★ Free online encyclopedia. Did you know? page 167                                               

Tesáre

Tesáre je obec na Slovensku v okrese Topolčany. V obci je rímskokatolícky kostol svätého Martina z roku 1772. Obec Tesáre je nevelká obce s 735 obyvatelmi. Vznikla spojením častí Kokošová a časť Tesáre. Prvé písomné zmienky o obci sú známe z roku ...

                                               

Tovarníky

Obec Tovarníky je historicky zdokumentované v rokoch 1172 – 1196. Patrila zoborskému kláštoru, od r. 1272 ako Taarnuk Abovi, neskôr panstvu Topolčany. V roku 1600 – 1610 bol v obci postavený hrad, z ktorých posledný majiteľom pred znárodnením bol ...

                                               

Urmince

Urmince je obec na Slovensku v okrese Topolčany. V obci je rímskokatolícky kostol svätého Michala Archanjela v roku 1932. Obec Urmince leží juhozápadne od okresného mesta Topolčany vo vzdialenosti 8 km. Z geografického hľadiska je obec súčasťou m ...

                                               

Bačka

Vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov bieleho, zeleného a žltého v pomere 3:2:3 Vlajka má pomer strán 2: 3 a hotové je tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

                                               

Bačkov (okres Trebišov)

V oblasti Bačkova boli nájdené stopy po veľké a črepy z keramiky pochádzajúcej z 8 9.storočia. Prvá písomná správa o Bačkove sa zachovala v listine krála Bela IV. od roku 1245 predaja a hranice majetkov Albínova a Techne Dvorianky. Na západnom ok ...

                                               

Bara

Boršanská ulici. (Boršanská street) Hlavná ulica. (Main street) Škola ulica. (School street) Viničná hornej ulici. (Viničná upper street) Hatfanská ulici. (Hatfanská street) Viničná nižšie. (Viničná below)

                                               

Biel (okres Trebišov)

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1265. Pred 14. v minulom storočí bol v obci a kostol, ale písomné doklady o ňom sa zachovali len z tohto obdobia. Obec patrila tunajším zemanom Šeneiovcom. V roku 1600 osada mala iba 17 poddanských domov. Nes ...

                                               

Bol

Vlajka má podobu ôsmich pozdĺžnych pruhov v poradí: žltá, zelená, žltá, zelená, žltá, zelená, biela a zelená. Vlajka má pomer strán 2: 3 a hotové je tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

                                               

Borša

Borša je obec na Slovensku v okrese Trebišov. Obyvatelstvo v obci je slovenská a maďarská národnosť. V obci je renesančný kaštieľ, v ktorom sa narodil František II. On.

                                               

Boťany (okres Trebišov)

Vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov bieleho, čierna, zelená, žltá a biela v pomere 2:2:2:2:2. Vlajka má pomer strán 2: 3 a hotové je tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

                                               

Brehov

Na brehu je obec na Slovensku v okrese Trebišov. Je situovaný pri rieke Ondava, prvá písomná zmienka je z roku 1309, sa obec spomína ako Imbregh.

                                               

Brezina (okres Trebišov)

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z okolo roku 1300. Brezina v nich sa spomína pod názvom Kulkassa a Kulbasa. Brezina bol počas svojej histórie, väčšinou polnohospodárskou obce, menšia časť obyvateľstva sa venovala remeslám, ako košikárstvo, d ...

                                               

Byšta (obec)

Vlajka má podobu ôsmich pozdĺžnych pruhov žltého, biela, žltá, biela, modrá, zelená, modrá, zelená. Vlajka má pomer strán 2: 3 a hotové je tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

                                               

Cejkov (okres Trebišov)

Vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov zeleného, bieleho, červeného, zeleného v pomere 2:2:2:4. Vlajka má pomer strán 2: 3 a hotové je tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

                                               

Čelovce

Rímskokatolícky kostol svätej Anny, jednoloďová pôvodne klasicistický s polygonálnym konci presbytéria a mierne predstavanou vežou z roku 1802. Stojí na mieste staršieho dreveného kostola. Veža bola pristavaná v roku 1856. V rokoch 1925-1928 bol ...

                                               

Čerhov

História obce Čerhov, pochádzajúci z roku 1067, dôkaz je uvedený v knihe "Obec Zemplínska župa". Táto kniha je jedným z dôležitých dokladov o vzniku a existencie Čerhova už v dávnej minulosti. Strana 36 z tejto knihe je uvedené, že je to malá slo ...

                                               

Černochov

Miestna osada bola založená už pred 13. v minulom storočí. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1298. Okolo roku 1440, by malo urovnanie okolo 15 domov, v roku 1600 už pozostávala z 20 poddanských domov. Neskôr sa počet obyvateľov a domov výrazn ...

                                               

Čierna (okres Trebišov)

Vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov, biela, červená, čierna, zelená, žltá. Vlajka má pomer strán 2: 3 a hotové je tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

                                               

Dargov (okres Trebišov)

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1321. Prvý krát sa spomína ako dedina vhodné k panstvu hradu Paruštyan. Obyvatelia obce sa živili prevažne drevorubačstvom a polnohospodárstvom, neskôr aj ťažba stavebný kameň andezit v blízkom kameňolome. Da ...

                                               

Dobrá (okres Trebišov)

Vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov červeného, biela, žltá, zelená, biela, žltá. Vlajka má pomer strán 2: 3 a hotové je tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

                                               

Dvorianky

Dvorianky hna, Dvorianka, maď. Szécsudvar) je obec na Dolnom Zemplíne, časť okresu Trebišov, Košice, slovenská republika.

                                               

Hraň

Hraň patril v 14. storočia tamojším zemanom, nepochybne však v 14. a 15. storočia šlachticom z Lučenca a v druhej polovici 16. storočia postupne Bátoriovcom a Várdaiovcom. V dokumentoch je v 14. a 15. storočia, zaznamenané ako Garan, od 16. storo ...

                                               

Hrčel

Vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov žltého, modrého, bieleho v pomere 3:2:3. Vlajka má pomer strán 2: 3 a hotové je tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

                                               

Kazimír (okres Trebišov)

Hrad Kazimír, zvyšky zaniknutého hradu z polovice 13. storočia. Nachádza sa na vyvýšenine zvanej Hrunok. Hrad pôvodne sledoval cestu zo Zemplína k Slanskému prejsť. Z hradu sa zachoval jednej steny paláca budov siahajúca na druhom poschodí. Kosto ...

                                               

Klin nad Bodrogom

Klin nad Bodrogom je obec na Slovensku v Košickom kraji, v okrese Trebišov, v tesnej blízkosti štátnej hranice s Maďarskom. V období od roku 1961 do roku 1990 bola súčasťou susednej obci Streda nad Bodrogom.

                                               

Kožuchov

Vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov z modrej, žltej, modrej, žltej a bielej farby v pomere 1:2:1:1:1. Vlajka má pomer strán 2: 3 a hotové je tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

                                               

Kravany (okres Trebišov)

V prvých dvoch desaťročiach 14. storočia boli Kravany vo vlastníctve šlachtica Peter, syn Petena, ktoré sa skonfiškoval kráľa Karola Róberta, a v roku 1321, dal šlachticom rodu Bokša. Tento dokument je najstarší zachovaný písomný doklad o obci Kr ...

                                               

Kuzmice (okres Trebišov)

Obec Kuzmice leží na východnom úpätí slanských vrchov v južnej časti Podslanskej pahorkatine, rozčlenenej potoka Roňava a jej prítokov. Odlesnená pahorkatina je pokryté sprašovými uloženinami, východné svahy sú pokryté s listnatým lesom. Tu sú sl ...

                                               

Ladmovce

Vlajka má podobu deviatich pozdĺžnych pruhov-žltá, červená, biela, žltá, červená, biela, žltá, červená, biela. Vlajka má pomer strán 2: 3 a hotové je tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

                                               

Leles

Obec sa nachádza v juhovýchodnej časti východoslovenskej nížiny, v rovnej ploche s názvom Dočasný. Na severe preteká rieka Latorica, kde mŕtve ramená vytvorili jedinečné prostredie, ktoré od roku 1990, sa zhromaždili pod názvom Chránená krajinná ...

                                               

Luhyňa

Reformovaný kostol-loď-klasicistický s polygonálnym záverom a veža tvoriacou časť jeho hmotnosti od roku 1801. Stojí na mieste staršej drevenej konštrukcie. Interiér kostola je zaklenutý pruskými klenbami. Tam je luisézne zariadenie, kazatelnica ...

                                               

Malá Tŕňa

Vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov červeného, bieleho, žltého, bieleho, zeleného v pomere 2:1:2:1:2. Vlajka má pomer strán 2: 3 a hotové je tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

                                               

Malé Ozorovce

Celková dĺžka ciest v obci je 4.07 km. Obec vedie aj cesta III. triedy č. 3653. Orechová, dĺžka 450 m. Družstvo, dĺžka 180 m. Hlavná, dĺžka 850 m. Polná, dĺžka 300 m. Cintorínska, dĺžka 650 m. Les, dĺžka 700 m. Jarková, dĺžka 650 m. Slnko, dĺžka ...

                                               

Malé Trakany

Reformovaný kostol-loď neskorobaroková stavba s polkruhovým záverom a veža tvoriacou časť jeho hmotnosti z roku 1772. Klasicistickou úpravou prešiel v rokoh 1835-1839, keď bola pristavaná veža. Inými úpravami prešiel v roku 1949 a v roku 1954. V ...

                                               

Malý Horeš

Reformovaný kostol-loď-klasicistický s polygonálnym záverom a predstavanou vežou z roku 1795. Úpravami prešiel v roku 1912, 1924 a 1950. Interiér je zaklenutý plytkou krížovou klenbou. Tam je trojramenná drevená empora. Fasády kostola sú hladké, ...

                                               

Nižný Žipov

Gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, jednoloďová neskorobaroková stavba s polkruhovým konci presbytéria a predstavanou vežou z roku 1793. Úpravami prešiel v rokoch 1900, 1921 a 1950. Interiér je zaklenutý valenou klenbou. Ikonosta ...

                                               

Novosad

Reformovaný kostol-loď pôvodne stredoveké budovy s polygonálnym záverom a predstavanou vežou z o 13. storočia. V období okolo roku 1500, keď patril rádu pavlínov, bol neskorogoticky prestavaný. Loď starého kostola bol zničený v roku 1798. V roku ...

                                               

Nový Ruskov

Nový Ruskov je obec na Slovensku v okrese Trebišov. Obec vznikla v roku 1964 zlúčením obcí Veľký a Malý Ruskov. V obci sa nachádza národná kultúrna pamiatka kostol Pokrovu Presvätej Matky.

                                               

Parchovany

Rímskokatolícky kostol svätého Štefana krála, dvojloďová neo-gotická budova s polygonálnym konci presbytéria a predstavanou vežou rokoch 1899-1900. Stojí na mieste staršej gotickej budovy zo 14. storočia. Interiér je zaklenutý krížovou klenbou. Z ...

                                               

Plechotice

V miestnej oblasti sa našli pozostatky sídliskových objektov a črepy z keramiky pochádzajúcej z 9 10. storočia. Šlachtic Ján, syn Andronika predávajú v roku 1245 albínsky a dvoriansky územný majetok šlachticovi Peter, syn Peter. Predaj dokumente ...

                                               

Polany

Gréckokatolícky chrám Narodenia presvätej Matky, jednoloďová-klasicistický s segment ukončenie presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti z rokov 1794-1802. Na lodi sú symetricky umiestnená v dvoch bočných kaplniek pripomínajúce transept. ...

                                               

Pribeník

Majlátovský dom, dvojpodlažná pôvodne neskorobaroková stavba na obrys písmeno U s valbovou strechou a občana z roku 1789. Historizujúcou úprava a rozšírenie prešiel v roku 1899. Od roku 1962 tu zaujíma stredné odborné školy. Budova prešla rekonšt ...

                                               

Rad (okres Trebišov)

Vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov červeného, žltého, bieleho, žltého, bieleho, modrého v pomere 2:1:1:1:1:2. Vlajka má pomer strán 2: 3 a hotové je tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

                                               

Sirník

Riešenia v oblasti obce Sirník je známy už od neolitu. Boli tam objavené sídlisk bukovohorskej kultúry s kanelovanou keramikou, ako aj mladšie nálezy zo staršej a mladšej doby bronzovej. Nájdené boli halštatskej, laténské a slovanské sídliskové n ...

                                               

Slivník

Vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov bieleho, modrá, zelená, biela, modrá, zelená. Vlajka má pomer strán 2: 3 a hotové je tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

                                               

Slovenské Nové Mesto

V roku 1918 a v rokoch 1938 až 1945 bola obec súčasťou maďarského mesta Nové Mesto pod Šiatrom, Sátoraljaújhely. Na mieste súčasnej dediny tam bol stránky "Sátor-alja" Pod stan z 10. storočia. Po zničení Tatármi v 13. storočia, dedinu znovu vybud ...

                                               

Somotor

V Somotore sa nachádza deväť ulice: Agátová, Gaštanová, Hlavná, Nové, Novoviešťanská, Obchodné, Podbodrožská, Staničná a Vinohradská.

                                               

Stanča

Gréckokatolícky kostol svätého Michala archanjela, jednoloďová barokovo-klasicistický s segment ukončenie presbytéria a mierne predstavanou vežou z roku 1789. Aktualizácia prešiel v roku 1913. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. V interiéri ...

                                               

Stankovce (okres Trebišov)

Stankovce je obec na Slovensku v okrese Trebišov. V období od roku 1964 do roku 1968 boli s obcou Kravany súčasťou obce plynu podhorany.

                                               

Streda nad Bodrogom

Národná prírodná Rezervácia s rozlohou 273 600 m2. V blízkosti obce Véč, medzi obcami Streda nad Bodrogom a Somotor – "Žilip". Pri obci Klin nad Bodrogom. Chránená krajinná oblasť Latorica. Rybársky revír 4-0140-1-1 Bodrog MO Streda nad Bodrogom. ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →