★ Free online encyclopedia. Did you know? page 250                                               

Mladý paleolit (v užšom zmysle)

Na definovanie začiatku pozri strednom paleolite. Definícia cieľa: 13 000 pred kr je približný začiatok dryasu 2 =predpredposledná časť würmu, 11 000 pred kr je približný začiatok dryasu 3 =zostávajúcu časť würmu. Predchádza mu strednom paleolite ...

                                               

Mladý paleolit na Slovensku

Toto je článok o mladom paleolite v užšom zmysle území Slovenska. V tomto období, geologicky pokračovanie štvrtohory, kvartérnych zaladnenie presnejšie časť würmu a mladý pleistocén 0.126 miliónov rokov pred n. l. – ca. 9600 pred kr. Nositelom ku ...

                                               

Najstarší paleolit

Najstarší paleolit alebo začiatkom paleolit je najbližšej dobe starej kamennej, a tým aj celej histórie. Zahŕňa obdobie od 2.6 / 2.5 milióna bc - 0.6 / 0.7 / 1 miliónov rokov pred kristom

                                               

Najstarší paleolit na Slovensku

Toto obdobie, geologicky, je zodpovedný nie len pre Slovensko: Ladová čas so striedajúcimi sa glaciálmi ladovými obdobia a integlaciálmi interglaciálmi. Z 2.588 miliónov rokov pred naším letopočtom. Štvrtohory alebo z 1.806 miliónov rokov. Koncom ...

                                               

Neskorý paleolit

Neskorý paleolit je posledné obdobie paleolitu. Trvalo 13 000 / 11 000 bc– 8 300 / 8 200 / 8 000 / 7 500 / 7 400 alebo 9000 / 9 600 / 10 000 bc

                                               

Neskorý paleolit na Slovensku

13000 bc je približný začiatok dryasu 2 predpredposledná časť würmu, 11 000 pred kr je približný začiatok dryasu 3 posledná časť würmu, 8300 / 8200 bc, je starší, a chybné datovanie konci pleistocénu začiatku holocénu / preboreálu dnes na Slovens ...

                                               

Pästný klin

Pästný klin je všeobecne známy kamenný nástroj v staršom paleolite. Človek je vyrobené z pazúrika otĺkaním kamene v listový tvar, neskôr na tip. Je zaujímavé, že pästný klin ako nástroj nevyvinul veľmi dlhé roky, dokonca aj v období svojho najväč ...

                                               

Starý paleolit (v užšom zmysle)

Starý paleolit alebo starší paleolit je druhé najstaršie obdobie staršej dobe kamennej. Zahŕňa obdobie od 0.6 / 0.7 / 1 miliónov rokov pred kristom - 250 000 / 130 000 / 125 000 bc

                                               

Starý paleolit na Slovensku

Toto obdobie, geologicky, je zodpovedný nie len pre Slovensko: Ladovej čas so striedajúcimi sa glaciálmi ladovými obdobia a integlaciálmi interglaciálmi. Pokračovanie. (Continued) Štvrtohôr. (Quaternary era) Koniec starého pleistocénu 1.806 milió ...

                                               

Stredný paleolit

Charakteristické je výskyt druhu človek neandertálsky, ale paralelne cca. od 200 000 pred naším letopočtom, ktoré už existovali a tiež typ človeka, rozumný. Spočiatku prevažne do 200 000 pred kr., ale tam bol tiež človek heidelberský archaický Ho ...

                                               

Stredný paleolit na Slovensku

Toto obdobie geologicky zodpovedá pokračovanie štvrtohôr a ladovej čas so striedajúcimi sa glaciálmi ladovými obdobia a interglaciálmi medziladovými období, rovnako ako koniec stredného pleistocénu 0.781 miliónov - 0.126 miliónov rokov pred naším ...

                                               

Antická filozofia

Starovekej filozofie zahŕňa filozofia starovekého Grécka a filozofia starovekého Ríma. V starovekej a stredovekej vedeckom svete, tam bol žiadny koncept, ktorý by bol v niečom líši od filozofie. Myslenie o svete prírody bola filozofia. Toto je pr ...

                                               

Helenistická filozofia

Helenistická filozofia je fáza starovekej filozofie alebo gréckej filozofie a rímska filozofia v období od Alexander Veľký. Grécko stratili svoju národnú samostatnosť. Namiesto nevelkých mesto štátov počas monarchie, charakter gréckeho spoločnost ...

                                               

Predsokratovská filozofia

Predsokratovská filozofia alebo ranej gréckej filozofie bol v prvej fáze rozvoja z antickej gréckej filozofie. Zástupcovia tejto filozofie boli približne v rokoch 600 350 pred kr., tak väčšinou pred verejného výkon Socrates, alebo neboli ovplyvne ...

                                               

Rímska filozofia

Filozofia roman je fáza starovekej filozofie, sebareflexívna súčasťou rímskej kultúry, ktorá je charakteristická snaha obohatiť grécka, najmä grécke filozofické myslenie. Dôležitým impulzom v tomto smere bola návšteva z atén vyslancov v Ríme v po ...

                                               

Filozofia 17. storočia

Filozofia 17. storočia v západnom svete všeobecne považuje za začiatok modernej filozofie. Tam je upúšťaniu od scholastiky a koncipovaniu relatívne veľké epistemologických alternatívne systémy. Začiatkom 17. storočia sa často označuje ako "vek ro ...

                                               

Novoveká filozofia

Novoveká filozofia je tretie obdobie vo vývine filozofie, že takto stredovekej filozofie. To pokračuje v jej súčasnej filozofie. Podľa názoru niektorých autorov, v Európe, sa začne s renesančnej filozofie. Novoveká filozofia rozvíja v priebehu 17 ...

                                               

Baroková filozofia

Barokový filozofia je filozofia explikujúca barokový životný pocit a barokový implicitné významové útvary. Základné konštituentami barokovosti filozofie sú: antitetickosť, úsilie o harmóniu, systém a poriadok, heroickosť, extatickosť, nacionálnos ...

                                               

Stredoveká filozofia

Stredoveká filozofia je etapy vývoja filozofie, ktorý nasleduje po antickej filozofie, ktorá po novoveká filozofia, na filozofické názory autorov, ktorí v stredoveku si myslel o mieste človeka vo svete dôležitú súčasť stredovekej kultúry, filozof ...

                                               

Súčasná filozofia

Súčasná filozofia je posledná etapa vo vývine filozofického myslenia, ktorá bola založená v roku novovekú filozofiu a filozofia 19. storočia. Ideové a tematické základy tejto fázy boli položené už v druhej polovici 19. storočia, na základe rozlič ...

                                               

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Katedra politológie na filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa šafárika v Košiciach bola zriadená rozhodnutím Akademického senátu filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa šafárika v Košiciach dňa 9. V novembri 2009. Programy všetkých III ...

                                               

Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra filozofie a dejín filozofie filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave je popredný slovenský filozofický pracovisko na Univerzite Komenského v Bratislave. Oddelenie bolo založené v decembri 1989, na troskách predchádzajúci Od ...

                                               

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky fif UK v Bratislave bola založená v prvých rokoch 20. storočia a je tak najstarším oddelenie na Slovensku vo všetkých troch disciplínach. Štúdium na fakulte sa uskutočňuje vo viacerých smero ...

                                               

Katedra marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra marketingovej komunikácie, filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave je zameraná na výučbu študentov vysokých škôl v oblasti reklamy a marketingu. Nachádza na štúrovej ulici č. 9 v Bratislave.

                                               

Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra pedagogiky, filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave je pracovisko KARLOVA univerzita v Bratislave, slovensko., najstaršie pedagogicko-vedecké pracovisko na Slovensku, so sídlom v Bratislave.

                                               

Katedra rusistiky a východoeurópských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií, filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave je jednou z 31 katedier Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Katedra ponúka štúdium v ruských a východoeurópskych štúdií a P ...

                                               

Katedra východoázijských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra východoázijských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je pracovisko Filozofickej fakulty univerzity KOMENSKÉHO v Bratislave. Odbor na univerzite bola založená v roku 1994, keď bol povolaný, Katedra jazykov a kult ...

                                               

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra žurnalistiky, filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave je pracovisko Filozofickej fakulty univerzity Komenského, ktorý sa nachádza v budove na štúrovej ulici číslo 9. Spoločnosť bola založená v roku 1952 a je najstaršou nov ...

                                               

Hodnota (filozofia)

Hodnota je sémantické jednotky alebo proces, ktorého špecifikum spočíva vo vedomí, ktorým sa uznáva právomoc dajakej entity uspokojiť/tak, aby spĺňali potreby, a či už bezprostredne, alebo jej následky. Inokedy, ako hodnota sa týka samotného subj ...

                                               

Zoznam motorov značky Honda

04-06 2.2 L N22A2 FR-V Európa / Edix Japonsko - dieselové i-CTDi Common-Rail, Priame Vstrekovanie Paliva. 2010 - 5.0 L N50 RL A-VTEC.

                                               

IRobot

iRobot je technologická spoločnosť, ktorá je založená v roku 1990, americká inžinierov Rodney Brooks, Colin Angle a Helen Greiner na univerzite Massachusetts Institute of Technology. V spolupráci s profesorom Dr. Brooksom rozhodla vytvoriť prvá r ...

                                               

Roomba

Roomba je robotický vysávač spoločnosti iRobot. Robot je pri vysávaní sa pohybuje po celej miestnosti v špirálach, a začne v strede miestnosti, kde ho požiadať. Ak váš špirálovom pohybe narazí na stenu, pohybuje sa spolu, až neobíde okolo miestno ...

                                               

Sony (spoločnosť)

Sony Corporation je jeden z najväčších mediálnych korporácií, právna forma de facto akciová spoločnosť, ktorá bola založená v japonsku v Tokiu. Je to predovšetkým výrobca elektroniky, video, videohry, komunikačné nástroje a produktov informačných ...

                                               

I-Cybie

i-Cybie je animálny robot v podobe robotického psa. iCybie je výsledkom výskumu spoločnosti, Tiger Elektronika, však skrachovala, a teraz robotického psíka, vyrábané a dodávané spoločnosťou Silverlit hračky. iCybie, ktorá bola na trh uvedená v au ...

                                               

Necoro

Necoro je animálny robot japonskej firmy Omron v tvare mačky. Necoro je k dispozícii v dvoch farbách, hnedá a sivá. Napriek tomu, že je to o domáceho maznáčika, môže hovoriť. Hlavnou úlohou tejto robot nie je zábvať, to je lekárska communicator. ...

                                               

Arne (robot)

On je humanoidný robot-ruskej spoločnosti Novej Éry. Názov robot je skratka pre Antropomorphic Robot Novej Éry. Spoločnosť bola založená v St. Petersburgu vývoj humanoida zaoberá už od roku 2001. Jeho zaujímavosťou je, že ako prvý humanoidný má o ...

                                               

H7 (robot)

H7 je humanoidný robot. Číslo v názve tohto robota znamená poradie generácie. H7 má 36 stupne volnosti, môže napodobňovať všetky pohyby človeka. Má hmotnosť 55 kg a vysokým 137 cm. Je ovládaný dvomi procesormi Pentium III s taktovacou frekvenciou ...

                                               

Hoap

Hoap je humanoidný robot SONY. Jeho cielovým trhu sú hlavne vedcov a výskumníkov, ktorí sa zaoberajú robotikou. Vysoké 48 cm a má hmotnosť 6 kg. Je určené pre výskum a vývoj v oblasti robotickej technológie. Spoločnosť Fujitsu, robot spoločnosti, ...

                                               

HR6

HR6 je humanoidný robot kanadskej spoločnosti Dr. Robot. Číslo 6 označuje, že je to už šiesta generácia humanoidných robotov tejto spoločnosti. Má výšku 52 cm a hmotnosť 4.8 kg. Má 24 stupne volnosti, každý z nich je riadená špeciálne znaky. Vsta ...

                                               

HUBO

HUBO je humanoidný robot vyvinutý v kórejskej republike. Jeho vývoj sa zaoberá ústav Kórea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST, a predchádzať mu, aby sa práce na robotoch KHR-1, KHR-2, ktorý sa začal v roku 2002. Robota by mala by ...

                                               

KHR-1

KHR-1 je humanoidný robot spoločnosť ženy ai kondo. Japonská spoločnosť ženy ai kondo pripravené obrazová skladačka pre nadšencov, ktorí by radi zostavili svoje humanoidného robota. Robot, KHR-1 k nim prísť poštou, úhladne poukladaný v podobe jed ...

                                               

MS DanceR

MS Tanečník je humanoidný robot môcť tancovať s ľudského partnera. To nie je produkt spoločnosti Microsoft, ako by sa na prvý pohľad môže zdať. MS Tanečník znamená Mobile Inteligentný Robot Tanečné a rozvíjať ho na Tohoku university v Japonsku. T ...

                                               

Nuvo

Nuvo je humanoidný robot od japonskej spoločnosti ZMP Inc. Nuvo je 39 cm vysoký a má hmotnosť 2.5 kg. Robot je schopný chodiť na dvoch nohách, po páde sám prebudí. To môže rozpoznávať hlasové povely a možno ho ovládať dialkovo pomocou mobilného t ...

                                               

PINO (robot)

PINO je humanoidný robot. Jeho názov je skratkou z Pinochio. Vyvíja ho tím Hiroakiho Kitana. Kitano je odborníkom v oblasti umelej inteligencie a vedie spoločnosť Kitano Symbiotic. 35 mm balenie pokrýva povrch robot, ktorý je 75 cm vysoká, sklada ...

                                               

QRIO

QRIO je humanoidný robot SONY. To je potomkom robot s označením SDR-4x. Môžete chodiť po rôznych povrchoch a tanec, ako prvý robot schopný spustiť a poskakovať. Na dosiahnutie plynulosti pohybov a malého rozsahu, ktoré bolo vyvinuté špeciálne poh ...

                                               

SDR-4x

SDR-4x, je humanoidný robot SONY. Sony, posmelená úspechom svojho robotického pes AIBO, vytvoril ďalší robot, tentoraz humanoidného, pod názvom SDR-4X. SDR znamená, Sony Sen Robot. Toto je robot určený na zábavu, to môže chodiť, spievať, tancovať ...

                                               

Konverzačný robot

Konverzačný robot je druh robota. Táto kategória robotov sa zaoberá iba jednou z dôležitých vlastností robota, a možnosť chatovať so svojimi majiteľmi ludskou jazyk. To nie je len o syntézu reči, robot sa musí chápať, čo mu jeho držiteľ hovorí, a ...

                                               

SnatchBot

Společnost založil Henri Ben Ezra a Avi Ben Ezra v roku 2015 v Herzliya Pituach v Israelu. V Červenci 2017, Snatchbot sponzorované Chatbot Summite v Berlíně v Nemecku. Na konci decembra 2017, se nĕco přes 30 milionú konci uživatelu zapojené do vý ...

                                               

Tama

Tama je konverzačný robot spoločnosti Ide. Jeho hlavnou úlohou je podľa výrobcu terapia s rozhovore pre starých a osamelých ľudí. Tama kontroly 50 viet, ktoré sa používa, a jeho cieľom je, napríklad, pripomenúť luďom, keď idú do nemocnice, keď sa ...

                                               

Automower

Kosačka Automower robotické kosačky na trávu firmy Husquarna. Kosačka má tzv. navádzaciu slučky, ktorá umožňuje jej zostať v určenej oblasti a kosenie len tam, kde je to potrebné. Táto technológia umožňuje jej tiež nájsť nabíjacej stanice. To má ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →