★ Free online encyclopedia. Did you know? page 5



                                               

Hmoždinka

Hmoždinka je nespisovný názov pre stavebný prvok, ktorý slúži na upevnenie skrutkami do steny, stropu alebo podlahy, ale aj na iné povrchy. Predáva sa s rôznymi priemer v mm, podľa ktorých sa tiež rozlišujú malé a veľké písmená.

                                               

Nit

Nit je spojovacia súčiastka, ktorá slúži pre nepriame nitovaní. Pozostáva z obývacej časti hlavy a drieku. Roznitovaním koniec drieku je vytvorený záverná hlava. Sú vyrobené z ocele triedy 10, 11, hliníka, zliatin hliníka, medi, mosadze a iných m ...

                                               

Zváranie

Technológiu zvárania je spojenie dvoch tavitelných materiálov podľa miestnych topenia, zliatia a následného chladenia. Oblasť spojenia, materiál sa nazýva zvaru. Oddelenie sa zaoberá zváranie sa nazýva zváračstvo

                                               

Odporové zváranie

Odporové zváranie je spojovanie materiálov pôsobením tepla a tlaku a tepla, vzniká prechodovým odolnosť materiálu proti elektrického prúdu. Na prenos elektrického prúdu a tlak na zvarované materiály sa používajú elektródy z medi alebo jeho zliati ...

                                               

Zváranie plameňom

Zváranie plameňom alebo zastarano autogénne zváranie je typ zváranie, v ktorej základné a extra materiál na mieste budúcej spoločnej je vyhrievaný a zataví plameň vysokej teplote, ktorá je získavaná spalovaním zmesi horlavého plynu s kyslíkom. Ďa ...

                                               

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Spoločnosť bola založená v roku 1937, po zriadení Vysokej školy technickej dr. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. Prvé vyučovanie začalo v Martine, dňa 5. Decembra 1938 a bola vykonaná na tri odbory: strojárstvo stavitelstva konštruktívne a ...

                                               

Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach je jednou z fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, ktorá bola zriadená dňa 20. Februára 1977. Štúdia sa začala v akademickom roku 1977 / 1978 v oblasti pozemných stavieb, následne v roku 1979 ...

                                               

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Stavebná fakulta bola jednou zo zakladajúcich fakúlt vysokej školy železničnej v Prahe, ktorá vznikla v roku 1953 odčlenením od českého vysokého učení technického. Po presťahovaní školy do Žiliny v roku 1960 bola samostatná existencia fakulty na ...

                                               

Vodorovná nosná konštrukcia

Zvislé nosné konštrukcie sú štruktúry, ktoré oddelujú jednotlivých poschodiach. Prenos zaťaženia z zvislých nosných konštrukcií. Stužujú budovy v horizontálnom smere, chrániť vaše izba proti požiaru, majú izolačné, estetické a architektonické fun ...

                                               

Preklad (stavebníctvo)

Preklad alebo nadpražie je krátke horizontálne časti nad dverným, okenným alebo iného otvoru. Medzi vodorovné nosné konštrukcie, ale je tiež nenosný. Prenáša zaťaženie zo stavby nad to na dve podporuje. Podľa materiálu môže byť murovaný, železobe ...

                                               

Zdvíhané stropy

Zdvíhané stropy je stavebná technológia, ktorá je na úrovni pivnice, jedna na druhej vybetónuje stropnej dosky, a po jej utuhnutí je pomocou dvíhacieho zariadenia zdvihol na úroveň poschodia a založená na pilieroch.

                                               

Zvislá nosná konštrukcia

Zvislé nosné konštrukcie sú štruktúry v smere vertikálnom, ktoré prenášajú zaťaženie do iných štruktúr, a vlastnej hmotnosti. Vykonávať dopravca, teplo, zvuk, umelecké a architektonické funkciu.

                                               

Torre de comunicaciones de Montjuic

Torre de comunicaciones de Montjuic alebo Torre Telefónica je telekomunikačná veža v centre Barcelony na vrchu Montjuic. Jej architektom bol Santiago Calatrava. Telekomunikačná veža Montuic v Barcelone patrí na vrchol a inovatívne prácu architekt ...

                                               

Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Nariadenie vlády sr zo dňa 8. Júla 1952 bola už po druhýkrát zriadená technická univerzita v Košiciach, slovensko, a jeden z jej prvých troch fakúlt bola právo strojnícka fakulta s názvom Fakulta ťažkého strojárstva. Neskôr industrializácie Slove ...

                                               

Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Bola 1. Októbra 1953 ako jedna z fakúlt vysokej školy železničnej v Prahe. V roku 1960 bolo spolu s celou univerzita presťahovala do Žiliny. V rokoch 1960 až 1980 bola spojená s elektrotechniky fakulta Fakulty strojníckej a elektrotechnickej.

                                               

Delová paluba

Cannon palube je na palube lode, ktorá prechádza cez celú dĺžku lode, na ňom umiestnené delá. Delá boli prisunuté k boku lode a raž cez vyrezané otvory v trupe - strielne, ktoré v prípade potreby mohli byť zakryté poklopmi. Na palube bol tiež vyb ...

                                               

Delová veža

Dela na veži je zariadenie, ktoré chráni posádku a mechanizmus delostreleckého systému a zároveň umožňuje dialo zamierenie a strelbu v rôznych smeroch. Veža môže svoju posádku na ochranu proti zásahu v boji, a zlé počasie. Veža je zvyčajne otočný ...

                                               

Korma

Korma je zadná časť trupu lode. Predná časť sa nazýva prova. V zadnej časti je aj smerovky. Pôvodne bola korma zdvihol pilot miesto lode, ktorá chráni proti vlny. Neskôr sa stal priestorom pre kapitána a posádku. V 17. a 18. storočia boli tieto p ...

                                               

Nadstavba lode

Nadstavby lode je časť lode nad palubou. V tejto časti sa obyčajne nachádzajú kajuty pre posádku a cestujúcich, alebo menšie úložné priestory, a je zvyčajne na prednej hore je uložené velitelský mostík.

                                               

Paluba

Paluba je horizontálne nepremokavé predelom lode. Jeho vodovzdorný, však môže byť nesúvislá, alebo narušená rôznymi otvormi, potrubnými systémami, a podobne, palubný môžu byť interné alebo externé, a zvyčajne vonkajšie zabezpečuje vodotesnosť lod ...

                                               

Prevodovka

Prevodovka je technické prevedenie transmisného mechanizmu vo forme samostatný subsystém rastliny. Prevodovky sa používajú tam, kde je to potrebné na prispôsobenie charakteristiky pohybu poháňajúceho zariadenie požadované charakteristiky pohybu p ...

                                               

Blok valcov

Bloku valcov je konštrukčná časť viacvalcového spalovacieho motora alebo iných piestový stroj, ktorý v sebe obsahuje niekoľko valcov - pracovné priestory. Z jednej strany je blok zatvorené-hlavy valcov z druhej strany klukovou skrine. Bloku valco ...

                                               

Časovanie rozvodu

Časovanie rozvodu je pravidlo, podľa ktorého je otváranie a zatváranie prvky rozvodového mechanizmu pre piestové stroje. Načasovanie tak stanovuje, kedy začína a kedy končí tok pracovného plynu do valca od valca, alebo medzi priestorov stroj. Vo ...

                                               

Hriadel

Hriadel je všeobecne valcové súčasťou rotujúcich častí strojov slúži na zapnutie a prenos rotačného pohybu, alebo krútiaceho momentu z jedného miesta na druhé. V širšom zmysle slova nezahŕňa časti neprenášajúce aj krútiaci moment, t. j. neobsahuj ...

                                               

Spalovací priestor

Spalovací priestor v piestové spalovacích motorov s vnútorným spalovaním s priamočiarym vratným pohybom piestu je priestor vo valci vnútorného spalovanie paliva so vzduchom. Z konštrukčného hľadiska je potrebné rozlišovať: Split spalovacie priest ...

                                               

KINEX BEARINGS

KINEX BEARINGS je akciová spoločnosť, ktorá patrí medzi významných dodávateľov valivých ložísk pre rôzne segmenty priemyslu. Je súčasťou európskej priemyselnej skupiny HTC Holding, a. s.s. a v súčasnosti dodáva svoje produkty do viac ako 80 krají ...

                                               

Považské strojárne

Považské strojárne bol podnik na Slovensku, so sídlom v Považskej Bystrici, počas socializmu významný strojársky podnik od roku 2000 v konkurze. V 80 rokoch. rokov, mali závody v Kolárove, Rajec a Čalove a robil valivé ložiská, obrábacie stroje, ...

                                               

Spinea

SPINEA je slovenská inžinierstva, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom vysoko presné ložiskových reduktorov, predávané pod obchodnou značkou TwinSpin® a predaj vysoko presné zmenšovanie DriveSpin®. V súčasnosti je jediným pôvodne európsky ...

                                               

ŽOS Zvolen

Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s.ste jedným z popredných spoločností v oblasti opravy motorových rušňov na Slovensku. Oprava železničných kolajových vozidiel vo Zvolene má dlhú tradíciu, železničné dielne tam vznikla už v roku 1872. ...

                                               

Obrábanie (materiál)

Pracovné alebo nesprávne pracovné technologického procesu, v ktorom postupné odstraňovanie čipy vyrobené zložky požadovaného tvaru, veľkosti a kvality povrchu. Obrábanie je súčasťou výrobného procesu, ktoré zhotovujeme dielov a výrobkov zo skladu ...

                                               

Obrábanie vodným prúdom

Obrábania vodným lúčom je akcia kinetická energia vody prúd s malým priemerom, ktorý vychádza z trysky na obrobku, čo v úber materiálu. Kvapalným lúčom pracovné tlaky až do 350 MPa nadobudne rýchlosť až 4-krát väčšia ako rýchlosť zvuku, a správa ...

                                               

Trieska

Pozri aj trieska horniny. Splinter je: V drevospracujúcom priemysle: drevo častíc, ktoré vznikajú pri spracovaní dreva, ako sú piliny pri rezaní, hoblina pri frézovaní, triesky pri sekaní. V inžinierstvo: častíc obvykle s porušenou štruktúrou ale ...

                                               

Metóda strateného vosku

Metódou strateného vosku je metóda casting. To sa nazýva tak preto, že po odliatí forme zničené. Opak je Odlievanie do pevnej formy. S touto metódou, postupujte takto: Keď cast spevnené, formulár je poodbíja a práca je hotová. Tavenina cast nechá ...

                                               

Odlievanie do pevnej formy

Najstarší známy typ odlievacie formy. Nevýhodou je, že vzhľadom na opotrebovanie a iné vplyvy, veľkosť zrna, atď., sú odliatky dosť nepresné, nie ako frézované obrobkov. Ale frézovanie zase dlho trvá, a teda aj drahé, ale keď obrobku odlejeme, ta ...

                                               

Polostratená forma

Polostratená forma, nazývaná tiež spevnené forme je priemyselná metóda odlievanie podľa pozitíva. Polostratená nazvaný pretože pozitívne aspekty, ktoré môžu byť použité viackrát.

                                               

Hlboké ťahanie

Pre kresliť, ako väčšinu tvárnenie pozrite si kresliť Hlboké ťahanie je technologický proces valcovanie, ktoré je od roviny materiálu, napr. list vytvoril trojrozmerný výrobok – duté telo. Nástroj na hlboké ťahanie je podľa DIN 226001 ťahadlo, kt ...

                                               

Kovanie

Kovanie je technologický proces objemového tvárnenia, v ktorých dôsledku pôsobenia vonkajších síl, tam je zmena štruktúry a tvaru, materiálu, a nemení svoj objem. Kovanie spočíva v tom, že prvovýrobok opretý o pevný povrch nákova, zápustka pôsobí ...

                                               

Ohýbanie (tvárnenie)

Ohýbanie je tvárnenie, v ktorom sa materiál na vonkajší polomer ohybu, naťahuje a vnútorný polomer je kompresiu. Kovy ohýbame najmä za studena do hrúbky 4 mm.

                                               

Preťahovanie (tvárnenie)

Pre preťahovanie cez prievlak pozrite si Kresliť Preťahovanie je technologický proces, pri tvárnení, ktoré patria do skupiny procesov lisovania za studena presné tvarovanie. Názov výkresu sa používa pre tri rôzne operácie: Výroba kotlov alebo val ...

                                               

Ťahanie (tvárnenie)

Pre kreslenie, ako plocha povrchu tvorí vidieť hlboké ťahanie Ťahanie je technologický proces objemového tvárnenia, v ktorom polotovarov, vytiahol cez otvor menší, než je veľkosť zásob znížená oblasti jeho prierezu, zatiaľ čo zvýšenie jej dĺžky. ...

                                               

Tvárnenie za studena

Práca v chladnom je technologického procesu tvárnenia kovov, aktuálne v bežnej teplote tvárneného materiálu. Patrí do skupiny procesov lisovania za studena. Pri tvárnení materiál pôsobí silou tak, že sa prekročila hranica pružnosť a materiál zost ...

                                               

Vyklepávanie

Vyklepávanie je technologického procesu tvárnenia kovov úderom kladiva na materiál chladu alebo tepla. Patrí k technológii klampiarstva. Počas vyklepávania vyskytuje ubíjaniu častíc materiálu. Mierne znižuje hrúbky materiálu a jeho častice sú pre ...

                                               

Vyrovnávanie (materiál)

Vyrovnávanie je pracovná činnosť, pri ktorej sme odstrániť nežiaduci tvar kovových materiálov prostredníctvom vhodných nástrojov a zariadení v rôznych pracovných postupov, bez zmeny prierezu materiálu. Táto operácia je dôležité, pretože správne a ...

                                               

Kompresor (plyn)

Kompresor je v širšom zmysle, pracovný stroj navrhnutý na kompresiu plynu a pary. Inými slovami, kompresor je elektro-mechanické zariadenie, ktoré slúži na prevod mechanickú energiu na energiu tlakovú. Kompresor v širšom zmysle je typ kompresora, ...

                                               

Obrábací stroj

Stroj je stroj určený pre pracovné povrchy dielov oddelovaním čipy - obrábanie. Môže byť považovaná za energie systému, ktorý má zabezpečiť vedenie nástroj alebo nástroje, pomocou mechanizmov.

                                               

Frézovačka

Frézovačka je stroj, ktorý spracováva povrchu obrobku pomocou rotujúcich rezný nástroj - cutter. Proces odstránenia triesky z obrobku s frézou sa nazýva frézovanie. Nástroj sa môže pohybovať horizontálne a vertikálne, a procesy materiál sa použív ...

                                               

Hoblovačka

Hoblovačka je stroj pre technologické prevádzky s výnimkou hobľovanie, to je typu obrábacieho stroja používa pre trieskové obrábanie rovinných alebo tvar rozvinutelných plôch na dlhé a úzke obrobkoch v strojárskeho a drevospracujúceho priemyslu. ...

                                               

Vodorovná obrážačka

Vodorovná obrážačka alebo šeping alebo len zriedka shapping je druh dlabanie, ktorý sa používa na opracovanie hornej a bočnej rovine povrchu obrobku. Toto je konštrukčne jednoduché stroj. Na stojane v prizmatickom čiary sú horizontálne pohyby šmý ...

                                               

Zvislá obrážačka

Zvislá obrážačka je typ dlabanie, ktorý je vhodný pre obrábanie vertikálnej rovine, valcových a tvarových plôch profil pozostávajúci z kruhové oblúky a rýchlo. Šmýkadlo dlabanie najčastejšie poháňa klukový mechanizmus a v niektorých stroje môžu p ...

                                               

Sústruh

Sústruh je mechanické zariadenie, ktoré sa strieda s obrábaným materiálom a zároveň meniť svoj tvar pomocou rezné nástroje. Triesková úprava materiálu alebo dielov pomocou sústruhu sa nazýva sústruženie. Pomocou sústruhu, je možné vyrábať rotačné ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →