★ Free online encyclopedia. Did you know? page 16                                               

Zoznam HD objektov 105001 – 106000

Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkos ...

                                               

Zoznam HD objektov 106001 – 107000

0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkos ...

                                               

Zoznam HD objektov 107001 – 108000

1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. 0 = name ...

                                               

Zoznam HD objektov 108001 – 109000

0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. Kód pre Ptg = kód ...

                                               

Zoznam HD objektov 109001 – 110000

1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkos ...

                                               

Zoznam HD objektov 110001 – 111000

1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. Kód pre Ptg = kód ...

                                               

Zoznam HD objektov 111001 – 112000

Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. Kód pre Ptg = kód ...

                                               

Zoznam HD objektov 112001 – 113000

Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód ...

                                               

Zoznam HD objektov 113001 – 114000

1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkos ...

                                               

Zoznam HD objektov 114001 – 115000

0 = nameraná. (0 = measured) Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. Kód pre Ptg = kód ...

                                               

Zoznam HD objektov 115001 – 116000

Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. Kód pre Ptg = kód ...

                                               

Zoznam HD objektov 116001 – 117000

Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. Kód pre Ptg = kód ...

                                               

Zoznam HD objektov 117001 – 118000

Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód ...

                                               

Zoznam HD objektov 118001 – 119000

0 = nameraná. (0 = measured) Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkos ...

                                               

Zoznam HD objektov 119001 – 120000

0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. Kód pre Ptg = kód ...

                                               

Zoznam HD objektov 120001 – 121000

1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkos ...

                                               

Zoznam HD objektov 121001 – 122000

0 = nameraná. (0 = measured) Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 0 = name ...

                                               

Zoznam HD objektov 122001 – 123000

Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkos ...

                                               

Zoznam HD objektov 123001 – 124000

0 = nameraná. (0 = measured) Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkos ...

                                               

Zoznam HD objektov 124001 – 125000

1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód ...

                                               

Zoznam HD objektov 125001 – 126000

0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód ...

                                               

Zoznam HD objektov 126001 – 127000

1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkos ...

                                               

Zoznam HD objektov 127001 – 128000

0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód ...

                                               

Zoznam HD objektov 128001 – 129000

1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkos ...

                                               

Zoznam HD objektov 129001 – 130000

0 = nameraná. (0 = measured) Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. 0 = name ...

                                               

Zoznam HD objektov 130001 – 131000

0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkos ...

                                               

Zoznam HD objektov 131001 – 132000

0 = nameraná. (0 = measured) Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkos ...

                                               

Zoznam HD objektov 132001 – 133000

1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. 0 = name ...

                                               

Zoznam HD objektov 133001 – 134000

1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkos ...

                                               

Zoznam HD objektov 134001 – 135000

1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód ...

                                               

Zoznam HD objektov 135001 – 136000

1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód ...

                                               

Zoznam HD objektov 136001 – 137000

1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. Kód pre Ptg = kód ...

                                               

Zoznam HD objektov 137001 – 138000

Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. 0 = name ...

                                               

Zoznam HD objektov 138001 – 139000

0 = nameraná. (0 = measured) Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. 0 = name ...

                                               

Zoznam HD objektov 139001 – 140000

0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód ...

                                               

Zoznam HD objektov 140001 – 141000

Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkos ...

                                               

Zoznam HD objektov 141001 – 142000

Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. Kód pre Ptg = kód ...

                                               

Zoznam HD objektov 142001 – 143000

Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkos ...

                                               

Zoznam HD objektov 143001 – 144000

Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. 0 = name ...

                                               

Zoznam HD objektov 144001 – 145000

1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód ...

                                               

Zoznam HD objektov 145001 – 146000

Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód ...

                                               

Zoznam HD objektov 146001 – 147000

1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkos ...

                                               

Zoznam HD objektov 147001 – 148000

1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. 0 = name ...

                                               

Zoznam HD objektov 148001 – 149000

0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkos ...

                                               

Zoznam HD objektov 149001 – 150000

0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkos ...

                                               

Zoznam HD objektov 150001 – 151000

Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. 0 = name ...

                                               

Zoznam HD objektov 151001 – 152000

Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkos ...

                                               

Zoznam HD objektov 152001 – 153000

1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. Kód pre Ptg = kód ...

                                               

Zoznam HD objektov 153001 – 154000

Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkosti a spektrálny typ. Kód pre Ptg = kód ...

                                               

Zoznam HD objektov 154001 – 155000

0 = nameraná. (0 = measured) Kód Fvm = kód pre fotovizuálnu magnitúdu. 1 = hodnota odvodená z fotografického veľkosti a spektrálny typ. Kód pre Ptg = kód pre foto magnitúdu. 0 = nameraná. (0 = measured) 1 = hodnota odvodená z fotovizuálnej veľkos ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →