★ Free online encyclopedia. Did you know? page 163                                               

Cerová (okres Senica)

Rozbehy spojené z roku 1976. Cerovej z roku 1888 natrvalo spojili do susednej obci Drogy do názov Cerovej-Lieskové, z roku 1976, len Cerovej. Hazel z roku 1888 natrvalo spojili do obce.

                                               

Čáry

Obec sa nachádza na severozápade Trnava, 20 km západne od okresného mesta Senica. Cez obec prechádza cesta II. trieda 500, a nachádza sa v blízkosti dialnica D2 8 km a železničnej trati Bratislava – Břeclav 4 km, Tácky – Sudoměřice 4 km a Kanaliz ...

                                               

Častkov

Evanjelický kostol, jednoloďová historizujúca stavba s polkruhovým konci presbytéria a vežou tvoriacou súčasťou hmotnosť rokoch 1876-1877. Autorom stavby je stavebník J. Pokorný. V interiéri kostola je plochostropý, teraz je zaklenuté konchou. Fa ...

                                               

Dojč

Obec sa nachádza v strednej časti Myjavskej nivy, geomorfologického podcelku Borskej nížiny. Dojčom preteká Dolinský potok, juhovýchod okrajom obce preteká Koválovský potoka. Leží na ceste II / 500 z Kútov do Senice. Okresné mesto sa nachádza 8 k ...

                                               

Hlboké

Evanjelický kostol, jednoloďová tolerančná-klasicistický s prierezom v tvare pravouholníka konci presbytéria a predstavanou vežou z roku 1787. V roku 1887, prešiel recovery, tam bolo tiež zvýšenie veže. Interiér je plochostropý, tam je trojramenn ...

                                               

Hradište pod Vrátnom

Rímskokatolícky kostol svätého Martina, jednoloďová stavba bola pôvodne renesančná stavba s polygonálnym konci presbytéria a predstavanou vežou z roku 1631. Fasády kostola sú rozdelené opornými piliermi, lizénami a polkruhovo ukončené okná so šam ...

                                               

Jablonica

Barokový zámok, tri krídla dvojpodlažná budova na obrys písmeno U z roku 1663. Stojí na mieste renesančné budovy zo 16. storočia, ktorý vyhorel v útoku Turkov. V 70. rokov 18. storočia prešiel neskorobarokovou úpravou fasády, ktorá mu dala súčasn ...

                                               

Koválov

Koválov sa nachádza na západnom Slovensku, ktorá sa nachádza len 10 km od okresného mesta Senica. Obec je vzdialená od obce Smrdáky 2 km od obce Dojč 3 km od známeho pútnického miesta Šaštín 13 km.

                                               

Kuklov

Rímskokatolícky kostol svätého Štefana krála, jednoloďová pôvodne stredoveké budovy s pravouhlým konci presbytéria a predstavanou vežou pravdepodobne z 14. storočia. Výraznou barokovou úpravou, ktorá mu dala súčasnú podobu, prešiel na konci 18. s ...

                                               

Kúty (okres Senica)

Priestory sa nachádzajú v západnej časti Záhorskej nížine, asi 4 km na východ od rieky Moravy a štátnej hranice s českou republikou. Trojmedzie s českou republikou a Rakúskom leží asi 8 km na juhozápad. Južne od obce preteká rieka Myjava. Obec su ...

                                               

Lakšárska Nová Ves

Písomné histórie obce nastal v roku 1392 donačnou maďarská krála Žigmunda Luxemburského, ktorý dal do zálohu početné majetky na Budúce Stiborovi zo Stiboríc, vernému vojvodovi polského pôvodu, v tom čase, úrad pán kominátu. Stibor tento dokument ...

                                               

Moravský Svätý Ján

Obec Moravský Svätý Ján je hranicou obce medzi Slovenskom a Rakúskom. Leží v juhozápadnej časti okresu Senica v rieke Morava. Cez obec prechádza cesta I / 2 z Malaciek do Kútov a železničnej trati Bratislava – Břeclav.

                                               

Osuské

Kataster obce hraničí s obcí Jablonica, Hradište pod Vrátnom, Prietrž a Hlboké. V katastrálnom území obce Osuské nachádza vodná nádrž VN Osuské, ktorý spadá pod Búz Senica. Vodná plocha má rozlohu 8 ha. a to sa používa najmä na rybolov. Voda je t ...

                                               

Podbranč

Prvá zmienka o Podbranči pochádza približne z roku 1394, kedy je uvedené v tvare Berencz a dnes časť Podzámok je uvedené, ako Podharath. V blízkosti zrúcaniny hradu Branč je Starý hrad vo výške 455 m n., ktorý bol pravdepodobne osídlovaný 2500 ro ...

                                               

Prietrž (okres Senica)

Evanjelický kostol, jednoloďová neorománska stavba s pravouhlým konci presbytéria s transeptom a predstavanou vežou rokoch 1906-1907. Súčasný kostol stojí na mieste starého artikulárny kostol. Autorom stavby je architekt Milan Michal Harminc. Int ...

                                               

Prievaly

Chotár obce sa nachádza na západnom úpätí malých Karpát v severovýchodnej časti Záhorskej nížiny v nadmorskej výške od 195 až 470 m n. m. Západnú časť tvoria štvrťohorné viate piesky, štrkohlinité nepriaznivo-nechtík vklady, východnej podhorská p ...

                                               

Rohov (okres Senica)

Obec leží v strednej časti Myjavskej pohorkatiny, v údolí Paseckého potoka. Nadmorská výška v chotári 205 po 350 metrov. Pohorkatinný povrch chotára tvoria mladšie treťohorné íly, pieskovce, štrky na povrchu čiastočne vysokoškolské spraš. Tam je ...

                                               

Rovensko

Na území obce je rozdelený do chotárov: Zelnice, Padjelky, Hájičky, Spike, Časti nad Pivovarom, Splavky, Zezuliny, Kruhy, Kadupky, Močiare, Vinice, Háj, Cesta, Stratiť, Jabloňové, Záhumenice, Honce, Závlaka, Rybník, Bahni, Pastírna, kvetinové Záh ...

                                               

Smolinské

Prvý raz sa spomína v roku 1392 ako Somola. Podľa legendy, dostal názov podľa smoliara, ktorý tadial viezol jeden sedliak bol v aute pod plachtou. A keďže to bol prvý povoz, ktorý prešiel cez obec, dedina dostala meno Smolinské. Podľa inej legend ...

                                               

Sobotište

Javorec zaberá niekoľko osady, roztrúsené v Bielych Karpát, v údolí Teplice. Väčšina domov je rozložený na ľavej strane od cesty 2.class č. 500, asi 4 km severne od centra Sobotišťa.

                                               

Šajdíkove Humence

Spoločnosť bola založená v roku 1927 odčlenením z Borského Petra. Obec postupne sa spojením budov humien obyvateľstva Borský svätý Peter okolo mlynov na brehu Bahenského potoka a majeri Rákoš, a bola ako osada byť súčasťou tejto obci až do roku 1927.

                                               

Štefanov

Prvá zmienka o obci je spojené s vojenské udalosti v roku 1092. Král Ladislav I. sa pochvalne vyjadril o jeho statočný dozvedieť sa o kresťania údajne pokrstil Cyrilom a Metodom. Názov obce sa zmenil napr. Chepan, Chepanous, Stepano, Stepanov. V ...

                                               

Brodské

Obec Brodské sa nachádza na Záhorí, na ľavom brehu rieky Moravy, ktorá tvorí prirodzenú hranicu s územím Rakúska a českej republiky. Leží asi 4 km od Rohy - hlavné dopravné uzly, 30 km od mesta Senica a 30 km od okresného mesta Skalica. Okolie ob ...

                                               

Dubovce

Obcou preteká rieka Chvojnica, ktorá tvorí hranicu medzi obcou a Radošovským a Močidlianskym chotárom, 2 potokov v obci s vydláždeným korytom, rybník Vidovanskom potoka, umelá vodná nádrž out-of-the Vlčkovanskom potoka, v ktorom je zdroj Vratišov.

                                               

Chropov

Rímskokatolícky kostol svätého socha sv. Ján nepomuk, jednoloďová neskorobaroková stavba s pravouhlým konci presbytéria a predstavanou vežou z roku 1768. Kostol staval šlachtic Jozef Ňári. Úpravami prešiel v roku 1940. Loď kostola je zaklenutá pr ...

                                               

Kátov

Obec je situovaná na východnom okraji geomorfologického celku Dolnomoravský úval v podcelku Dyjsko-moravská niva. Na juh od obce tečie riečka Chvojnica, na západnom okraji obce lemuje Výtržina s chránenej oblasti Kátovské jazero. Juhovýchodným sm ...

                                               

Kopčany (okres Skalica)

Rímskokatolícky kostol svätej Margity Antiochijskej, jednoloďová predrománska stavba s pravouhlým konci presbytéria, bez veže, z obdobia od konca 9. a prvej polovici 10. storočia. Pravdepodobne bol ešte v období Velkomoravskej ríše. Toto je jeden ...

                                               

Koválovec

Koválovec je počet obyvateľov najmenších jednej obce do Budúcnosti, ktorá sa nachádza na úpätí Bielych Karpát, v okrese Skalica. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1394. Obec až do 60-tych rokoch 20. storočia mal 2.5-krát viac obyvateľov ...

                                               

Letničie

Rímskokatolícky kostol svätého Jána Krstitela, jednoloďová neskorobaroková stavba s segment dokončenie presbytéria a predstavanou vežou z roku 1822. Úpravami prešiel v roku 1905. Loď kostola je zaklenutá dvoma polami pruskej klenby, teraz konchou ...

                                               

Mokrý Háj

Obec sa nachádza na severozápadnom Myjavskej pahorkatiny v doline Starohorského potoka, v blízkosti mesta Skalica. Centrum obce sa nachádza v nadmorskej výške 264 metrov. Obec tiež funkcie na severnej strane menšie na juhovýchodnej strane väčším ...

                                               

Oreské (okres Skalica)

Rímskokatolícky kostol svätého Medarda, jednoloďová neogotická budova s polygonálnym konci presbytéria a vežou tvoriacou súčasťou hmotnosť rokov 1915-1919. Stojí na mieste staršej kaplnky. Súčasťou interiéru je oltár s obrazom svätej Madarda od F ...

                                               

Petrova Ves

Obec sa nachádza v západnej časti Slovenska, v malom údolí, otvoriť na západ v smere Dolnomoravského úvalu na priľahlé mesto Gbely, a Morava. Z druhej strany ho obklopujú nevysoké pahorky Chvojnickej pahorkatiny, ktorá na severovýchod a východ ce ...

                                               

Popudinské Močidlany

Popudinské Močidlany je obec na Slovensku v okrese Skalica. Obec vznikla zlúčením obcí Popudiny a Močidlany v roku 1957.

                                               

Radimov

V blízkosti dediny, pri majeri Budkovany, nachádza CHPV Budkovianske rybníky3 rybníky 1 močarisko.Toto je chránené územia na výskyt vzácnych druhov vtákov.

                                               

Radošovce (okres Skalica)

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, jednoloďová, pôvodne gotický most s polygonálnym konci presbytéria a predstavanou vežou z druhej polovice 15. storočia. Rozšírený bol v roku 1560. Výraznou barokovou úpravou prešiel v rokoch 1744-1762 ...

                                               

Unín (okres Skalica)

Unín sa nachádza na západnom Slovensku v Trnavskom kraji. Vedľa cesty s obcami Radimov, Štefanov a Petrova Ves. Obec leží na južnom úpätí Bielych Karpát v Chvojnickej pahorkatine, v juhovýchodnej časti skalického okresu, bokom od hlavných dopravn ...

                                               

Vrádište

Rímskokatolícky kostol svätej Anny, jednoloďová pôvodne baroková budova s polygonálnym konci presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti od roku 1754. Aktualizácia prešiel v roku 1900. Fasády kostola sú členený opornými piliermi a lizénovým ...

                                               

Belá nad Cirochou

Belá nad Cirochou je obec na Slovensku v okrese Snina. Leží v regióne Horného Zemplína na dolnom toku rieky Cirochy. Počet obyvateľov v súčasnosti patrí k najväčším v širšom regióne celého Zemplína. Najstarší názov tejto obce, a to v jazyku ludu, ...

                                               

Brezovec (okres Snina)

Nachádza sa na východnom okraji Ublianskej pahorkatiny, geomorfologického podcelku Beskydského predhoria. Severne od obce leží Bukovských vrchov s podcelkom Nastaz, ktoré sú súčasťou Národného parku Poloniny a jeho ochranného pásma. Zo severu na ...

                                               

Čukalovce

Čukalovce je obec na Slovensku v okrese Snina. Prvá písomná zmienka = 1567 ako Chukaloc, v r. 1773 Csukalowcze, Maďarský Csukalóc, Csukaháza. Obec patrila do Zemplínskej župy, panstvo Humenné. V roku 1612 v Čukalovciach boli 2 šoltýske grunty, 18 ...

                                               

Dlhé nad Cirochou

Prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. – profesor na slovenskej polnohospodárskej univerzita v Nitre. Ján Tomko – bývalý kňaz z farnosti. Prof. MUDr. Jozef Radoňák, Phd. - profesor na lekárskej fakulte v Košiciach, prednosta Chirurgickej kliniky Lekárskej fa ...

                                               

Hrabová Roztoka

Prvýkrát sa obec spomína v roku 1568. Pôvodne patrila humenskému panstvu, neskôr Klobusiczkovcom. Súčasná osada bola založil šoltýs s valašskými usadlíkmi v polovici 16. storočia na území humenského panstva. V roku 1600 bolo v obci 7 valašských d ...

                                               

Kalná Roztoka

Kalnej Roztoke je obec na Slovensku v okrese Snina. V obci stojí drevený kostolík z roku 1839. V blízkosti obce sa nachádza unikátne zachovaný pôvodný karpatského pralesa Havešová, ktorý je od roku 2007 zapísaný v zozname svetového dedičstva UNES ...

                                               

Klenová (okres Snina)

Klenová je obec na Slovensku v okrese Snina sa nachádza desať kilometrov od štátnej hranice s Ukrajinou. To je typický rusínskou obcou, v severo-východe Slovenska. V obci podľa ortodoxného náboženstva, ale žijú tam aj gréckokatolícki veriaci. Med ...

                                               

Kolbasov

Kolbasov je obec na Slovensku v okrese Snina. Obec Kolbasov leží v Národnom parku Poloniny v Bukovských vrchoch, 312 m.n.m. Existencia bola obec sa písomne prvýkrát zdokumentované v r. 1492. Patrila k humenskému panstvu, 17. storočia panstvu Stro ...

                                               

Kolonica

Najnovšie historické výskumy sa datujú vznik obce v roku 1549, keď sa obec spomína v súvislosti s majetkom sporu. Obyvatelia sa živili úrodou z pokorný polia. Gréckokatolícka cerkva z roku 1844, ktorý je v obci sa nachádza, bola postavená na mies ...

                                               

Ladomirov

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1567. Prvý oficiálny záznam s originálny názov obce Ladomer, pochádza z druhej polovice 18. storočia, na pečati obce, ktorý je uložený v štátnom archíve v Budapešti. Na pečati s kruhopisom je zobrazený na obrázku m ...

                                               

Osadné

Osadné je obec v okrese Snina na východe Slovenska. Obec leží na brehu riečky Udava v nadmorskej výške 385 m južne od Národného parku Poloniny a chránená KRAJINNÁ oblasť Východné Karpaty. Tam sú 166 obyvateľov. V obci sa nachádza niekoľko chalúp, ...

                                               

Parihuzovce

Parihuzovce je obec na Slovensku v okrese Snina. Je obec s počtom obyvateľov považovať za jeden z najmenších obcí na Slovensku a najmenší v okrese, z ktorých drvivá väčšina populácie je na dôchodku.

                                               

Runina

Runina je obec na Slovensku v okrese Snina. Leží v nadmorskej výške 560 m n. m. Je krajina sa obci v Sninskom okrese, v celom regióne Hornej Galérií, ako aj v celom Zemplíne. Nachádza sa v Národnom parku Poloniny v Bukovských vrchoch.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →