a slovanské obdobie velkomoravskej. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1156 Gyrki keď vynikajúce desi ...

                                               

Hronovce

Rímskokatolícky kostol svätého Salvátora v časť Čajakovo, trojloďová románska stavba s polygonálne ukončeným presbytériom, bez veže, z obdobia rokov 1220-1240. Kostol bol pravdepodobne počas benediktínskom opátstve, ktoré ukazujú písomných zdrojo ...

                                               

Hronské Kosihy

Obec Hronské Kosihy je zdokumentovaný z roku 1294 ako Kezw, neskôr Koszihy 1773, Hronské Kosihy 1920, maď. Garamkeszi. Patrila zemanom z Kalnej, v rokoch 1388-1848 panstvu Levice. V roku 1618 ho obsadili Turci. V roku 1601 mala 45 domov, v roku 1 ...

                                               

Ipelské Úlany

Rímskokatolícky kostol svätého Michala archanjela, jednoloďová barokovej budovy so segmentovo ukončené presbytériom a malé strešné vežicou z roku 1757. Ošetrené bol v rokoch 1855 a 1860. Zaklenutý je valenou lunetovou klenbou. Tam je hlavný oltár ...

                                               

Ipelský Sokolec

Rímskokatolícky kostol Krista Krála, trojloďová barokovej budovy so segmentovo ukončené presbytériom a veža tvoriacou časť jeho hmotnosti z roku 1714. V roku 1909 kostol bol prevedený upravený a rozšírený na trojloďový. Interiér je zaklenutý prus ...

                                               

Jabloňovce

Obec bola založená v roku 1943 zlúčením Dolného a Horného Almáša. Obec Dolný Almáš spomína v roku 1245. Patrila kláštoru v Šahách, od roku 1338 panstvu Levice. V 17. storočia boli majitelmi Čákiovci, v 19. storočia Esterháziovci a Schoellerovci. ...

                                               

Jur nad Hronom

Rímskokatolícky kostol svätého Juraja, jednoloďová neskororománska stavba s polkruhovou apsdou a veža tvoriacou časť jeho hmotnosti od druhého štvrťroka 13. storočia. Nachádza sa na mierne zvýšenej polohe na okraji obce. Budova je postavená z opr ...

                                               

Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom sa nachádza 8 km západne od okresného mesta Levice, na pravom brehu rieky Hron a má rozlohu 3 413 ha. Je rozdelený na dve časti, Kalná a Kálnica.

                                               

Kozárovce

Umelo vytvorené vodné nádrže na Čaradickom prúd, tzv Priehrada sa nachádza na severozápadnom okraji obce.

                                               

Krškany (okres Levice)

Krškany je obec na juho-západnom Slovensku v okrese Levice. Podľa Urbarium s roku 1767 sa usadil v Krškanoch šlachtické rody ako Disznóssy, Agardy, Horváthy, Pomothy, Zmeskál, Paulik a Krsák.

                                               

Kubáňovo

Rímskokatolícky kostol svätého Ladislava, baroková budova s polkruhovo ukončeným presbytériom a veža tvoriacou časť jeho hmotnosti z roku 1737. Kostol prešiel rekonštrukciou v rokoch 1910 a 1940. Interiér je zaklenutý českou plackou, svätyňa je z ...

                                               

Kukučínov

Rímskokatolícky kostol nanebovzatia Panny Márie, jednoloďová barokovo-klasicistický so segmentovo ukončené presbytériom a veža tvoriacou časť jeho hmotnosti, z roku 1775. Zmenami prešiel v roku 1801. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou. Hlavný ...

                                               

Kuralany

Nachádza sa vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, asi 10 km, juhojuhozápadne od Želiezoviec. Geografická poloha obce je 48° 58 46 severnej šírky, 18° 32 26 východ. Obec bola v decembri 2008, 530 obyvateľov.

                                               

Lok

Obec leží na východných svahoch pohronskej pahorkatiny na terasách rieky Hron. Nadmorská výška stredu obce je 196 m, plocha pozemku je vo výške od 160 do 225 m. Lietadlo sa povrch odlesneného chotára je zložený z uloženiny s pokrovom spraší a spr ...

                                               

Lontov

Rímskokatolícky kostol svätej Anny, jednoloďová barokové budovy s polygonálnym konci presbytéria, bez veže, z prvej polovice 18. storočia. Interiér je plochostropý, teraz má kríž trezoru. Tam je neskoro barokový kazatelnica z polovice 18. storoči ...

                                               

Malé Kozmálovce

Obec sa nachádza v regióne Nitra a Levickom okrese. Najbližšie obce sú v severnej Tlmače-Lipník 4 km na východ Veľké Kozmálovce 2 km, na juhu, Nový Tekov 3 km severozápadne od Obce 5 km.

                                               

Mýtne Ludany

Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých, pôvodne bola budova s mnohouholník s presbytériom a predstavanou vežou z obdobia okolo roku 1494. Pozdnegoticky bol prestavaný v roku 1560, a baroka v roku 1770. Veža kostola je lemovaná lizénovými rámami, ...

                                               

Nová Dedina

Obec vznikla zlúčením obcí Opatová v minulosti Hronské Opatovce, maď. Garamapáti, Tekovská Nová Ves a Gondovo v roku 1960. Obec Tekovská Nová Ves bol ešte v 19. storočia začlenené predtým samostatné obce Svätý Kríž maď. Szentkereszt, nem. Heilige ...

                                               

Nový Tekov

Reformovaný kostol-loď-klasicistický s polygonálnym konci presbytéria a predstavanou vežou z roku 1791. Veža kostola bola pristavaná v roku 1840. V roku 1850 bol obnovený stavitelom G. Šišakom po ničivom požiari. V interiéri je stôl Pána z roku 1 ...

                                               

Nýrovce

Rímskokatolícky kostol svätého socha sv. Ján nepomuk, jednoloďová barokovej budovy so segmentovo ukončené presbytériom, bez veže, z roku 1766. Stojí na mieste staršej kaplnky. Budova prešla zmenami v roku 1946. Teraz cirkev je zaklenuté pruskou k ...

                                               

Ondrejovce

Rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie, jednoloďová románska stavba s polkruhovou apsidou a malé strechy veže z prvej polovice 13. storočia. Nachádza sa na okraji obce. Z pôvodnej stredovekej budove, okrem obvodových múrov konzervované za ...

                                               

Pastovce

Reformovaný kostol-loď bola pôvodne románska stavba s polygonálnym ukončeným presbytériom a predstavanou vežou 12. storočia. Pôvodné zasvätenie sa blíži ku George. Kostol bol postavený na majetku, mocné stredoveké rodiny Poznanovcov. Neskorogotic ...

                                               

Pečenice

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, románsko-gotická stavba s pravouhlym konci presbytéria a predstavanou vežou z obdobia okolo roku 1240. Nachádza sa v opevnené oblasti na severnom okraji obce. Kostol bol postavený v súvislosti s príto ...

                                               

Plášťovce

10. Augusta 1552, keď obec bola bitka medzi tureckým a cisárskej armády pod vedením Teuffela Erazmusa. Bitka skončila na druhý deň porážke britských vojsk, padlo niekoľko tisíc vojakov, medzi nimi vacovský biskup Augustin Sbardelatti Dudith.

                                               

Plavé Vozokany

Dvetisíc jedenásť Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 26. Evanjelická cirkev augsburského vyznania luteráni - 312. Rímsko-katolícka cirkev - 356. Bez vyznania, a nezistení - 194. Ostatné - 12. (Other - 12) Tisíc deväťsto desať Rímsko-katol ...

                                               

Pukanec

Pukanec leží v Honte na južných svahoch Štiavnických vrchov, ktoré vznikli v treťohorách po výbuchu stratovulkánu Sitno. Na hraniciach mesta zo strany hrona, pod vrchom Agraš stále stopy naša najmladšia sopka, Putikovho kopca. V žilách lávových p ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →