★ Free online encyclopedia. Did you know? page 278                                               

Domické škrapy

Domické škrapy je národná prírodná rezervácia v správe, štátnej ochrany prírody slovenského krasu. Nachádza sa v katastrálnom území obce Kečovo v okrese Rožňava, v Košickom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1973 oblasti 24.4400 ha. Ochranné pás ...

                                               

Drieňovec

Drieňovec je národná prírodná rezervácia v správe, štátnej ochrany prírody slovenského krasu. Nachádza sa v katastrálnom území obce Kováčová, Drnava v okrese Rožňava, v Košickom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1984 v oblasti 186.0200 ha. Ochr ...

                                               

Gerlašské skaly

Gerlašské skaly je prírodná rezervácia v správe, štátnej ochrany prírody slovenského krasu. Nachádza sa v katastrálnom území obce Rožňavské Bystré, Honce v okrese Rožňava, v Košickom kraji. Územie bola vyhlásená v roku 1981, rozloha 21.7300 ha. O ...

                                               

Gombasecká jaskyňa

Gombasecká jaskyňa je kvaplová jaskyňa v slovenskom krase, ktorý sa nachádza v chotári obce Slavec v okrese Rožňava. Slúžila aj ako sanatórium na liečenie chorôb dýchacích ciest, v súčasnosti však v jaskyni respiračné ochorenia neliečia. Nachádza ...

                                               

Hrušovská lesostep

Hrušovská lesostep predstavuje jednoznačné hranice definované najjuhovýchodnejšiu časti Silickej planiny v slovenskom krase, v podobe južne exponované kras tie, na ktoré sa od nepamäti výrazne zasahoval do jej činnosti človeka, ale napriek tomu s ...

                                               

Kečovské škrapy

Kečovské škrapy je národná prírodná rezervácia v správe, štátnej ochrany prírody slovenského krasu. Nachádza sa v katastrálnom území obce Kečovo v okrese Rožňava, v Košickom kraji. Územie bola vyhlásená v roku 1981, rozloha 6.6069 ha. Ochranné pá ...

                                               

Králova studňa (Slovenský kras)

Králova dobre je prírodná rezervácia v správe, štátnej ochrany prírody slovenského krasu. Nachádza sa v katastrálnom území obce Silická Brezová v okrese Rožňava, v Košickom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1982 v oblasti 11.2137 ha. Ochranné p ...

                                               

Malé Zajfy

Malé Zajfy sú prírodná rezervácia v národnom parku slovenský raj. Je to údolie niva nekrasových topografie vypustiť malý potok. Výmera rezervácie je 7.24 ha. Sa nachádza v katastrálnom území obce Stratená v okrese Rožňava. To bola vyhlásená 1. má ...

                                               

Milada (jaskyňa)

Jaskyne Milada sa nachádza na Krasovej planine, asi 1 km JV od obce Silická Brezová v okrese Rožňava. V roku 1946, sa ukázalo, Ján Majko so spolupracovníkmi-nad 19 m hlbokú priepasť, ktorá vedie na podzemné riečisko. Pozostáva z rieky chodbou a n ...

                                               

Obrovská priepasť

Obrovský rozdiel je predkvartérna korózno-rútivá priepasť v senilnom štádiu vývoja, ktoré sa nachádza v slovenskom krase na Dolnom vrchu. Patrí do katastrálneho územia obce Jablonov nad Turňou. Ústa sa nachádza na korunu kras hill v blízkosti hra ...

                                               

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa sa nachádza v Ochtinskom vrchu, na severozápadnom svahu Hrádku v Revúckej vrchovine medzi Jelšavou a Štítnikom. Jej dĺžka je 300 m. Aragonitová výplň vznikla za špecifických hydrochemických a klimatických pomerov v u ...

                                               

Pod Fabiankou

Pod Fabiankou, sa nachádza prírodná rezervácia v správe, štátnej ochrany prírody slovenského krasu. Nachádza sa v katastrálnom území obce Silica v okrese Rožňava, v Košickom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1982 oblasti 1.2205 ha. Ochranné pás ...

                                               

Pod Strážnym hrebeňom

Pod Strážnym hrebeňom je národná prírodná rezervácia v správe, štátnej ochrany prírody slovenského krasu. Nachádza sa v katastrálnom území obce Plešivec v okrese Rožňava, v Košickom kraji. Územie bola vyhlásená v roku 1966, rozloha 96.67 ha. Ochr ...

                                               

Priepasť Brázda

Brázda je geologicky, geomorfologicky, speleogeneticky a historicky významné priepasť v slovenskom krase. Nachádza sa v nadmorskej výške 611 m na plošine Silickej planiny v katastrálnom území obce Silica v okrese Rožňava. 4. najhlbšou priepasťou ...

                                               

Silická ladnica

To ladnica je zaladnená priepasť v strednej časti Silickej planiny. To je najnižšia nachádza ladová jaskyňa na svete, ktorý sa nachádza v nadmorskej výške 503 m n. m. Je vytvorená je v druhohorných strednotriasových vápencoch silického príkrovu v ...

                                               

Snežná diera

Snežná diera je národná prírodná pamiatka v správe príspevkovej organizácie Správa slovenských jaskýň. Nachádza sa v katastrálním území náš malý rodinný penzión v okrese Rožňava, v Košickom kraji na území Národného parku slovenský Kras. Územie bo ...

                                               

Sokolia skala

Falcon rock je prírodná rezervácia v správe, štátnej ochrany prírody slovenského krasu. Nachádza sa v katastrálnom území obce Silická Jablonica v okrese Rožňava, v Košickom kraji. Územie bola vyhlásená v roku 1981, rozloha 11.6900 ha. Ochranné pá ...

                                               

Vyšná Roveň

Vyšná Roveň sa nachádza prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody slovenského raja. Nachádza sa v katastrálnom území obce Stratená v okrese Rožňava, v Košickom kraji. Územie bola vyhlásená v roku 1993 na výmere 6.9800 ha. Ochranné pásm ...

                                               

Zejmarská roklina

Zejmarská roklina je rokliny a v rovnakom čase, národná prírodná rezervácia v slovenskom raji, ktorá bola vyhlásená v roku 1980. Nachádza sa v katastrálnom území obcí Smižany a Obcí v okrese Rožňava a okrese Spišská Nová Ves, v Košickom kraji. Je ...

                                               

Zvonivá jama

Zvonivá jama je vertikálna jaskyňa, ktorá sa nachádza v strednej časti Plešivskej planiny v katastrálnom území obce Plešivec, okres Rožňava. Je jedným z najznámejších a dôležité jaskyne slovenského krasu. V minulosti, podľa miestneho obyvateľstva ...

                                               

Čierny kameň

Čierny kameň je vrchol v Veľká Fatra, v okrese Ružomberok. Dosahuje výšku 1 479.4 m n. m. Na jej severozápadnom svahu sa nachádza prírodná rezervácia Čierny kameň.

                                               

Ivachnovský luh

Ivachnovský luh je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody TANAP-u. Nachádza sa v katastrálnom území obce), Turík, Ivachnová v okrese Ružomberok, v Žilinskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1982 v oblasti 10.0400 ha. Ochranné pás ...

                                               

Kornietová

Kornietová je národná prírodná rezervácia v správe štátu, ochrany prírody, Velká Fatra. Nachádza sa v katastrálnom území obce Ľubochni v okrese Ružomberok, v Žilinskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1973 oblasti 84.0500 ha. Ochranné pásmo ne ...

                                               

Kozí chrbát (prírodná rezervácia)

Kozí chrbát je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody NAPANT. Nachádza sa v katastrálnom území obce Liptovská Osada v okrese Ružomberok, v Žilinskom kraji. Územie bola vyhlásená v roku 1993 na výmere 37.4300 ha. Ochranné pásmo nebol ...

                                               

Kundračka

Kundračka je národná prírodná rezervácia v správe štátu, ochrany prírody, Velká Fatra. Nachádza sa v katastrálnom území obce Ľubochni v okrese Ružomberok, v Žilinskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1973 oblasti 115.7900 ha. Ochranné pásmo ne ...

                                               

Liskovská jaskyňa

Liskovská jaskyňa je slovenská jaskyňa. To bola vyhlásená za chránený prírodný výtvor úprava Ministerstva Kultúry SLOVENSKEJ republiky č. 7453 / 976 zo dňa 30. 10. 1976. Celková výmera ochranného pásma, zemského povrchu nad jaskyňou bola stanoven ...

                                               

Lúčanský vodopád

Lúčanský vodopád je národnou prírodnou pamiatkou v oblasti tatranského národného parku. Nachádza sa v okrese Ružomberok, v Žilinskom kraji. Územie bolo vyhlásené alebo zmenil v roku 1974. Ochranné pásmo nebolo stanovené. Predmetom ochrany je Ochr ...

                                               

Mohylky

Mohylky je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody TANAP-u. Nachádza sa v katastrálnom území obce), v okrese Ružomberok, v Žilinskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1988 s rozlohou 0.7481 ha. Ochranné pásmo nebolo stanovené. Pred ...

                                               

Rojkovské rašelinisko

Rojkovské rašelinisko je prírodná rezervácia v katastrálnom území obce Stankovany a časti Rojkov v okrese Ružomberok. Predmetom ochrany je jedinečný rašelinisko s uhličitými zdrojov a s prelínaním prírodných spoločenstiev. Po ťažbe rašeliny, ktor ...

                                               

Sliačske travertíny

Sliačske travertíny je región v regióne dolného Liptova, ktoré vyniká množstvom minerálnych prameňov. Na pomerne malom území je 117 minerálnych prameňov, čo je o 12.6% z celkového počtu registrovaných zdrojov Slovenska. Teplica - sírna voda v nad ...

                                               

Turícke dubiny

Turícke dubiny je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody TANAP-u. Nachádza sa v katastrálnom území obce Turík v okrese Ružomberok, v Žilinskom kraji. Územie bola vyhlásená v roku 1993 na výmere 19.0200 ha. Ochranné pásmo nebolo stan ...

                                               

Hradová hora

Hradová hora je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody a relaxovať. Nachádza sa v katastrálnom území obce Bodovce v okrese Sabinov, v Prešovskom kraji. Územie bola vyhlásená v roku 1981, rozloha 13.4900 ha. Ochranné pásmo ne ...

                                               

Súkromná prírodná rezervácia Vlčia

Súkromná prírodná rezervácia Vlčia je súkromná prírodná rezervácia piaty stupeň ochrany. Nachádza sa na južnom svahu Veľkej Javoriny v Čergov, v katastri obce Olejníkov v Prešovskom kraji. Rezervácia má rozlohu 21.24 ha. Rezervácie Vlčia bol vyhl ...

                                               

Valalská voda

Valalská voda je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody a relaxovať. Nachádza sa v katastrálnom území obce Bajerovce v okrese Sabinov, v Prešovskom kraji. Územie bola vyhlásená v roku 1980, rozloha 14.4279 ha. Ochranné pásmo nebolo ...

                                               

Jasenácke

Jasenácke sa nachádza prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Záhorie. Nachádza sa v katastrálním území obce Lakšárska Nová Ves, okres Senica v Trnavskom kraji. Územie bolo vyhlásené alebo zmenil v roku 2011, oblasť 49.9200 ha. Ochra ...

                                               

Vanišovec

Vanišovec sa nachádza prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Záhorie. To sa nachádza v okrese Senica v Trnavskom kraji. Územie bolo vyhlásené alebo zmenil v roku 2012 za 196.8400 ha. Ochranné pásmo nebolo stanovené. Predmetom ochran ...

                                               

Borsučiny

Borsučiny, sa nachádza prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Poloniny. Nachádza sa v katastrálnom území obce ruský Potok, Zboj, Uličskom Krivé v okrese Snina v Prešovskom kraji. Územie bola vyhlásená v roku 1993 na výmere 83.7200 h ...

                                               

Ďurova mláka

Ďurova mláka je prírodná rezervácia, ktorá sa nachádza v geomorfologickom celku Vihorlatské vrchy. Je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, sa nachádza západne od Morského oka. Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 1980 bol zmenený a ...

                                               

Gazdoráň

Gazdoráň, sa nachádza prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Poloniny. Nachádza sa v katastrálnom území obce Stakčín v okrese Snina v Prešovskom kraji. Územie bola vyhlásená v roku 1993 na výmere 17.3000 ha. Ochranné pásmo nebolo st ...

                                               

Grúnik

Grúnik je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Poloniny. Nachádza sa v katastrálnom území obce Stakčín v okrese Snina v Prešovskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1982 oblasti 4.6000 ha. Ochranné pásmo nebolo stanovené. Predme ...

                                               

Hostovické lúky

Hostovické lúky je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody chránenej KRAJINNEJ oblasti Východné Karpaty. Nachádza sa v katastrálnom území obce Hostovice v okrese Snina v Prešovskom kraji. Územie bola vyhlásená v roku 1980 a naposledy ...

                                               

Jarabá skala (národná prírodná rezervácia)

Jarabá skala je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Poloniny. Nachádza sa v katastrálnom území obcí Zboj, Runina a Stakčín v okrese Snina v Prešovskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1964 a naposledy zmenený v roku 19 ...

                                               

Motrogon (národná prírodná rezervácia)

Motrogon je národná prírodná rezervácia sa nachádza v geomorfologickom celku Vihorlatské vrchy. Je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, zaberá strmé severné svahy rovnomenného horského 1 017.9 m n. m. Národná prírodná rezervácia bola vy ...

                                               

Plaša (národná prírodná rezervácia)

NPR Plaša sa nachádza na východnej strane vrchu, Plaša v Poloninách Je časť katastrálne územie ruskej obce Stakčín v okrese Snina. To sa nachádza približne 3 km severovýchodne vzdušnou čiarou od centra ruskej.

                                               

Pod Ruským

Podľa ruskej je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Poloniny. Nachádza sa v katastrálnom území obce Stakčín v okrese Snina v Prešovskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1988 s rozlohou 11.1412 ha. Ochranné pásmo nebolo ...

                                               

Postávka (národná prírodná rezervácia)

Z tohto množstva alebo Podstavka je národná prírodná rezervácia sa nachádza v geomorfologickom celku Vihorlatské vrchy, na juhu obce Zemplínske Hámre. Je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, ktorý sa nachádza na južnom svahu v rovnomenn ...

                                               

Ruské (prírodná rezervácia)

Ruština je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Poloniny. Nachádza sa v katastrálnom území obce Stakčín v okrese Snina v Prešovskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1988 s rozlohou 1.4614 ha. Ochranné pásmo nebolo stanovené. Pr ...

                                               

Stružnická dolina

Stružnická dolina sa nachádza prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Poloniny. Nachádza sa v katastrálnom území obce Stakčín v okrese Snina v Prešovskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1982 v oblasti 2.2400 ha. Ochranné pásmo ne ...

                                               

Udava (prírodná rezervácia)

Prírodná rezervácia Udava sa nachádza prírodná rezervácia piatym stupňom ochrany. Nachádza v horách v Bukovských vrchov v Národnom parku Poloniny v katastrálnom území obce Osadné a Hostovice, v Prešovskom kraji. Rezervácia má rozlohu 391.98 ha. N ...

                                               

Uličská Ostrá

Uličská Ostrá, sa nachádza prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Poloniny. Nachádza sa v katastrálnom území obce Kolbasov, Ulič v okrese Snina v Prešovskom kraji. Územie bola vyhlásená v roku 1993 na výmere 25.2400 ha. Ochranné pás ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →