★ Free online encyclopedia. Did you know? page 147                                               

Santovka

Obec sa nachádza v severovýchodnej časti Podunajskej pahorkatiny, najmä v centrálnej oblasti Santovskej pahorkatiny geomorfologickej oblasti Ipelskej pahorkatiny. Preteká ňou potok Búr, ktorý tu priberá menších prítokov. Prístup na obec poskytuje ...

                                               

Sazdice

Názov obce sa objavil v dokumentoch prvýkrát v roku 1261 v tvare Terra Zazd, obce dostali synovia Mártonho, István a Myke ako darček pre hrdinské činy. Ich brat Chepanus zahynuli v boji.

                                               

Sikenica (okres Levice)

Kostol reformovanej cirkvi v časť Veľký Pesek, jednoloďová pôvodne baroková budova s nožom ukončeným presbytériom a veža tvoriacou časť jeho hmotnosti z roku 1750. Výraznou prestavbou prešiel v roku 1908. Interiér je zaklenutý segmentovou trezoru ...

                                               

Slatina (okres Levice)

Obec sa nachádza na rozhraní Štiavnických vrchov, Krupinskej planiny a podunajská nížina. Cez obec preteká potok Slatina, ktorá sa potom naleje do Štiavnice. Cez Slatinu prechádza dopravná tepna juhoslovenského regiónu, I / 75, čo je asi 3 km na ...

                                               

Starý Hrádok

Obec sa spomína v roku 1239 ako Oluvar. Archeologické vykopávky vykazuje stopy osídlenia z mladšej doby kamennej. V roku 1910 boli tam 311 ľudí, prevažne Maďari.

                                               

Starý Tekov

Starý Tekov Bersenburg, skôr aj Berschenberg, Alt Berschenburg, maď. Óbars) je obec na Slovensku v okrese Levice. Na mieste cintorína, ktorý sa nachádza v centre obce, bol tekovský hrad, ktorý je prvý písomný záznam z roku 1075.

                                               

Šarovce

Na pravej strane Rieky, v juhovýchodnej časti okresu sa rozprestiera na ploche 2 500 ha obec Šarovce, ktorý zahŕňa tri katastrálne územia: Veľké Šarovce, Malé Šarovce a Veselá. Počet obyvateľov v obci je 1635, občanom slovenskej, maďarskej a róms ...

                                               

Tekovské Lužany

Obec sa nachádza vo východnej časti Podunajskej nížiny v širokej doline dolného Hrona. Zo severu na juh preteká potok Lužianka a približne 1 km na východ je železničná trať Štúrovo – Levice. V južnej časti obce prechádza cesta I / 75 Nové Zámky n ...

                                               

Uhliská (okres Levice)

Uhliská je obec na Slovensku v okrese Levice. Obec leží na juhozápadnom výbežku Štiavnických vrchov. V roku 1980 bolo v obci 147 domov, z toho trvalo obývané 120, v ktorom boli 404 obyvateľov.

                                               

Velké Kozmálovce

Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Hron, asi 2 km južne vzdušnou čiarou od slovenskej brány. Obce v oblasti sú na severnej Tlmače 2 km na východ od Rybníka 3.5 km a Hronské Kosihy 5 km, na juhu Starý Tekov 3.5 km a Hronské Klačany 4 km na zápa ...

                                               

Velké Ludince

Rímskokatolícky kostol Svätých anjelov strážcov, jednoloďová barokové budovy s nožom ukončeným presbytériom a predstavanou vežou z roku 1715. Fasády sú členené lizénami. Veža je členená pilastrami a korónovými každého. Po korunnou rímsou je terčí ...

                                               

Velké Turovce

Fragment rímskokatolíckeho kostola svätého Martina v Stredných Turovciach, pôvodne románska stavba s pravouhle ukončeným presbytériom, bez veže, z obdobia okolo roku 1260. V období barokový kostol bol upravený z tohto obdobia pochádza dochovaná s ...

                                               

Velký Ďur

Obec preteká Ďurský potok a nachádza sa v Ďurský rybník. Ďurský prúd dĺžka 8.47 km, pramení severne od obce Horný Ďur, ústi do Rieky, južne od obce Kalná nad Hronom.

                                               

Vyškovce nad Iplom

Už v rímských krát bol na území obce, vojenský tábor, hrad sa prvýkrát spomína v roku 1296, kedy bola majetkom Jána Čáka. V 1313 to Charles Robert neúspešne dobýja, pravdepodobne počas bojov bol zničený, v roku 1324 sa už neuvádza.

                                               

Zbrojníky

Zbrojníky je obec na Slovensku v okrese Levice. Časť obce je miestna časť – osada Pežerňa. V súčasnosti majú Zbrojníky 510 obyvateľov, väčšinou slovenskej národnosti. Je to moderné, tiché dedina sa nachádza v blízkosti hlavných dopravných ťahov. ...

                                               

Žemberovce

Rímskokatolícky kostol Mena Panny Márie, barokový budova s segment ukončenie presbytéria a predstavanou vežou z roku 1754. Rekonštrukciou prešli v roku 1790. Loď je zaklenutá pruskými klenbami. Fasády kostola sú členené lizénami, veža pilastrami, ...

                                               

Žemliare

Rímskokatolícky kostol svätého Ladislava, jednoloďová-klasicistický s segment ukončenie presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti z rokov 1805-1806. V roku 1838 bol upravovaný, v tomto období vznikla súčasná trojosová fasády rozdelené liz ...

                                               

Kurimany

Obec Kurimany bola založená v časoch christianizácie Súboru ako Villa s. Quirini. Meno dostala po svätej Kvirínovi, ktorá je ešte dnes patróna obce. V blízkosti súčasnej cirkvi je pod zemou sú na základoch staršieho gotického kostola. Kameň tento ...

                                               

Lúčka (okres Levoča)

Lúčka je obec na Slovensku v okrese Levoča. Je to pomerne malá obec, ale to je viac, než 730 rokov. Obec Lúčka leží na južných svahoch Levočských vrchov v doline Lúčanského potoka. Prvýkrát sa spomína v testamente spišského prepošta Mitimíra Moth ...

                                               

Ordzovany

Ordzovany je obec na Slovensku v okrese Levoča, v Prešovskom kraji. To sa nachádza asi 20 km od Levoče. Boli založené okolo r. 1260.

                                               

Spišský Hrhov

Spišský Hrhov je obec na Slovensku v okrese Levoča, na ceste medzi mestom Levoča a Spišské Podhradie. Unikátna geografická poloha obce umožňuje nádherný výhlad na Spišský hrad, dreveník a majestátne Vysoké Tatry. V blízkosti sa nachádza niekoľko ...

                                               

Spišský Štvrtok

Letanovce, Jánovce, Dravce, Hrabušice, Mečedelovce

                                               

Studenec (okres Levoča)

Studenec je obec na Slovensku v okrese Levoča. Nachádza sa v údolí, ktoré obklopujú Levočských vrchov, Branisko a slovenského rudohoria. V minulosti to bol rolnícka obce.

                                               

Torysky

Chotár obce bol prvýkrát spomenutý v 1284 ako Tarchafeu. Obec však založená až 3. môže 1537 mesto Levoča ako ich poddanskú obec. Obyvatelstvo adresu ovčiarstvom, dobytkárstvom a lesné práce. V 16. storočí tu bol mlyn a píla. V prvej polovici 20. ...

                                               

Uloža

Uloža je prvýkrát spomínaný v 1280 ako aktívum, vdovy po komesovi Gebulovi. Dokonca až 1. polovica 20. storočia sa obyvatelia obce zaoberali tkaním plátna a súkna. Neskôr dominovalo poľnohospodárstvo.

                                               

Vyšné Repaše

Repaše sa po prvýkrát spomína v roku 1323. Vyvinuli v dvoch dedinách v lese Repasch, ktorý bol od roku 1278 majetkom rodiny Gőrgeyovcov. V okolí obce na Krúžok bol raz kameňolom.

                                               

Vyšný Slavkov

Prvý priamy písomný dôkaz o obci pochádza z roku 1312, keď mal názov Slakendorf. V roku 1323 uvedené vyšný Slavkov ako Zalouk. V roku 1347 vyšný Slavkov je nazývané Staré Slavkove. Od začiatku 14. storočia sú doklady o dedine, v popisujúcich tiet ...

                                               

Beňadiková

Leží v Liptovskej kotline, na pravom brehu potoka Trnovec, v blízkosti cesty triedy č. 18, medzi mestami Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok. Je súčasťou mikroregiónu Baranec. V obci sa nachádza zdravotné stredisko. Na severnom okraji obce, v sm ...

                                               

Bobrovec (obec)

Leží v Smrečianskej pahorkatiny, geomorfologickej časti Liptovskej kotliny, v údolí Bobroveckého prúdu riečky Jalovčanka. Obec vedie cesta III / 2321, ktorý je v Liptovskej Ondrašovej sa pripája na cestu II / 584 Liptovský Mikuláš. Centrum okresn ...

                                               

Bukovina (okres Liptovský Mikuláš)

Nacádza je asi 15 km od mesta Liptovský Mikuláš, v nadmorskej výške 591 m n. m., nachádza sa v Liptovskej kotline pod Chočskými vrchmi, v doline potoka Sestrč. Prevažne odlesnený povrch chotára tvoria pieskovce a ílovce. Súčasťou obce je osada Ja ...

                                               

Demänovská Dolina

Obce s výrazne turistické prírody sa nachádza v centrálnej, najatraktívnejšej časti Nízkych Tatier, v rovnomennej doline, približne 15 km južne od mesta Liptovský Mikuláš. Úzke a hlboké údolia Rieky obmedzuje priestor pre širšiu oblasť, a tak obe ...

                                               

Dúbrava (okres Liptovský Mikuláš)

Obec sa nachádza západne od mesta Liptovský Mikuláš, v hornom toku potoka Riaditeľ, v nadmorskej výške 636 m. Plocha pozemku o to, že väčšina liptovskej dediny sa nachádza pod Chabencom, na severných svahoch Nízkych Tatier.

                                               

Gôtovany

Obec sa nachádza v západnej polovici Liptovskej kotline, na hranici Galovianskych háje a Ľubelskej pahorkatiny, cca 3 km južne od priehrady Liptovská Mara. Gôtovanmi preteká potok Črmník, ktoré na južnom okraji priberá Borovský potok. Miestna čas ...

                                               

Huty

Rímskokatolícky kostol Premenenia Pána, jednoloďová neorománska stavba s polkruhovým konci presbytéria a predstavanou vežou z roku 1894. Stojí na mieste dreveného kostola z roku 1813, ale farnosti bola v obci založená už v roku 1787. Zariadenie k ...

                                               

Hybe

Obec sa spomína už na konci 12. storočia, ako slovenská dedina. Názov je z potoka Hybica. V 1230 bolo vo vlastníctve Hauk, Polk a Beuch z uhorskej Vsi. Roku 1239 ich kráľ Belo IV. odstúpiť od zmluvy a pridružené k královskému majetku. V roku 1396 ...

                                               

Ižipovce

Ižipovský obce predstavuje trochu viac ako 260 ha z toho len asi 11 ha sa zastavaným územím obce. Katastrálne územie má úzky pozdĺžny tvar v severojužnom smere. Okrem zastavaného územia obce a lesných porastov nad obcou zaužívalo niekoľko chotárn ...

                                               

Jakubovany (okres Liptovský Mikuláš)

Obec Jakubovany sa nachádza v krásnom prostredí Tatranského národného parku pod majestátnym vrcholom Baranca 2 184 m n. m. a je situovaný na vrcholy ako Roháče, Baníkov, Plačlivô, Magury, Jakubina a iné. Jakubovany leží v nadmorskej výške 750 m, ...

                                               

Jamník (okres Liptovský Mikuláš)

Obec sa spomína v roku 1286 ako Zenthlylek, v roku 1381 ako Villa S. Svätého, ležiace asi v oblasti Jamníka. Patrila Mikulášovi, synovi Serefelovmu, neskôr Pottornyaiovcom. Zanikla v roku 1709 v armáde bojuje.

                                               

Konská (okres Liptovský Mikuláš)

Nachádza sa 13 km severovýchodne od okresného mesta, na okraji Liptovskej kotliny, na úpätí Západných Tatier, na oboch brehoch Kôň creek. Susedí s obcami Jamník a Jakubovany na východ, Liptovský Ondrej na juh, a katastrálnym územím Svätého Štefan ...

                                               

Králova Lehota

Obec sa nachádza na Hornom Liptove, na sútoku riek Hory a rieky Váh. Je zovretá v úzkom výbežku Liptovskej kotliny, na severe Kozími chrbtami a z juhu Nízke Tatry. Na východ od obce vzniká na sútoku Bieleho a Čierneho Váhu naša najdlhšia rieka. N ...

                                               

Kvačany (okres Liptovský Mikuláš)

Kvačany sa nachádza v severnej časti Liptova. Sú obklopené Chočskými vrchmi zo severozápadu, Západné Tatry na východe, a priehrady Liptovská Mara od juhu. Cez Kvačany preteká potok, Kvačianka a cez Dlhú Lúku Dlholúcky jarok, ktorý tečie do Kvačia ...

                                               

Lazisko

Obec sa nachádza v južnej časti Liptovského regiónu na úpätí Nízkych Tatier, asi 3 km západne od Demänovskej doliny. Je vzdialená 10 km od mesta Liptovský Mikuláš a 18 km od Ružomberka. Najlepšie spojenie je autobusom z Liptovského Mikuláša. Lazi ...

                                               

Liptovská Anna

Liptovský hrad, zaniknutý hrad pôvodne z obdobia rokov 1250-1262. Postaviť ho nechal uhorského kráľa Bela IV. v období po mongolskom vpáde. Nachádza sa na vrcole vrchu Sestrč, najvyššie umiestnené slovenský hrad. Od roku 1340 bol sídlom Liptovske ...

                                               

Liptovská Kokava

Obec sa nachádza v podhorí Vysokých Tatier, vo východnej časti Liptova, v regióne Horného Liptova. Obec preteká Kokavský creek východnej časti katastra potoka Dovalovec a západný okraj lemuje rieka Belá. Katastrálne územie obce hraničí s katastra ...

                                               

Liptovská Porúbka

Obec sa nachádza na juho-východ od okresného mesta Liptovský Mikuláš, vzdialenej 14 km, s počtom obyvateľov cca 1140 31. 12. 2012. Rozloha katastrálneho územia obce je 42.22 km 2, z toho zastavané územie obce má rozlohu približne 65 hektárov. Lip ...

                                               

Liptovská Sielnica

Novo postavený, obec bola vytvorená po priehrade Liptovská Mara zaplavené pôvodný Liptovská Sielnica. Slávnostné otvorenie novej Liptovskej Sielnice bol 25. August 1974. Nová dedina je postavená okolo 2 km na sever od pôvodnej Liptovskej Sielnice.

                                               

Liptovské Matiašovce

Rímskokatolícky kostol svätého Ladislava, jednoloďová stavba bola pôvodne renesančná stavba s polygonálnym konci presbytéria a predstavanou vežou zo začiatku 16. storočia. Nachádza sa v fortifikovanom oblasti, s baštami a strielňami. V interiéri ...

                                               

Liptovský Ján

Liptovský Ján je obec na Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš. Najvýznamnejšou pamiatkou je opevnený ranogotický kostol svätého Jána Krstitela z konca 13. storočia.

                                               

Liptovský Ondrej

Rímskokatolícky kostol svätého Ondreja, jednoloďová pôvodne ranogotická budovy s polygonálnym konci presbytéria a predstavanou vežou z druhej polovice 13. storočia. V 14. a 15. storočia bol kostol dokončený s nástenné malby. V rokch 1584-1687 bol ...

                                               

Liptovský Peter

Po prvýkrát spomína v roku 1286 pod názvom Zenthpetur, a neskôr ako Scentpeter. V obci stál stredoveký kostol svätého Petra z 14. storočia, po ktorom dostala obec pomenovanie, ale v 1786 zahynuli. Obec až do roku 1848 bol jedným zo zemianskej rod ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →