★ Free online encyclopedia. Did you know? page 173                                               

Ďurčiná

Charakteristický strom obce je dlhá vápna. Nachádza sa tu najstaršia lipa v Žilinskom okrese. V zmiešaných lesov Malej Fatry dominuje ihličnanov, najmä smrek, listnatých, to je predovšetkým dub.

                                               

Fačkov

Nachádza sa na južnom okraji Rajeckej doliny, na hranici Strážovské vrchy mts. a Malej Fatry, pod dominantou regiónu - v hornej časti Klak. Prostredníctvom Fačkov preteká Suchého potoka, ktorý sa v obci vedie do Rajčanky. Obcou prechádza cesta I ...

                                               

Gbelany

Obec sa nachádza v severovýchodnej časti povodia, na južnom okraji Kysuckej vrchoviny, asi 8 km na východ od centra mesta Žilina. V tesnej blízkosti west sa nachádza výrobný závod Kia Motors Slovakia a MOBIS. Prístup do obce vedie pozdĺž cesty II ...

                                               

Horný Hričov

Obec sa nachádza na severnom okraji Bytčianskej kotliny, z južnej tiesnená Súlovskými pohoria a zo severu a západu korytom Váhu. Na východ od obce sa nachádza vodná nádrž Hričov, na juhozápade stojí žilinského letiska. Na južnom okraji obce je že ...

                                               

Hričovské Podhradie

V hričovskom Podhradí je obec na Slovensku v okrese Žilina. Obec sa nachádza pod Hričovským hrad v Strážovských vrchoch, v doline Závadského potoka. V minulosti patrila do Hričovského panstva, spolu s obciach Dolný a Horný Hričov, Ovčiarsko, Pekl ...

                                               

Jasenové

Obec sa nachádza v Rajeckej doline, asi 1 km severne od mesta Rajec v smere Žilina. Na východnom okraji obce preteká rieka Rajčanka, ktoré Jasenové oddeluje od susedných Klačí.

                                               

Kamenná Poruba (okres Žilina)

Kamenná Poruba je obec na Slovensku v okrese Žilina. Obec je písomne dokumentovaný v roku 1511 ako Kewporuba a roku 1598 ako Kamenná Poruba. Pomenovanie získala vďaka tomu, že vznikol v vyklčovanej - porúbanej až na kamenistej pôde.

                                               

Konská (okres Žilina)

Nachádza sa v centrálnej časti Rajeckej doliny, v bezprostrednej blízkosti Rajeckých Teplíc. Na severe zvýšiť Skaly, geomorfologický podcelok Súlovských vrchov, južne obzory patrí do Lúčanskej Malej Fatry. Obec preteká oblastiach porubského potok ...

                                               

Kotrčiná Lúčka

Obec sa nachádza na Hornej časti rieky váh, asi 10 km severovýchodne od mesta Žilina. Leží v malých povodí v južnej časti Kysuckej vrchoviny, dostupné na úzkom údolí potoka Kotrčiná. Na juhozápad od obce sa nachádza vrch Straník 769 m n. m.

                                               

Krasňany (okres Žilina)

Obec sa nachádza v severovýchodnej časti kotliny, na západných svahoch Malej Fatry, v doline Kúr a riečky Varínky. Od mesta Žilina sa nachádza asi 10 km a centrum obce je v nadmorskej výške 383 m n. m. Centre obce vedie cesta II / 583 zo Žiliny d ...

                                               

Kunerad

Kuneradský je obec na Slovensku v okrese Žilina. Obec na juhových. na okraji Rajeckej doliny, na úpätí Lúčanskej Fatry, 5 km na juhovýchod od Rajeckých Teplíc, a 20 km južne od Žiliny.

                                               

Lietava

Obec sa nachádza na juhozápadnom okraji kotliny, 8 km od mesta Žilina. Centrum obce je postavený po celom obvode lúka-basin, ktorý preteká prúd Lietavka, prameniaci na východných svahoch Súlovských hills. Centrum obce sa nachádza v nadmorskej výš ...

                                               

Lietavská Lúčka

Obci lietavská Lúčka leží v južnej časti krajiny, na rieky Rajčianky, asi 6 km od mesta Žilina. Rieka mnohokrát spôsobujú v obci pred povodňami. Na západe susedí obci lietavská Lúčka s obcou Lietava, na juho-západ s Lietavskou Svinnou-Babkovom, n ...

                                               

Lietavská Svinná-Babkov

Obci lietavská Svinná-Babkova je obec na Slovensku v okrese Žilina, v Žilinskom kraji. Obec bola administratívne spojenie Lietavskej Svinnej, Kňazovej Obdobia, a Babkova.

                                               

Lutiše

Lutiše je obec na Slovensku v okrese Žilina. Obec teraz spadá do žilinského okresu. Vznik obce a jej vývoj je však úzko spojená s bystrickým regióne. Lutiše kombinovať bystrica región s terchovským a varínskym prostredníctvom spoločného dialektu, ...

                                               

Malá Čierna

Názov bol v roku 1471 Kys Charna, v roku 1474 Cherna Parvo, v roku 1510 Kys Czorna, a v roku 1808 Malý Cžerna. Súčasná forma názvu obce z roku 1927.

                                               

Mojš

Obec sa nachádza vo východnej, ploché časti povodia, asi 6 km východne od centra mesta Žilina. V tesnej blízkosti juh sa nachádza na rekonštrukčné práce, ktoré je premostených lávkou pre peších a cyklistov, v mestskej časti Mojšova Lúčka. Na seve ...

                                               

Nededza

Obec sa nachádza na južnom okraji Kysuckej vrchoviny, v severovýchodnej časti povodia, asi 6 km východne od centra mesta Žilina. Nededza je zasadená v údolí potoka Kotrčiná, ktorý tečie cez obec, na juh situovaným oblasti výrobného závodu Kia Mot ...

                                               

Nezbudská Lúčka

Obec Nezbudská Lúčka sa prvýkrát spomína v roku 1439 ako VAPENA LUCSKA, a v roku 1511 ako POCCESSIA LWCHA. Vznik obce bolo spojené s výrobou vápna pre stavebné účely Starého hradu som Strečna, kaštieľ, kostol, neskôr i meštianskych murované objek ...

                                               

Podhorie (okres Žilina)

Obec sa nachádza na hranici pahorkatiny a Súlovských skaly, podcelkom Súlovských hills. Podhorím preteká Lietava potoka, ktorý tu priberá niekoľko prítokov. Centrum obce sa nachádza v nadmorskej výške 460 m n. m. a od okresného mesta Žilina sa na ...

                                               

Porúbka (okres Žilina)

Obec leží v Žilinskej kotline, na terasy náplavoch rieky Rajčianky, v nadmorskej výške približne 350 m n. m. Na oboch stranách cesty I / 64 smer Prievidza a jej katastrálne územie má rozlohu 376 ha. Nachádza sa asi 10 km južne od krajského mesta ...

                                               

Rajecká Lesná

Rajecká Lesná je obec na Slovensku v okrese Žilina. V roku 1900 časti obce sa stal osade Trstená. Rajecká Lesná je dobre známe pútnické miesto asi 26 km južne od Žiliny. Od roku 1999 sa obec stala strediskom príjem Vianočné pošty určené na moje.

                                               

Rosina

Obec sa nachádza vo východnej časti kotliny, v podcelku Univerzita pahorkatine, v údolí potoka Rosinka, asi 4 km JV od centra mesta Žilina. Stred obce má nadmorskú výšku 400 m n. m. Chotár obce sa nachádza v mierne zvlnenej pahorkatinnej krajine ...

                                               

Stráňavy

Obec leží pod hornej časti Polia, na rozhraní pahorkatiny a Lúčanskej Malej Fatry. Cez obec preteká Stráňavský potok Hýrov, prameniaci pod Minčolom 1 364 m n. m. na konci Stráňavskej doliny. Stráňavy sú k dispozícii na ceste III / 2089, odbočujúc ...

                                               

Stránske

Obec sa nachádza v severnej časti Rajeckej doliny, asi 1 km východne od mesta Rajecké Teplice. Preteká ňou Stránsky potok a java je spojené s Poluvsím.

                                               

Stráža

Obec leží v juhovýchodnej časti Kysuckej vrchoviny, v doline rieky Varínky, na rozhraní Kysúc a Horného považia. Nachádza sa medzi Varínom a belou, v bezprostrednej blízkosti Dolnej Tižiny, prostredníctvom ktorých ceste II / 583 spojenie do Žilin ...

                                               

Strečno (obec)

Nachádza sa na ľavom brehu rieky Váh, pod hradom Strečno. Leží vo výške 360 m n. m. a to hraničí s obcou Nezbudská Lúčka, ktoré leží na pravom brehu rieky. Nachádza sa na rozhraní Turčianskej a Žilinskej kotliny v mieste prechodu rieky Váh cez ho ...

                                               

Svederník

Obec sa nachádza približne 11 km západne od centra mesta Žilina, na rozhraní javorníkov podcelok Nízke Javorníky a Výstav valley podcelok Bytčianska kotlina. Na severe tečie cez obec riečka Dlhopolka, že pri obci ústie Váhu. V strede Svederníckom ...

                                               

Šuja

Obec sa nachádza v Rajeckej doline, asi 1 km južne od mesta Rajec. Preteká ním rieka Rajčanka, tak, že oddeluje Malá Fatra a Súlovské hills. Šujou prechádza priamka Žilina a Prievidza, I / 64.

                                               

Teplička nad Váhom

Prvá písomná zmienka o Tepličke pochádza z roku 1267, keď sa spomína pod názvom Toplucha. Do roku 1920 bol nazývaný Teplička, od 1920 Teplička nad Váhom. V roku 1980 sa spojil Žilina, ale v roku 1991, opäť osamostatnila." V roku 1687, po potlačen ...

                                               

Terchová

Terchová je obec na severe Slovenska v okrese Žilina. To je typickou kopaničiarskou obcou s veľkým počtom osád. Svojou geografickou polohou je známa ako turistické centrum Malej Fatry a kultúrnej oblasti Žilinský kraj, pravidelné podujatia.

                                               

Turie

Brána do Turskej doliny je v blízkosti ústia Turského potoka do rieky Rajčianky. Vstup zovierajú hills Pevnosť a hladké funguje. O Hrádok cirkuluje medzi luďmi povesť, že tam stál drevený hrad ako bašta k Lietavskému hradu, s ktorým je spojené po ...

                                               

Varín

Obec leží vo východnej časti okresu, na sútoku rieky Varínka a Váhy, ale aj hranice povodí, Krivánskej Malej Fatry a Kysuckej vrchoviny. To je bránou do krivánskej časti Malej Farty a sídlom správy rovnomenného národného parku. Severným okrajom o ...

                                               

Velká Čierna

Obec sa nachádza v južnej časti žilinského okresu, asi 3 km západne od Rajca, v geomorfologickom podcelku Domanižská kotlina. Obkolesujú ho Súlovské vrchy a obce preteká potok Čierňanka, ktorá tu priberá niekoľko ďalších prítokov. Prístup na Veľk ...

                                               

Višňové (okres Žilina)

Na pôvod názvu tam sú tri teórie, prvá z nich hovorí o založení dediny na mieste zarastenom višňami, druhý pochádza názov podľa vznešených položiť výška, v ktorej bol v obci založený, tretí je odvodený názov z priezvisko dedičného richtára Višňov ...

                                               

Zbyňov

To sa nachádza v Rajeckej doline medzi mestom Rajec a kúpelným mestom Rajecké Teplice. Obklopený je na horách, zjazdovky cez to rieky Rajčianky. Existujú rekreačné zariadenia, chaty, kde sa chodí táboriť.

                                               

Bodovice

Bodovice je pôvodne samostatná obec v okrese Turčianske Teplice, ktorý bol v roku 1952, bol integrovaný do obci Blažovce. S obcou prakticky splynula, je to jej južnej časti železničnej trate. Na ortofotomape z roku 1955 a turistické mapy z roku 1 ...

                                               

Dvorec (Ivančiná)

Pôvodná obec má formu ceste vzájomného osady, cesta končí s brodom cez rieku Turiec. Centrum sídlo sa nachádza v nadmorskej výške 465 m n.m. Osada leží v južnej časti turčianskej kotliny na pravostrannej zamokrenej význam Turca. Tu sú aluviálne p ...

                                               

Kevice

Je to o pôvodne zemiansku dedinu, ktoré dal kráľ Belo IV. šlachticom z Diakovej roku 1265. Tento rod sa odvtedy nazýva Kevickí. Spomína roku 1385 ako Keuefolua, Keuefolwa, 1403 Keuafalua a 1534 ako Kewicz. Tam je zemianska kúria rodu Kevických.

                                               

Konské (Podhradie)

Kôň je súčasťou obce Podhradie v okrese Martin. Pôvodne samostatná obec bola v roku 1991 bola zlúčená s Podhradie. To sa nachádza na ceste medzi Podhradie a obec Nolčovo. V minulosti to bol Kôň časť majetku Sučany. Ošetrené tam kone pre prepriaha ...

                                               

Laclavá

Obec vznikla na území, ktoré v roku 1250 daroval Belo IV. Pivkovým syn, prvý raz sa spomína až v roku 1326. V 15. - 16. storočia, samotná obec presunula z cesty vedúcej zo slovenského Pravna k Turcu. Jadro pôvodné dediny je tak uvedené v 16. stor ...

                                               

Markovice

Markovice sú pôvodne samostatná obec na Slovensku, ktorá bola po roku 1863 bol integrovaný do obci Jazernica v okrese Turčianske Teplice. Nachádza sa na ceste prepájajúcej Jazernicu s cestou ceste č. 2181 a Ivančinou. Osada preteká potok Teplica.

                                               

Nedozor

Dnes je Nedozor v podstate úplne spojená s obcou Rakša, ale podľa mapy v Belovom práce Turčianska stolica sa nachádza na južnom brehu potoka Rakša.

                                               

Polerieka (Abramová)

V roku 1310 Abrahám v západných tatrách a Mikuláš Geyugeovič pred pánom Donchom Dyonis zvolenským okres rozdelené medzi sebou Polerieku. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1361 ako Paralaka, 1363, ako Polereka alebo Proloka, 1534, ako Poleryka a 154 ...

                                               

Ruské Peklany

Obec ruské Peklany leží na južnom okraji Šarišskej vrchoviny, v údolí západného prítoku rieky Svinky, v nadmorskej výške asi 320 m n. m. Dnes je súčasťou obce Ľubovec a patrí do okresu Prešov.

                                               

Turíčky

Miestny evanjelický kostol bol pôvodne gotická budova z obdobia po roku 1300. Z malého jednoloďového kostola dochovalo len pravouhle teraz dokončená. V roku 1928 bol výstavba nového kostola s prvkami neorománskeho štýl, ale vďaka cenné freskám, k ...

                                               

Vachotovice

Vachotovice sú zaniknutá obec, dnes sa nachádza v obci Blažovce, v okrese Turčianske Teplice, na juh od neho, pri moste nad Čierna voda na ceste k Borcovej. Na ortofotomape z roku 1955 a turistické mapy z roku 1952 ešte možno vidieť pozostatky os ...

                                               

Valentová (Laskár)

Leží v severnej časti obce, na ceste do Rakova. Osada leží uprostred turčianskej kotliny na pravostrannej terase Turca. Takmer celý kataster bývalej obce je odlesnený.

                                               

Vrtižer

Vrtižer bol pôvodne samostatná obec, ktorá sa v roku 1966 zlúčené s potom obec, v Považskej Teplej. Prvá písomná zmienka o bývalej obci pochádza z roku 1388. V Vrtižeri je tam jeden zvonica.

                                               

Sokolče

Sokolče, boli jedným z dedín, ktoré boli v roku 1975, hrádza vodnej nádrži Liptovská Mara. V roku 1971 bola formálne začlenené do obce zo spišských vlachoch. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1267, kde sa spomína ako zem královského sok ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →