★ Free online encyclopedia. Did you know? page 159



                                               

Riečka (okres Rimavská Sobota)

Reformovaný kostol-loď pôvodne renesančná stavba s segment závery a predstavanou vežou z roku 1682. Cirkev, klasicisticky upravený, bol prestavaný v roku 1778 na konci 19. storočia. V interiéri sa nachádza drevený malovaný kazetový strop a empora ...

                                               

Rimavská Baňa

Rimavská Baňa je obec na Slovensku v okrese Rimavská Sobota. Tam je cenný gotický evanjelický kostol z konca 13. storočia, so stredovekými freskami.

                                               

Rimavská Seč

Reformovaný kostol-loď gotické budovy s pravouhlým záverom a predstavanou vežou, z obdobia okolo roku 1332. Objekt sa nachádza na kopci napísal obranného múru. Okolo roku 1560 prešiel úpravami, z tohto obdobia patrí reforovanej cirkvi. Veža bola ...

                                               

Rimavské Brezovo

Evanjelický kostol, dvojloďová gotická stavba s pravouhlým konci presbytéria a predstavanou vežou z druhej polovice 13. storočia. V 14. storočia to bolo teraz zaklenuté krížovou klenbou a doplnené fresky z dielne Majstra ochtinského presbytéria. ...

                                               

Rimavské Janovce

V oblastiach, medzi obilninami a krmovinami hniezdenie jarabice, prepelice, v remízkach bažant. Najmä pri suchej jesene sa premnožujú malé hraboše a myši. Zriedka je možné nájsť jazveca, či ježa. Vďaka útlmu polovníckych aktivít vedie k premnožen ...

                                               

Rovné (okres Rimavská Sobota)

Evanjelický kostol-loď-klasicistický s prierezom v tvare pravouholníka konci presbytéria a prestavanou vežou, z roku 1832. Veža bola ku kostolu pristavaná v roku 1914 a upravený v roku 1944. V interiéri sa nachádza dvojramenná empora, loď je ploc ...

                                               

Rumince

Obec sa prvýkrát spomína ako Runya v roku 1323. Nachádza sa v Rimavskej kotline v širokom údolí rieky Slaná. Po roku 1427 bolo vo vlastníctve Soldosovci, ktorí postavili štyri zemianske kúrie.

                                               

Slizké

Prvá zmienka o obci ako príslušenstvo hradu Blh je z roku 1285. Názvy obce: 1285 Zeluche, v r. 1413 označované ako Slysche, r. 1427 Scylische, r. 1773 Sliska, 1927 Slizské, v maďarskom jazyku Szilistye. V roku 1413 bola vo vlastníctve Derencsényi ...

                                               

Stránska

Klasická kúria, jednopodlažná budova na prehľad písmena L, z prvej polovice 19. storočia. Budova bola prestavaná v roku 1899, a v roku 1925 do jej súčasnej podobe v štýle art deco. Dnes v budove sídli detský domov. Fasáda je členená kordónovou rí ...

                                               

Šimonovce

Reformovaný kostol-loď barokovo-klasicistickom tolerančná stavba s pravouhlým záverom a predstavanou vežou, z roku 1790. Postavený je v inom základe. Veža bola neskôr pristavaná v roku 1858. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, severnej haly ...

                                               

Širkovce

Reformovaný kostol-loď barokové budovy s pravouhlým záverom a predstavanou vežou, z roku 1718. Kostol bol upravovaný v 20. storočia. V interiéri sa nachádza drevený kazetový strop a protestantské empory na protilahlých stranách. Zariadenie kostol ...

                                               

Španie Pole

Evanjelický kostol-loď-klasicistický s segment ukončenie presbytéria a predstavanou vežou rokov 1805-1810. Kostol bol obnovený v rokoch 1889 a 1931. Interiér je zaklenutý českou plackou zdobenou štukatúrami. Tam je drevená empora vykonáva vyrezáv ...

                                               

Štrkovec (okres Rimavská Sobota)

Reformovaný kostol-loď-klasicistický s pravouhlým záverom a predstavanou vežou z roku 1825. Kostol bol prestavanný po povodniach v roku 1885 do dnešnej podoby. Interiér je zaklenutý korýtkovou klenbou. Predstavaná veža je lemované s pilastrami a ...

                                               

Tachty

Z geologického a turistického hľadiska je hlavnou atrakciou sú tzv. tachtianske pieskovce. Sú rozpadavé pieskovce s pevnými lavičkami a bochníkmi. Pevné lavičky sú konsolidované vápnitým tmelom. Pochádzajú z obdobia spodného miocénu a majú vek 22 ...

                                               

Teplý Vrch

Obec sa nachádza v údolí rieky Strane, v severnej časti Rimavskej kotliny. Južné svahy Revúckej vrchoviny chrániť dedinu od severnej pred studeným vetrom, vďaka ktorej je priemerná ročná teplota 8 °C.

                                               

Tomášovce (okres Rimavská Sobota)

Reformovaný kostol-loď-klasicistický s pravouhlým záverom a predstavanou vežou z roku 1820. Rekonštrukciou prešli v roku 1922 a 1949. Interiér, zaklenutý valenou klenbou je vyzdobený zoznam 20. storočia. Tam sú dve drevené protilahlé empory. Orga ...

                                               

Uzovská Panica

Reformovaný kostol-loď-klasicistický s pravouhlým záverom a predstavanou vežou z roku 1850. V interiéri s rovným stropom a nachádza sa protestantská empora. Zariadenie kostola pochádza z čias jeho vzniku. Fasády kostola sú členené lizénami a polk ...

                                               

Valice

Valický dom, blok pôvodne barokový dvojpodlažná dvojtraktová budova z druhej polovice 18. storočia. Stojí uprostred anglického krajinárskeho parku. Zdroje hovoria, že pôvodné držiaky Andrása Beélika a stavitela František Miksa. V roku 1843 prešie ...

                                               

Včelince

Rímskokatolícky kostol svätého Štefana krála, jednoloďová neskorobaroková stavba s pravouhlým konci presbytéria a predstavanou vežou z roku 1773. Kostol bol prestavaný v druhej polovici 19. storočia, keď bola pristavaná veža. Teraz cirkev je zakl ...

                                               

Velké Teriakovce

Evanjelický kostol v časti Malé Teriakovce, jednoloďová, pôvodne gotická stavba s pravouhlým konci presbytéria a predstavanou vežou, z prvej polovice 15. storočia. Na začiatku 17. storočí bola pristavaná nová renesančná loď, v tomto období došlo ...

                                               

Velký Blh

Reformovaný kostol-loď pôvodne baroková budova s pravouhlým záverom a predstavanou vežou z roku 1740. Kostol je postavený na starých základoch. V roku 1780 bol postavený kostolnú vežu. V interiéri kostola je drevená empora nesená štyrmi vyrezávan ...

                                               

Vieska nad Blhom

Reformovaný kostol-loď neoklasicistická budova s pravouhlým záverom a predstavanou vežou, z roku 1882. Kostol bol naposledy obnovené v roku 2005. V interiéri sú pamätné tabule na prvej a druhej svetovej vojny a drevená empora. Kazatelnica sa nach ...

                                               

Vlkyňa

Rímskokatolícky kostol Panny Márie Ružencovej, jednoloďová neskoroklasicistická stavba so segment ukončenie presbytéria a predstavanou vežou rokov 1891-1898. Aktualizácia absolvoval v roku 1992. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, teraz česk ...

                                               

Vyšné Valice

Reformovaný kostol-loď pôvodne gotická stavba s pravouhlým záverom, bez veže, z 15. storočia. Kostol vyhorel v roku 1620, následne bol renesančne upravená. Ďalšia prestavba sa uskutočnila v roku 1777. Okolo kostola je ochranná stena od 17. storoč ...

                                               

Vyšný Skálnik

Obec bola osídlená Kelti už v praveku, čo dokazujú nálezy kováčskych vyhní v obci. Pôvodní obyvatelia sa zaoberali polnohospodárstvom a stavať si domy z pieskovca, ktorý je v blízkosti č dosť. Po reformácií obyvatelia prijali augsburské vyznanie. ...

                                               

Zacharovce

Reformovaný kostol-loď gotická stavba s polygonálnym záverom, bez veže, z prvej tretine 14. storočia. Nachádza sa na dominantný vrch v strede obce. Stojí na mieste staršej budovy z o 13. storočia. Až donedávna bol považovaný za neskorogotický, z ...

                                               

Žíp

Reformovaný kostol-loď románsko-gotické budovy s polygonálnym záverom, bez veže, pravdepodobne z konca 13. storočia. Nachádza sa na okraji obce na kopci poloha. Budova bola postavená na mieste staršej budovy. Okolo roku 1400 cirkev bola doplnená ...

                                               

Ardovo

Evanjelický kostol, jednoloďová tolerančná stavba s pravouhlým konci presbytéria a predstavanou vežou z roku 1788. Je postavený na starších základoch, pozostatky pevnostného múru okolo kostola pochádzajú z prelomu 16. a 17. storočia. Veža bola ku ...

                                               

Betliar (obec)

Dom Andrášiovcov, trojpodlžná pôvodne baroková budova na pôdoryse nepravidelného obdĺžnika, s piatimi nárožnými vežami a západnej rizalitom od začiatku 18. storočia. Nachádza sa na mieste staršej renesančnej bubekovského kaštiela, ktorej súčasťou ...

                                               

Bohúňovo

Reformovaný kostol-loď bola výstavba klinovitým závery a predstavanou vežou z konca 15. storočia. Nachádza sa v strede obce v stavebníctve. V presbytériu kostola sa zachoval archaická valená klenba lode kostola má rovný strop je z neskoršieho obd ...

                                               

Bôrka

Rímskokatolícky kostol panny márie karmelskej, jednoloďová neskorobaroková stavba s segment dokončenie presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti z roku 1759. Bol postavený na mieste stredovekého budovy z roku 1482. Kostol prešiel úpravami ...

                                               

Brdárka

Brdárka je obec na Slovensku v okrese Rožňava. Nachádza sa v slovenskom rudohorí vo výške 555 m n. m. na južnej strane pohoria je Veľký Radzim. V obci okolo ° c. viaceré zdroje kvalitnej pitnej vody.

                                               

Bretka

Beretkeiovská kúria, jednopodlažná tri krídla baroková budova na obdĺžnikovom pôdoryse s manzardovou strechou z roku 1741. Úpravami prešiel v roku 1925. V poslednom čase prešla obnovou. Fasády kaštieľa sú členené lizénami, windows majú nadokenné ...

                                               

Brzotín (okres Rožňava)

Tým je obec na Slovensku v okrese Rožňava. V rokoch 1976 až 1990 bola obec súčasťou mesta Rožňava. Konzervované tu je románsko-gotický kostol reformovanej cirkvi z 13. storočia.

                                               

Čierna Lehota (okres Rožňava)

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z polovice 16. storočia dediny, ale bol už v 15. storočia valašskom práve. Názov Lehoty uvedenej na určité obdobie, počas ktorého osídlenci nemuseli platiť dane a iné poplatky. "Black" je pravdepodobne vďaka t ...

                                               

Čoltovo

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, jednoloďová gotické budovy s polygonálnym konci presbytéria a predstavanou vežou zo začiatku 14. storočia. Vznik tejto cirkvi môže byť spojená s významným gemerským dom pánov z Čoltova. Budova bola up ...

                                               

Dlhá Ves

Evanjelický kostol, jednoloďová tolerančná stavba s pravouhlým konci presbytéria a predstavanou vežou z roku 1792. Stojí na mieste staršieho kostola, údajne z roku 1371. V roku 1840 bolo stavbe veže. Budova prešla obnovami v rokoch 1884 a v roku ...

                                               

Drnava

Nachádza sa 12 km od Rožňavy smerom na Košice. Má 719 obyvateľov k 31. 12. 2015, tu žijú obyvatelia maďarskej, slovenskej a rómskej národnosti. Drnava je obklopené horami, na ktoré je najväčším Drienovec, ktorý bol v roku 2002 vyhlásené za chráne ...

                                               

Gemerská Hôrka

Obec leží na rozhraní juhozápadnej časti slovenského krasu a Rimavskej kotliny na nive a terase rieky Slaná, na polceste medzi Rožňavou a Tornalou. Územie obce je 1 286 ha.

                                               

Gemerská Panica

Evanjelický kostol-loď pôvodne gotická budova s polkruhovo ukončeným presbytériom a veža tvoriacou časť jeho hmotnosti. Neskorobaroková bola upravená v rokoch 1801-1803. Budova prešla klasicistickou liečbu v roku 1823. Stredoveké budovy sú okrem ...

                                               

Gemerská Poloma

Asi 4 km severne od obce sa nachádza významné ložisko väčšina objavený už v roku 1985. Ložiská väčšina z nich sa nachádza v betliarskych vrstvy silúrskeho veku. Tektonicky, môže byť zaradený do gelnickej skupiny gemerika. Mastenec je lož sprevádz ...

                                               

Gočaltovo

údajov: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 Sčítanie 2011 etnicity v %: Sčítanie 2011 materinský jazyk v %: Sčítanie 2011 náboženstvo v %:

                                               

Gočovo

Nachádza sa v údolí Slanej, na hranici Revúckej vrchoviny podcelok Dobšinské predhorie a Volovských vrchov podcelok Zlatý stôl. Obec vedie cesta I / 67 od Rožňavy na Dobšinú, ako aj železničnej Mesto – Stránky. Najbližšie mesto je 8 km severne od ...

                                               

Hanková

Obec založili ju v poslednej tretine 15. storočia pastierski obyvateľov. Prvá písomná zmienka je z roku 1556. Názov obce sa prvýkrát spomína v roku rokoch 1569. Patrila Štítnickovcom, od 17. storočia Andrášiovcom, v 18. storočia mali aj iných zem ...

                                               

Henckovce

Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých, jednoloďová ranogotická stavba s pravouhlým konci presbytéria, bez veže, z druhej polovice 13. storočia. V 14. storočia, interiér, doplnené o nepravú fresco popisujúci pravdepodobne pochádzajúce George, te ...

                                               

Honce

Honce vznikli ako banícka osada v 13. storočia na území Štítnika, po Bebekovcoch bola vo vlastníctve Andrášiovcov, v 16. storočia bola obec poplatná Turkom. Obyvatelstvo adresu polnohospodárstvom, chov oviec, ale uhliarstvom a furmančením.

                                               

Hrhov

To sa nachádza 47 kilometrov západne od krajského mesta Košice, v ceste i. triedy č. E58 / E571. Od okresného mesta Rožňava sa nachádza 20 km. Leží na juhovýchodnom svahu v Národnom parku slovenský kras Turnianskej vínnej ceste. V centre obce je ...

                                               

Hrušov (okres Rožňava)

Hrušov je obec na Slovensku v okrese Rožňava. Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou obce je románskogotický Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie-pravdepodobne z konca 13. storočia a vo viniciach stojí gotický pútnická kaplnka svätej Anny z pre ...

                                               

Jablonov nad Turňou

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1235, kde sa obec spomína ako sídlo s farou. Od polovice 14. storočia patril Bubekovcom. V roku 1720 mala 13 zemianskych a 30 poddanských rodín. Prvý názov obce bol Almá staroturecký pôvodu, neskôr Almás - Sz ...

                                               

Kečovo

Evanjelický kostol-loď-klasicistický s prierezom v tvare pravouholníka konci presbytéria a predstavanou vežou rokov 1817-1820. V interiéri kostola je plochostropý. Tam je empora a klasicistický oltár s obrazom Krista na olivovej hore z prvej polo ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →