★ Free online encyclopedia. Did you know? page 151                                               

Sihelné

Leží v Podbeskydskej vrchovine, juho-východe majestátne Pilska, asi 15 km od Námestova. Budovy sú vinie popri Sihelnianskom potoka, ktorý je pod obce a vlieva do Polhoranky. Prístup vedie odbočkou z cesty I / 78, vedúcej z Námestova sedlo Hliny d ...

                                               

Vavrečka

Vavrečka je obec na Slovensku v okrese Námestovo. Má 1 424 obyvateľov. Vavrečka je obec na severnej Orave, nachádza sa pod Oravskou Magurou, v blízkosti vodnej nádrže Oravská priehrada a babia hora. Nadmorská výška sa tu pohybuje od 603 m n. m. O ...

                                               

Zákamenné

Zákamenné je najludnatejšia obec na Orave. Obec sa nachádza v severozápadnej časti Hornej Oravy. Patrí do Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a Chránené vtáčie územie Horná Orava. Bola založená 28. Júla roku 1615, na sviatok sv. James, ale pr ...

                                               

Alekšince

Alekšince je obec na Slovensku v okrese Nitra 13 kilometrov severozápadne od Prešova. Preteká ňou potok, Andač, ktorý sa vlieva do potoka Radošinka, ktoré je ďalej vlieva do rieky Nitra.

                                               

Báb (okres Nitra)

Báb je obec na Slovensku v okrese Nitra. Obec leží v juhozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny 19 km od Nitry. Plocha pozemku je sprašová pahorkatina na úbočiach dolinu na juho-východ od obce s menším dub a hrabovými lesíkmi, inde je odlesnený. ...

                                               

Babindol

Babindol je obec na Slovensku v okrese Nitra. Do 1.1.2020 v jej životných 808 obyvateľstva. Obyvatelstvo obci je cca 69 % občanov slovenskej národnosti a 31% maďarov. V obci sa nachádza škôlka, potraviny, advokátska kancelária, alebo pohostinstvo ...

                                               

Čab

2001: Ostatné - 1 0.15%. Spolu - 674 100%. Slováci - 673 99.85%. 2011: Slováci - 720 92.19%. Nezistený - 60 7.68%. Spolu - 781 100%. Chorváti - 1 0.13%.

                                               

Čechynce

Čechynce je obec na Slovensku v okrese Nitra. Obec má prevažne polnohospodárský charakter. Chotár obce leží na okraji Žitavskej sprašovej pahorkatiny, na lavostrannej nive a terase rieky Nitra v nadmorskej výške 131 – 210 m. Má černozemné naivný ...

                                               

Golianovo

Golianovo je obec na Slovensku v okrese Nitra. V obci je rímskokatolícky kostol Krista Krála z roku 1937.

                                               

Horné Lefantovce

Obec sa nachádza na západnom úpätí pohoria Tribeč, na okraji výbežku Podunajskej nížiny. Západ tečie cez obec Lefantovský potok, ktorý pokračuje k starému korytu rieky Nitra. Do obce vedie cesta III / 1666, že v susednej Dolných Lefantovciach pre ...

                                               

Hosťová

Hosťová je obec na Slovensku v okrese Nitra. Hosťová - počet obyvateľov podľa sčítania v roku 2011: 361 osôb. 231 osôb so 64% maďarska, 108 osôb, 30% slovenskej a 18 5% nezistenej národnosti.

                                               

Ivanka pri Nitre

Ivanka pri Nitre je obec na Slovensku v okrese Nitra. Spojenie s mestom Nitra a rovnomennou riekou na zabezpečenie obci základy na budovanie priemyselných objektov, ako sú mlyny, konopárske závody, tehelňa. Cez územie obce vedú vetvy tranzitného ...

                                               

Klasov

Kukurica sa nachádza v centrálnej časti Žitavskej pahorkatiny v doline Babindolského potoka. Chotár obce, jeho plocha je viac ako 12 km2, leží v nadmorskej výške 160 - 194 m, má pahorkatinný až mierne zvlnený odlesnený terénu, ktoré tvoria mladot ...

                                               

Lúčnica nad Žitavou

Lúčnica nad Žitavou je obec na Slovensku v okrese Nitra. Obec sa nachádza v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny, 3.4 km od mesta Vráble a 18.9 km od okresného mesta Nitra. Na východnom okraji beží Žitava. Obec bola založená v roku. 1960 zlúč ...

                                               

Ľudovítová

Ľudovítová je obec na Slovensku v okrese Nitra.V obci sa nachádza hrad 18.storočia, v minulosti obývaný rodina Nyáryovcov a neskôr Ghylányiovcov. Na miestnom cintoríne stojí baroková kaplnka a pamätník obetiam prvej svetovej vojny.

                                               

Lukáčovce

Lukáčovce je obec na Slovensku v okrese Nitra. Toto je obec nížinného charakteru. Prvá písomná zmienka o nich pochádza z roku 1264, niektoré zdroje však uvádzajú do roku 1309. V 18. storočia pôsobil v obci ako kňaz známe, osvietenec, členom berno ...

                                               

Lužianky

Lužianky je obec na Slovensku v okrese Nitra. Rozvoj meno: 1948 – 1975: obec Lužianky. 1113: villa Sorlou Sarló. 1993: obec Lužianky. (1993: the village Lužianky) 1773: obec Šarlužky – Sarluska, 1786 Scharluschka, 1808 Sarluska, Ssarluhy, Ssarlús ...

                                               

Malé Zálužie

Malé Zálužie je obec na Slovensku v okrese Nitra. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1390. Obec sa nachádza v severnej časti okresu Nitra. Obcou prechádza cesta spájajúca Nitru a Piešťany. Leží na oboch brehoch riečky Radošinka, v jeho centrálne ...

                                               

Malý Cetín

Malý cetín, je obec na Slovensku v okrese Nitra. Obec leží na okraji Žitavskej sprašovej pahorkatiny na lavostrannej nive a terase Nitry, 10 km JV od Prešova. Prvá písomná zmienka o obci je z roku. 1113, kedy bola majetkom zoborského opátstva. Od ...

                                               

Malý Lapáš

Malý Lapáš je obec na Slovensku v okrese Nitra. V rokoch 1960-1990 tvoril Malý Lapáš spolu s Veľkým Lapášom obce Lapáš, v roku 1990, Malý Lapáš po úspešnom referende osamostatnil.

                                               

Melek

Melek je obec na Slovensku v okrese Nitra. Názov obce Melek pochádza z Turecka a znamená anjel. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1332 - 1337, kde sa píše, že to bola obec s farou a kostolom, jej meno bolo Merlek. Obec sa nachádza v žit ...

                                               

Mojmírovce

Mojmírovce je obec na Slovensku v okrese Nitra. Mojmírovce sa nachádza asi 14 km južne od Chicaga na vedlajšej komunikačné prepojenie Cabaj-Čápor a Ivanku pri Nitre. Obec sa nachádza v byte a úrodné oblasti s teplým podnebím.

                                               

Nová Ves nad Žitavou

Nová Ves nad Žitavou je obec v Nitrianskom kraji. Nachádza sa v okrese Nitra, 12 km od okresného mesta Zlaté Moravce a 7 km od mesta Vráble. Obec sa nachádza medzi Hronskou a Žitavskou pahorkatinou v údolí rieky Žitavy, ktorý dal meno. Počet obyv ...

                                               

Nové Sady (okres Nitra)

Nový Súbor sa nachádza na západe Slovenska, v severozápadnej časti Nitrianskeho kraja. Obec sa rozprestiera po oboch stranách potoka Radošinka, v jeho stredný kurz medzi krajské mesto Nitra, Hlohovcom, Piešťany a Topolčanmi v jednej z mnohých dol ...

                                               

Paňa

Paňa je obec na Slovensku v okrese Nitra. V stredoveku boli kuriálnou obcou predialistov zahrnuté v Vrábelskej a Svätojurskej stolice Z arcibiskupstva. Po roku 1848 sa dostala pod správu Nitrianskeho kraja.

                                               

Podhorany (okres Nitra)

Plynu podhorany je obec na Slovensku v okrese Nitra. Obec sa nachádza 12 km severne od mesta Nitra. Založená v roku 1960 spojením obcí Sokolníky, Mechenice a Bádice. Bádice už zreteľom na Podhoranom. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patria dve pôvo ...

                                               

Pohranice

Pohranice je obec na Slovensku v okrese Nitra. V obci je rímskokatolícky kostol Všetkých svätých v roku 1075. V obci žije podľa sčítania 2011 celkom 1 074 obyvateľov. Z 514 osôb 48% slovenskej, 511 jednotlivcov, maďarsko, 48% a 38 ľudí 4% neziste ...

                                               

Polný Kesov

Polný Kesov je obec na Slovensku v okrese Nitra, o 19 km na juhozápad od Nitry v údolí potoka Cedron. Územie obce patrí do teplej klimatickej oblasti - suchej s teplou nížinnou klímou. Priemerná ročná teplota je 10.0 °C. Ročné zrážky 530 - 650 mm ...

                                               

Rišňovce

Obec sa nachádza v Nitrianskej pahorkatine v západnej časti okresu Nitra, asi 18 km severozápadne od okresného mesta. Prechádza ňou cesta II / 513 z Hlohovca do Nitry a železničnej trate Leopoldov – Nitra.

                                               

Svätoplukovo

Svätoplukovo je obec na Slovensku v okrese Nitra. Obec sa nachádza 15 km od Nitry smerom na Cabaj-Čápor v mierne kopcovitom teréne. 83 % obce obsahuje polnohospodárska pôda. Obec leží mimo hlavných cestných ťahov a nemá železničné. V obci je zdra ...

                                               

Velké Zálužie

Obec sa nachádza približne 10 km západne od mesta Nitra. Veľké Zálužie sa nachádza v južnej časti Nitrianskej pahorkatiny, na hornom toku Dlhý kanál, ktorý je v blízkosti Nových Zámkov sa vlieva do rieky Nitra. K obci patrí aj osada Titváň, ktorý ...

                                               

Velký Cetín

Veľký cetín je obec na Slovensku v okrese Nitra. Podľa sčítania z roku 2011 v obci žilo spolu 1 604 obyvateľov. Z 1115 69% maďarskej, 376 23% slovenskej a 113 7% iných národností.

                                               

Velký Lapáš

Škola. (School) Golianovská. Viac meštiankou. (More meštiankou) Nitra. Družstvo. (Squad) Kategória. (Category) Vrábelská. Kostolnú. (Church) Malolapášska.

                                               

Výčapy-Opatovce

Výčapy-Opatovce je obec na Slovensku v okrese Nitra. Obec sa nachádza približne v strede vzdialenosti medzi Topolčanmi a Veci, na pravom brehu rieky Nitra. Obec bola k 31. 12. 2015 spolu 2 178 obyvateľov.

                                               

Zbehy

Historické názvy: 1269 Izbeg. 1292 Izbeg. 1773 Zbehy. 1342 Ezbeg. Pôvod názvu Zbehy môže byť: Osada trestancov / zbehov. Osobné meno. (Personal name) Sútok potokov, komunikačný uzol.

                                               

Žirany

Žirany, je obec na Slovensku v okrese Nitra. V obci je rímskokatolícky kostol svätej Cirkvi z roku 1939. Podľa sčítania v roku 2011 obec má 1 355 obyvateľov. Z 579 ľudí, 43% slovenskej, 639 osôb 47% v maďarsku a 137 osôb 10% nezistený, alebo inej ...

                                               

Beckov (obec)

V obci a okolí sú výnimočné prírodné hodnoty, z ktorých niektoré sú vyhlásené za chránené územia: PP Beckovské hradné bralo, PR Sychrov, PP Skalka pri Beckove, PR Beckovské skalice, CHA Lipový sad, CHS Lipy v Župnom sirotinci, Beckovská jaskyňa o ...

                                               

Bošáca

Rímskokatolícky kostol nanebovzatia Panny Márie, jednoloďová barokové budovy s polygonálnym konci presbytéria a predstavanou vežou, z rokov 1729-1733. Klasicistickou úpravou prešiel v roku 1789. Zaklenutý je valenou klenbou s lunetami. V interiér ...

                                               

Brunovce

V katastri obce bolo zistené, kostrové pohrebisko únětickej kultúry v starej bronzovej dobe. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1374. Patrila viacerým šlachtikým rodiny. Obyvatelia platiť polnohospodártvu, ženy aj výrobu čipky a výšivky.

                                               

Bzince pod Javorinou

Bzince sa nachádza v kontaktnej zóne štyroch hlavných geomorfologických jednotiek: malých Karpát, Bielych Karpát, Myjavskej pahorkatiny a Považského doliny. Obec sa nachádza na sútoku Kamečnice a jeho lavostranného prítok Vrzavky v zníženine medz ...

                                               

Čachtice

Čachtice sa nachádza na styku Malých Karpát a Podunajskej nížiny, približne 7 km južne od Nového Mesta nad Váhom v nadmorskej výške 203 metrov. Pre obce v smere Višňovom vedie malebnej ceste dolinou cez rieku Jablonka. Paralelne s cestou vedie je ...

                                               

Častkovce

Obec leží na križovatke pahorkatiny a nivy Váhu na juhovýchodnom úpätí malých Karpát, 9 km od nového mesta nad Váhom v nadmorskej výške 176 m. n. m. Nad obcou sa týči vrch Plešivec 484 n.m., časť pohoria v okolí Plešivca je vyhlásená za prírodnú ...

                                               

Dolné Srnie

Obec sa nachádza asi 3 km severozápadne od Nového Mesta nad Váhom na križovatke západ Myjavskej pahorkatiny a Podunajskej nížiny na náplavovom kuželi Klanečnice. Patrí do Trenčianskeho kraja a Novomestského okresu.

                                               

Haluzice (okres Nové Mesto nad Váhom)

Obec sa nachádza jedenásť kilometrov severne od okresného mesta v Bošáckej doline v mierne zvlnenej krajine najjužnejšej časti Považského podolia. Najvyšší vrch v okolí je Hájnica 341 m n.m. Cez obec preteká Haluzický potok, ktorý svojou erozívno ...

                                               

Horná Streda

Na území dnešnej obce Horná Streda bola slovanské pohrebisko z doby velkomoravskej. Obec sa spomína v roku 1263, keď kráľ Belo IV. daroval kláštoru na Panónskej hore. Názov obce je zdokumentované v roku 1263 ako Zeredahe, Seredahel, Sceredahel, z ...

                                               

Hôrka nad Váhom

Obec sa nachádza medzi západným úpätím Považského Inovca a severnej časti Podunajskej nížiny. V západnej ploché časť pozemku, v ktorých dominuje ploché niva Váhu, tvorená holocenými s sedimentov, ktoré sa skladajú z piesky, povodňových kalov a pô ...

                                               

Hrádok (okres Nové Mesto nad Váhom)

Nachádza sa pod západnom úpätí Považského Inovca v štátnej ceste Piešťany–Trenčín, 15 km na JV od nového mesta nad Váhom. Obec má 720 obyvateľov.

                                               

Hrachovište

Rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie, jednoloďová barokové budovy s polygonálnym konci presbytéria a predstavanou vežou, z rokov 1750-1756. V roku 1864, prešla obnovou veže. Interiér je zaklenutý valenou klenbou s lunetami a pruskou kle ...

                                               

Kálnica

Obec sa nachádza východne od Nového Mesta nad Váhom na západných svahoch Považského Inovca v ústach Kalnickej a Centra doliny. Susedí s miestnym časť Kočoviec – Rakoluby. Obec preteká Rybnícky a Kalnický potok.

                                               

Kočovce

Najstaršie osídlenie územia Kočoviec od praveku dokazuje nález črepov a štiepaných kamenných nástrojov na Kočovskej Skalka pochádzajúce pravdepodobne z mladšej doby kamennej. Obec vznikla zlúčením troch samostatných obcí v roku 1960. V ňom sú ved ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →