★ Free online encyclopedia. Did you know? page 276                                               

Borišov (národná prírodná rezervácia)

Borišov je národná prírodná rezervácia v Veľká Fatra v blízkosti Belej-Dulíc v okrese Martin. To bola vyhlásená v roku 1981 Ministerstvom kultúry slovenskej socialistickej republiky v oblasti 449.74 ha. NPR Borišov sa nachádza v centrálnej časti ...

                                               

Chleb (národná prírodná rezervácia)

Stôl je národná prírodná rezervácia, ktorá sa nachádza v pohorí Malá Fatra, a okrem hornej časti Chlieb dosiahne jeho severných svahoch. Bola vyhlásená v roku 1967, a posledná novela bola vykonaná výnosom MK SSR č. 1160 / 1988-32 30. Júna 1988. R ...

                                               

Klacký vodopád

Klacký vodopád je vodopád na Slovensku v pohorí Malá Fatra. To sa nachádza v Lúčanskej Malej Fatre asi 4 km severozapadne od dediny Vrícko pod vrchom Klak, v nadmorskej výške 990 m n. m.

                                               

Klak (národná prírodná rezervácia)

Klak je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Malej Fatry. Nachádza sa v katastrálnom území obce Vrícko, Fačkov v okrese Žilina a okrese Martin, v Žilinskom kraji. Ochranné pásmo nebolo stanovené. Rozloha územia je 85.71 ha ...

                                               

Kláštorské lúky

Kláštorské lúky je národná prírodná rezervácia v správe štátu, ochrany prírody, Velká Fatra. Nachádza sa v katastrálnom území obce Laskár, Kláštor pod Znievom a Socovce v okrese Martin, v Žilinskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1974 na 85.9 ...

                                               

Padva

Padva je národná prírodná rezervácia v správe štátu, ochrany prírody, Velká Fatra. Nachádza sa v katastrálnom území obce Blatnica v okrese Martin, v Žilinskom kraji. Územie bola vyhlásená v roku 1972, rozloha 325.4600 ha. Ochranné pásmo nebolo st ...

                                               

Perlová jaskyňa

Perlová jaskyňa je národnou prírodnou pamiatkou v správe príspevkovej organizácie Správa slovenských jaskýň. To sa nachádza v Belianskej doline, v okrese Martin v Žilinskom kraji. Jaskyňa bola vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku v roku 2001 po ...

                                               

Suchý vrch (národná prírodná rezervácia)

Suchý vrch je národnou prírodnou rezerváciou v správe Štátnej ochrany prírody - NP Velká Fatra. To sa nachádza na úbočiach vrchu Suchý vrch v katastrálnom území obce Necpaly a Blatnica v okrese Martin a Liptovské Revúce v okrese Ružomberok, v Žil ...

                                               

Velká Skalná

Velká Rocky je národná prírodná rezervácia v správe štátu, ochrany prírody, Velká Fatra. Nachádza sa v katastrálnom území obce Blatnica, Mošovce v okrese Martin a okrese Turčianske Teplice v žilinskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1988 s ro ...

                                               

Čertižnianske lúky

Čertižnianske lúky je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody chránenej KRAJINNEJ oblasti Východné Karpaty. Nachádza sa v katastrálnom území obce Čertižné v okrese Medzilaborce, v Prešovskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1979 s ...

                                               

Haburské rašelinisko

Haburské rašelinisko sa nachádza prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody chránenej KRAJINNEJ oblasti Východné Karpaty. Nachádza sa v katastrálnom území obce Habura v okrese Medzilaborce, v Prešovskom kraji. Územie bola vyhlásená v ro ...

                                               

Jarčiská

Jarčiská je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody chránenej KRAJINNEJ oblasti Východné Karpaty. Nachádza sa v katastrálnom území obce Roškovce v okrese Medzilaborce, v Prešovskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1982 v oblasti 0 ...

                                               

Palotská jedlina

Palotská jedlina je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody chránenej KRAJINNEJ oblasti Východné Karpaty. Nachádza sa v katastrálnom území obce Palota v okrese Medzilaborce, v Prešovskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 19 ...

                                               

Jovsianska hrabina

Jovsianska hrabina, je národná prírodná rezervácia, ktorá sa nachádza na úpätí Vihorlatských vrchov, na rozhraní vrchov a rovín pri obci Jovsa, v nadmorskej výške 162 – 227 m n. m. Zaberá plochu 257 hektárov a je súčasťou chráneného územia CHKO. ...

                                               

Kopčianske slanisko

Kopčianske slanisko je národná prírodná rezervácia v oblasti Vihorlatských vrchov. Nachádza sa v katastrálnom území obce Zemplínske Kopčany v okrese Michalovce, v Košickom kraji. Územie bolo vyhlásené alebo zmenil v roku 1982 v oblasti 9.0477 ha. ...

                                               

Olchov

Olchov je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Latorica. Nachádza sa v katastrálnom území obce Ložín v okrese Michalovce, v Košickom kraji. Územie bola vyhlásená v roku 1980, rozloha 19.58 ha. Ochranné pásmo nebolo stanovené. Pred ...

                                               

Ortov

Ortov je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Latorica. Nachádza sa v katastrálnom území obce Čierne Pole, Pavlovce nad Uhom v okrese Michalovce, v Košickom kraji. Územie bola vyhlásená v roku 1993 na výmere 14.8482 ha. Ochranné p ...

                                               

Raškovský luh

Raškovský luh je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Vihorlatských vrchov. Nachádza sa v juhovýchodnej časti Slovenska, v katastrálnom území obce Malé Raškovce v okrese Michalovce, v Košickom kraji. Územie bolo vyhlásené 31. 3. 1 ...

                                               

Slavkovské slanisko

Slavkovské slanisko je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Latorica. Nachádza sa v katastrálnom území obce Slavkovce v okrese Michalovce, v Košickom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1982 v oblasti 11.7694 ha. Ochranné pásmo ne ...

                                               

Vinianska stráň

Vinianska stráň je prírodná rezervácia v správe Štátnej ochrany prírody, správa CHKO. Nachádza sa v katastrálnom území obce Vinné v okrese Michalovce, v Košickom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1984 a naposledy zmenené a doplnené v roku 1988, ...

                                               

Zatínsky luh

Zatínsky luh je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Latorica. Nachádza sa v katastrálnom území obce Oborín, Zatín v okrese Trebišov a okres Michalovce, v Košickom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1930 a naposledy zmenený v rok ...

                                               

Bábsky les

Bábsky les je národná prírodná rezervácia v oblasti Ponitrie. Nachádza sa v okrese Nitra, v Nitrianskom kraji. Územie bola vyhlásená v roku 1966, rozloha 30.3900 ha. Ochranné pásmo nebolo stanovené. Predmetom ochrany: Chránený areál predstavuje v ...

                                               

Lupka

Lupka je prírodná rezervácia v južnej časti mesta Nitra-Dražovce. Je príkladom typickej lesostepnej lúky. Na južnej vápencové svahu vychádzajúceho z kvety, najznámejšie - hlaváčik jarný, na velkokvetý, kosatec nízky, jasenec biely, veternica lesn ...

                                               

Zoborská lesostep

Zoborská lesostep je národná prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 1952, o rozlohe 26 ha. To je reprezentatívna ukážka lúka-krajinou pripomínajúcou stepi, alebo lesostepi, že linka teplomilné dubové lesy a dubohrabiny. História vzniku tejto k ...

                                               

Žibrica (prírodná rezervácia)

Žibrica je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Ponitrie. Nachádza sa v katastrálnom území obce Žirany, Štitáre, a plynu podhorany v okrese Nitra, v Nitrianskom kraji. Územie bola vyhlásená v roku 1954 a zmenil v rokoch 1993 a 200 ...

                                               

Beckovské Skalice

Beckovské skalice sú prírodná rezervácia v pohorí Považský Inovec v podcelku Inovecké predhorie v správe štátnej ochrany prírody Bielych Karpát. Nachádza sa v katastrálnom území obce Beckov, okres Nové Mesto nad Váhom, v Trenčianskom kraji. Bol v ...

                                               

Čachtická jaskyňa

Čachtická jaskyňa je jaskyňa a národné prírodné pamiatky v správe SSJ. To sa nachádza v blízkosti obce Čachtice v okrese Nové Mesto nad Váhom, v Trenčianskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1972 a doplnené v 2005, s územie ochranného pásma 37 ...

                                               

Dubový vŕšok

Dubový vŕšok sa nachádza prírodná rezervácia v pohorí Považský Inovec v podcelku Nízky Inovec v správe štátnej ochrany prírody Bielych Karpát. Leží približne 0.5 km na juh od obce Nová Lehota. Nachádza sa v katastrálnom území obce Nová Lehota, ok ...

                                               

Hájnica

Hájnica je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Bielych Karpát. Nachádza sa v katastrálnom území obce Trenčianske Bohuslavice, v okrese Nové Mesto nad Váhom, v Trenčianskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1967, rozloha 2.2283 ...

                                               

Javorníček

Javorníček je v národnej prírodnej rezervácii v pohorí Považský Inovec v podcelku Nízky Inovec, približne 1 km na východ od zrúcaniny hradu Tematín. Nachádza sa v katastrálnom území obcí Lúka, Stará Lehota a Hrádok, okres Nové Mesto nad Váhom, v ...

                                               

Kňaží vrch

Kňaží vrch je prírodnou rezerváciou v pohorí Považský Inovec v podcelku Nízky Inovec, na západ od väzby hills Kňaží top a Rovence. Je v správe štátnej ochrany prírody Bielych Karpát. Nachádza sa v katastrálnom území obcí Modrová, Stará Čas a Lúka ...

                                               

Plešivec (prírodná rezervácia)

Plešivec je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody malých Karpát. Nachádza sa v katastrálnom území obcí Čachtice a Častkovce v okrese Nové Mesto nad Váhom, v Trenčianskom kraji. Územie bola vyhlásená v roku 1976 oblasti 53.0 ha. Och ...

                                               

Preliačina (prírodná rezervácia)

Preliačina alebo Prielačina je prírodnou rezerváciou so stupňom ochrany 5. stupeň v pohorí Považský Inovec v podcelku Vysokého Inovec, približne 1.5 km juho-západne od hornej časti Organizované javoriny. Nachádza sa v katastrálnom území obcí Podh ...

                                               

Sychrov (prírodná rezervácia)

Sychrov je prírodná rezervácia v pohorí Považský Inovec v podcelku Inovecké predhorie, asi 1.5 km východne od obce Beckov. Je v správe štátnej ochrany prírody Bielych Karpát. Nachádza sa v katastrálnom území obce Beckov v okrese Nové Mesto nad Vá ...

                                               

Švibov

Švibov je prírodná rezervácia v pohorí Považský Inovec v podcelku Nízky Inovec, približne 1 km juho-východne od obce Nová Lehota. Je v správe štátnej ochrany prírody Bielych Karpát. Nachádza sa v katastrálnom území obce Nová Lehota, okres Nové Me ...

                                               

Tematínska lesostep

Tematínska lesostep je v národnej prírodnej rezervácii v pohorí Považský Inovec v podcelku Nízky Inovec, na juh od horného Ihelník, asi 1.5 km na západ od zrúcaniny hradu Tematín. Je v správe štátnej ochrany prírody Bielych Karpát. Nachádza sa v ...

                                               

Velká Javorina (Biele Karpaty)

Velká Javorina je najvyšší vrch pohoria Biele Karpaty. Nachádza sa na slovensko-českej hranici, cca 8 km na sever od Starej Turej.

                                               

Záhradská

Zahradská, sa nachádza prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Bielych Karpát. Nachádza sa v katastrálnom území obce Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom, v Trenčianskom kraji. Územie bola vyhlásená v roku 1984, rozloha 1.2823 ha. Oc ...

                                               

Burdov (národná prírodná rezervácia)

Burdov alebo Kováčovské kopce - juh je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Dunajské luhy. Nachádza sa v katastrálnom území obce Chlaba a Kamenica nad Hronom v okrese Nové Zámky, v Nitrianskom kraji, v pohorí Burda. Územie ...

                                               

Čenkovská lesostep

Čenkovská lesostep je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Dunajské luhy. Nachádza sa v katastrálnom území obce Mužla v okrese Nové Zámky, v Nitrianskom kraji. Územie bolo vyhlásené alebo zmenil v roku 1964, 1988 v oblasti ...

                                               

Čenkovská step

Čenkovská step, v národnej prírodnej rezervácii v správe štátnej ochrany prírody Dunajské luhy. Nachádza sa v katastrálnom území obce Mužla v okrese Nové Zámky, v Nitrianskom kraji. Územie bolo vyhlásené alebo zmenil v rokoch 1951, 1993 o výmere ...

                                               

Drieňová hora

Drieňová hora je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Dunajské luhy. Nachádza sa v katastrálnom území obce Nová Vieska v okrese Nové Zámky, v Nitrianskom kraji. Územie bolo vyhlásené alebo zmenil v roku 1964 oblasti 0.9700 ha. Na ...

                                               

Jurský Chlm

Jurský Chlm je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Dunajské luhy. Nachádza sa v katastrálnom území obce Mužla v okrese Nové Zámky, v Nitrianskom kraji. Územie bolo vyhlásené alebo zmenil v roku 1993 na výmere 5.8003 ha. Ochranné ...

                                               

Kamenínske slanisko

Kamenínske slanisko je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Dunajské luhy. Nachádza sa v katastrálnom území obce Kamenín v okrese Nové Zámky, v Nitrianskom kraji. Územie bolo vyhlásené alebo zmenil v roku 1953, 1983 na plo ...

                                               

Leliansky les

Leliansky les alebo Kováčovské kopce - sever je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Dunajské luhy. Nachádza sa v katastrálnom území obce Lela a Chlaba v okrese Nové Zámky, v Nitrianskom kraji, v pohorí Burda. Územie bolo ...

                                               

Palárikovské lúky

Palárikovské lúky je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Dunajské luhy. Nachádza sa v katastrálnom území obce Palárikovo v okrese Nové Zámky, v Nitrianskom kraji. Územie bolo vyhlásené alebo zmenil v roku 2011, oblasť 16.9313 ha. ...

                                               

Žitavský luh

Množstvo luh je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Dunajské luhy. Nachádza sa v katastrálnom území obcí Kmeťovo, Maňa a Michal nad Žitavou v okrese Nové Zámky, v Nitrianskom kraji. Územie bolo vyhlásené alebo zmenil v roku 1980 ...

                                               

Dobrotínske skaly

Dobrotínske skaly je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Ponitrie. Nachádza sa v katastrálnom území obce Veľké Uherce v okrese Partizánske v Trenčianskom kraji. Územie bola vyhlásená v roku 1980, rozloha 4.39 ha. Ochranné pásmo n ...

                                               

Chynoriansky luh

Chynoriansky luh je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Ponitrie. Nachádza sa v katastrálnom území obce Chynorany v okrese Partizánske v Trenčianskom kraji. Územie bola vyhlásená v roku 1981, rozloha 44.3600 ha. Ochranné pásmo ne ...

                                               

Velký vrch (prírodná rezervácia)

Veľký vrch je prírodnou rezerváciou v správe štátnej ochrany prírody Ponitrie. Nachádza sa v katastrálnom území obce Malé Kršteňany v okrese Partizánske v Trenčianskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1967, rozloha 47.6132 ha. Ochranné pásmo n ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →