★ Free online encyclopedia. Did you know? page 156                                               

Široké

Široká je obec sa nachádza na východnom úpätí pohoria Branisko v okrese Prešov. Obec je známa neďalekým tunel Branisko, či motokrosovou sledovať. Rodákmi zo Širokej sú spisovatel Andrej Zábredský a otca Jaroslava Katriňáka motokrosový pretekár La ...

                                               

Teriakovce

Prvá písomná zmienka o obci Teriakovce sa datuje približne do 14. storočia. Presné historické udalosti, o vzniku obce boli v obecnej kronike konzervované v dôsledku jej straty počas druhej svetovej vojny. V súčasnosti sa obec snaží získať archívn ...

                                               

Terňa

Terňa je obec na Slovensku v okrese Prešov. Obec má erb, vlajka a pečať. V jeho erbe ukázala postava svätej Kataríny Alexandrijskej. Obec Terňa sa nachádza 19 km severne od okresného mesta Prešov, v doline miestneho potoka Ternianka. Kataster obc ...

                                               

Varhaňovce

Najstaršia správa o obci je v listine z roku 1393 na vymedzenie chotára Brestová, susediacich s varhaňovským majetku. Plocha pozemku okrem iného pretínal cestu vedúcu do Varhaňoviec. Z obsahu listiny je zrejmé, že Varhaňovce už jestvovali už pred ...

                                               

Víťaz (okres Prešov)

Víťaz je obec na Slovensku sa nachádza v Prešovskom kraji. Víťazom sa nachádza v juho-západnom okraji Šarišskej vrchoviny, v hornej časti údolia prítok rieky Hornád, v nadmorskej výške 470 m n. m.

                                               

Vyšná Šebastová

Názvy miest a dedín, boli v minulosti často odvodzované od podmienok typických pre danú lokalitu. Bystrina vyviera spod Slanských vrchov, preteká úžlabinou Dubovej a Hájovej hory, ktorý Maďari nazývajú "Šebeš", čo v preklade znamená bystrí, je pr ...

                                               

Záhradné

Záhrada je obec na Slovensku v okrese Prešov. Leží v údolí medzi Čergovským pohorím a Kapušianskym hradným vrchom. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1263. Okolie je známe pod starým názvom SEDIKART. Záhrada sa nachádza na severo-východnom okr ...

                                               

Žehňa

Žehňa je obec na Slovensku v okrese Prešov. Najvýznamnejšou pamiatkou v meste je románsky kostol z polovice 13. storočia, ktorá bola v neskoršom období, opevnený kamenným múrom.

                                               

Žipov

Žipov je obec na Slovensku v okrese Prešov. Žipov je malá obec na východnom Slovensku, ktorá sa nachádza v južnej časti Šarišskej vrchoviny. Územie obce je 7.6 km 2. Obec preteká Kanovský potoka. Najvyššie položená citát v obci má 584 m n. m. a j ...

                                               

Župčany

Obec leží v juhovýchodnej časti Spišsko-šarišského medzihoria v jej podcelku Šarišské podolie, asi 4 km na západ od Prešova. Cez obec preteká potok Čadaj.

                                               

Bystričany

Obec sa nachádza v centrálnej časti hornonitrianskej kotline, na úpätí Drieňového vrchu v najjužnejšej časti Nitrických vrchov. Obcou preteká rieka Nitra a v severnej časti miestnej časti Chalmová tam sú kúpele.

                                               

Cigel

História obce zapísalo najmä v období SLOVENSKÉHO národného povstania. V hore nad dedinu, bol partizánsky oddiel "Major", ktorého jadro tvorili občania Cigla. Pre svoju odbojovú činnosť bola Cigel kruto potrestaný. Deň 13. Januára 1945 obsadil de ...

                                               

Čavoj

Obec sa spomína v roku 1364 ako Chawoy. Písomne je doložená z roku 1397 pod názvom Chawayo, v roku 1786 sa spomína ako Cschawai, v roku 1808 ako Cžawoj, v roku 1920 ako Čávoj a nakoniec v roku 1927 ako Čavoj. Po prvé, obec patrila Bossányiovcom. ...

                                               

Čereňany

Obec sa nachádza v južnej časti okresu Prievidza, v mieste kontaktu hornej nitre kotliny a pohoria Vtáčnik. Centrum prechádza cesta I / 64 od mesta Prievidza, na Nitru, na západ od obce a železničná trať Nové Zámky – Prievidza. Z Vtáčnika toky do ...

                                               

Diviacka Nová Ves (okres Prievidza)

Diviacka Nová Ves je obec na Slovensku v okrese Prievidza. Katastrálne územie obce Diviacka Nová Ves sa nachádza v okrese Prievidza, v Trenčianskom kraji. Obec leží v nadmorskej výške 275 m n. m. Územie obce je 1 336 ha. Zemepisné súradnice stred ...

                                               

Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou je obec na Slovensku v okrese Prievidza. Obec sa skladá z piatich samostatných jednotiek: Banky, Diviaky nad Nitricou, Ješkova Ves nad Nitricou, Mačov a Somorova Ves. Podľa viacerých historikov, v roku 1210 a rok prvej písomn ...

                                               

Chrenovec-Brusno

Chrenovec-Brusno je obec na Slovensku v okrese Prievidza. V obci je rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela z roku 1339, a kaplnka Panny Márie z roku 1902.

                                               

Jalovec (okres Prievidza)

Jalovec leží v strednej časti Handlovskej kotliny. Cez obec preteká Handlovka a Jalovský potok. K obci patrí aj časť lesa. Vo výške viac ako 800 m n. m. tam sú Jalovské Lazy s menším lúka.

                                               

Kamenec pod Vtáčnikom

Obec sa nachádza na úpätí pohoria Vtáčnik. Na západnom okraji sa takto Zemianske Kostolany, zhruba 5 km na sever sú Nováky, a 9 km juhozápadne od mesta Partizánske. Cez Kamenec požehnane Lazný a Vidlicový creek, ktoré sa vlievajú do rieky Nitra.

                                               

Klačno

Podhorská obec sa nachádza v mieste styku pohorí Malá Fatra, Strážovské vrchy a Tepla, v najsevernejšej časti okresu Prievidza a regiónu Horná Nitra. Takmer výlučne potočná oblasť leží v úzkom údolí Nitry a jej prítoku Tme.

                                               

Lazany (okres Prievidza)

Obec sa nachádza v okrese Prievidza, v Trenčianskom kraji, v súradnice 18° 37 východ, 48°49 severnej šírky, Jeho nadmorská výška sa pohybuje od 276, aby 379 metrov nad morom. Leží západne od hlavnej komunikácie Hornej Nitry. Tiahne sa pozdĺž cest ...

                                               

Lehota pod Vtáčnikom

Hlavným prúdom Obdobie a jeho prítoky: Baškov. Lázny prúd. (Lázny current) Mlýnsky prúd. (Mlýnsky current) Krivý potok. (The crooked brook) Krieslový a. (Krieslový and) Ťakov. Lázkový a. (Lázkový and) Rakovec a iné. (Rakovec and other) Suchý poto ...

                                               

Lipník (okres Prievidza)

Lipník je obec na Slovensku v okrese Prievidza. Obec leží v Handlovskej kotline, na úpätí hory Tepla. Obec sa písomne spomína v roku 1355. Stred obce je v nadmorskej výške 321 metrov, pozemok 306 – 852 m. Charakter budovy bol Lipník pôvodne potoč ...

                                               

Malá Čausa

Malá Čausa je obec na Slovensku v okrese Prievidza. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1430. Má charakter potočnej radovej dediny a obce cirkvi. Raritou obce je najväčší podiel obyvateľov nad 90 rokov prepočítané na počet obyvateľov v ok ...

                                               

Malinová (okres Prievidza)

Malina je obec na Slovensku v okrese Prievidza. Pôvodne známy ako Požeha. V prvej polovici 14. storočia už v existujúcej osade usídlili nemeckí kolonisti. Obec nazývala až do konca druhej svetovej vojny Cach. Počas druhej svetovej vojny v obci pr ...

                                               

Nedožery-Brezany

Obec sa nachádza v hornonitrianskej kotline, cca 5 km severne od Prievidze. Rozkladá sa takmer výhradne na ľavom brehu rieky Nitra, v južnej časti obce priberá lavostranný Breziansky potoka. Prevažne rovinatý terén pozemku, na východnom okraji ob ...

                                               

Nevidzany (okres Prievidza)

Nevidzany je obec na Slovensku v okrese Prievidza. Nevidzany ležia na výbežku Hornonitrianskej kotliny pri juhozápadnom úpätí Malej Magury na dolnom toku potoku Nevidzianka.

                                               

Nitrianske Pravno

Leží na Hornej Nitre, 12 km severne od mesta Prievidza. Zo severu na juh preteká rieka Nitra, ktorá tu priberá Tužinu, Vyšehradný potok a západnom okraji beží kravského. Nachádza sa na pravnianskom výbežku hornonitrianskej kotliny na nive a nápla ...

                                               

Nitrianske Rudno (obec)

Obec Nitrianske Rudno sa nachádza v západnej časti hornonitrianskej kotline, na sútoku Rokoša s Rudnianskou dolinou na pravostrannej význam riečky Nitrica. Kataster obce leží v nadmorskej výške 291 - 996 m n. m.

                                               

Nitrianske Sučany

Nitrianske Sučany ležia v južnej časti Strážovskej hornatiny v kontakte s nitrianskou sprašovou pahorkatinou v doline pravostranného prítoku Nitrice. Nadmorská výška v strede obce je vo výške 297 m n. m., v oblasti 250 – 952 m n. m. Chotár obce j ...

                                               

Nitrica (obec)

Nitrica je obec na Slovensku v okrese Prievidza. Obec Nitrica sa nachádza v strede Vestenickej doliny, na juhozápadnom výbežku hornonitrianskej kotline, na ľavom brehu rieky Nitrica, v nadmorskej výške 240 m.

                                               

Opatovce nad Nitrou

Obec sa nachádza na hranici hornonitrianskej kotline na juho-západ Malej Magury. Na severnom okraji tkaniny takto mesta Bojnice, Prievidza sa nachádza asi 2 km na severovýchod, a obci Kocurany, asi 1 km západne. Stredom obce preteká rieka Nitra, ...

                                               

Oslany

Obec sa nachádza v južnej časti okresu Prievidza, v mieste kontaktu hornonitrianskej kotline a pohorí Vtáčnik a Tribeč. Centrum prechádza cesta I / 64 od mesta Prievidza, na Nitru, na západ od obce a železničná trať Nové Zámky – Prievidza. Z vých ...

                                               

Podhradie (okres Prievidza)

Podhradie je obec na Slovensku v okrese Prievidza. V obci je rímskokatolícky kostol svätej Margity z roku 1700. Na kopci nad obcou sú posledné zvyšky rozvalín stredovekého hradu Sivý Kameň. Z hradného kopca otvára panoramatický výhlad na Hornonit ...

                                               

Poluvsie (okres Prievidza)

Nachádza sa 8 km severne od mesta Prievidza v hornonitrianskej kotline, na sútoku rieky Nitra, a prúd Kravská používaný názov Lubená. Na východnom okraji obce je ohraničený riekou Nitra, západ, je zvýšiť úpätí pohoria Malá magura. Plocha pozemku ...

                                               

Poruba (okres Prievidza)

Najvýznamnejšou pamiatkou je gotický Kostol svätej Cirkvi od 14. storočia, ktoré sa zachovali jedinečné stredoveké fresky a neskororenesančný drevené malovaný strop v lodi.

                                               

Pravenec

Obec sa nachádza v severnej časti hornonitrianskej kotline, na západ od svahoch hôr Tepla. Západný okraj obce preteká rieka Nitra, ktorá tu priberá pravostranný prítok Tužina. Na západnom okraji vedie cesta I / 64 Prievidza – Žilina a železničnej ...

                                               

Radobica

Radobica je obec na Slovensku v okrese Prievidza. V Radobici žije 546 obyvateľov k 31. 12. 2015, a takmer rovnako ako chalupárov, ktorí vyhladávajú tejto stránke pre príjemný odpočinok. Obec má futbalové ihrisko, tenisový kurt a dve pohostinstvá.

                                               

Ráztočno

Obec sa nachádza vo východnej časti okresu, v Handlovskej kotline, na ceste I / 9, vedúcej z Prievidze cez Handlovú do Zvolena. Na západe susedí s obcou Jalovec, na východe s mestom handlová. Južná časť obce sa nachádza na výbežkoch pohoria Vtáčn ...

                                               

Sebedražie

Nachádza sa v centre hornej Nitry na severozápadnom úpätí pohoria Vtáčnik. Na území obce je časť Prievidzkej kotliny, ktorá zaberá severnú a strednú časť hornonitrianskeho údolia. Hranice obce v smere od severu na východ, prechádza pozdĺž hranice ...

                                               

Seč (okres Prievidza)

SEČ je tiež skratka pre Stredoeurópsky čas Seč je obec na Slovensku v okrese Prievidza. Obec sa nachádza v juho-východnom výbežku Strážovských vrchov, v geomorfologickom podcelku Malej magury vrchov, na južnom svahu Magury. Asi 1 km západne sa na ...

                                               

Šútovce

Nachádza sa na križovatke hornonitrianskej kotliny a Malej Magury, geomorfologického podcelku Strážovských vrchov, asi 5 km západne od mesta Bojnice. Obec preteká Trebianka, prameniaca na južných svahoch Boškovho lazu 935 m n. m., dominantné pros ...

                                               

Temeš

Temeš je obec na Slovensku v okrese Prievidza. Leží v južnej časti Strážovských vrchov, pod Magurou, v hĺbke krátke lavostrannom údolí potok Belanka. Patrí do povodia Nitrice.

                                               

Valaská Belá

Prvá písomná zmienka o obci Belafelde, založené na valašskom práve, je z roku 1324. V roku 1364 bol uvedený pod názvom Bella, a v roku 1808 ako Valaska Bela. Patrila rodu Újfalussyovcov, z roku 1427 išiel do vlastníctva Bossányiovcov, neskôr nitr ...

                                               

Velká Čausa

Velká Čausa je obec na Slovensku v okrese Prievidza. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1358. Obec leží v nadmorskej výške 285 na 361 m. Pôvodne mala charakter dediny pri hradskej, dnes je prícestnou radovou dedinou.

                                               

Zemianske Kostolany

Obec sa nachádza v hornonitrianskej kotline, medzi strážovské vrchy hôr na západ a Vtáčnikom na východ, v bezprostrednej blízkosti väčšinu priemyselných nováckeho centrum. Zemianskymi Kostolanmi preteká rieka Nitra, Lazný a Vidlicový potoka.

                                               

Beluša

Beluša sa nachádza na Strednom považí, v severnej časti Ilavskej kotliny, v údolí rieky Váh. Z hľadiska geomorfologického členenia územie obce sa rozprestiera na jednotky, Považské podolie, Strážovské vrchy a Javorníky. Ústredie je založené na sú ...

                                               

Dohňany

Rímskokatolícky kostol svätého Cyrila a Metoda, jednoloďová neorománska budovy s polygonálnym konci presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti, z rokov 1862-1865. Autorom projektu je staviteľ M. Urbánek zo Vsetína. Interiér je zaklenutý št ...

                                               

Dolné Kočkovce

Ležať na ceste spájajúcej Belušu s Púchovom. Nad obcou vyčnievajú kopce Členkový a Ostré. Pre obec je charakteristická strom lipa malolistá, ktorá je aj v erbe z Dolných Kočkoviec.

                                               

Horovce (okres Púchov)

Obec Horovce je jedným z najstarších v širokom okolí. Spomína sa už v roku 1259 nižšie v podobe Villa Gourc. Je pravdepodobné, že vznik obce je spojené s tzv. zemianskej kolonizácie v 13. storočia, do obdobia po vpáde Mongolov. Pomenovania obce b ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →